Keuze van Mars Belgium voor ecologische DHL-campus in Bornem leidt tot grote vooruitgang inzake duurzaamheid van toeleveringsketen

Mug

- 50% minder CO2-uitstoot dankzij lager energieverbruik en co-loading

- 99% hergebruik van water en afval

- integratie van 42 tot 60 medewerkers uit maatwerkbedrijf op verpakkingsafdeling

Voornaamste doelstelling is nog meer duurzaamheid in de toeleveringsketen als onderdeel van Mars’ ambitieuze programma ‘Sustainable in a Generation’


Sinds begin november heeft Mars Belgium haar magazijn ondergebracht in een gloednieuwe 21.000 m² grote opslagruimte gelegen op de groene DHL-campus in Bornem. De overstap van de DHL-site in Tisselt naar het nieuwe distributiecentrum in Bornem was een logische stap in het kader van de duurzaamheidsstrategie van Mars Belgium. Als verantwoordelijk voedingsbedrijf wil Mars Belgium haar ecologische voetafdruk tot een minimum herleiden. Bovendien is het belangrijk om iets te kunnen teruggeven aan de maatschappij waarin het actief is. “We willen niet alleen begaan zijn met onze groei maar ook met de impact van onze business op het klimaat.” Vandaar het belang om, samen met gelijkgestemde partners, duurzaam te ondernemen met respect voor het milieu en de mensen.

De visie van Mars Belgium rijmt volledig met de opzet van de groene campus in Bornem waarmee DHL een efficiënt en milieuvriendelijk platform wil creëren voor horizontale samenwerking tussen bedrijven in de sector van consumer goods en retail. Het gloednieuwe magazijn dat Mars Belgium zopas in gebruik heeft genomen, schenkt immers bijzondere aandacht aan duurzaam ondernemen. Mars heeft als doelstelling om al haar kantoren en fabrieken ‘Sustainable in a Generation’ te maken. Tegen 2040, de tijd van een generatie, wil het bedrijf het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen tot nul herleiden. De impact op het water- en afvalverbruik moet ook verminderen. Mars Belgium wil hiervoor zoveel mogelijk inzetten op efficiëntie, energiezuinige apparatuur, innovatieve technologieën en hernieuwbare energie. “Dit ecologische distributiecentrum van DHL in Bornem is voor ons de meest geschikte locatie om naar deze doelstelling toe te werken,” aldus Annick Serré, Supply Chain Director bij Mars Belgium. “Dankzij dit unieke energiezuinige gebouw en het feit dat we hier aan co-loading doen, kunnen we onze CO2-uitstoot alvast met 50% verminderen. We hergebruiken ook al het opgevangen regenwater en herleiden ons afval bijna tot nul.”

Minder CO2-uitstoot dankzij state-of-the art milieuvriendelijk magazijn

Het unieke groene distributiecentrum zorgt voor de grootste verlaging van de CO2-uitstoot. Een aanzienlijk deel van de groene stroom is afkomstig van de 36.000 m² zonnepanelen die op de site werden geplaatst. Er wordt tevens gebruik gemaakt van optimale isolatie en een intelligent verwarmingssysteem op basis van communicerende thermostaten waardoor er tot 40% minder gas wordt verbruikt. Bovendien worden de paletten zo kort mogelijk op elkaar gestapeld zodat er zo weinig mogelijk lucht tussen kan en waardoor er opnieuw minder moet verwarmd worden. Je treft in het gehele magazijn ook geen enkele lichtschakelaar aan. Overal wordt er gebruik gemaakt van intelligente LED-verlichting die aangaat zodra er beweging is en dooft wanneer er niemand is. Er werd tevens geïnvesteerd in het allernieuwste energiezuinige rollend materieel dat bovendien ook uitgerust is met innovatieve technologie gericht op de veiligheid van de medewerkers.

Co-loading zorgt mee voor kleinere ecologische voetafdruk

Het concept van horizontale samenwerking tussen Mars Belgium en de andere FMCG-bedrijven op de campus zorgt mee voor een verlaging van de CO2-voetafdruk van het uitgaande transport. Door aan co-loading te doen, kunnen vrachtwagens beter gevuld worden en moet er minder over en weer worden gereden naar de gemeenschappelijke verdeelpunten in de markt. Dit betekent minder vrachtwagens op de weg, minder kilometers die gereden worden en bijgevolg ook minder uitstoot. Bovendien biedt de ligging van dit distributiecentrum vlak aan het kanaal Antwerpen-Brussel en aan de spoorweg duurzame mogelijkheden voor de toekomst.

Hergebruik van afval en water tot bijna 100%

Overal in het warenhuis staan zogenaamde afvaleilandjes met containers waarin al het afval wordt gesorteerd. Karton, folie, hout, glas en restafval gaan naar een afvalverwerkingsbedrijf in de buurt waar alles wordt herwerkt tot nieuwe grondstoffen. Maar liefst 99% van al het afval wordt gerecycleerd.

Al het regenwater wordt opgevangen in een grote tank, gezuiverd en in het warenhuis hergebruikt.

Sociale integratie

Naast de 45 DHL-medewerkers die voor Mars actief zijn in het magazijn, werken er ook 42, en in piekmomenten tot 60, medewerkers afkomstig van een maatwerkbedrijf. Zij staan in voor de co-packing van Mars-producten. Mars Belgium vindt het belangrijk dat mensen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt ook kunnen doorstromen naar gewone bedrijven.

Wederkerigheid

“Op deze groene campus klopt het hele plaatje wat betreft duurzaamheid,” vervolgt Annick Serré. “En alle schijnbaar kleine beetjes kunnen daarbij helpen. We willen als Mars Belgium immers trots kunnen zijn op onze groei en iets teruggeven aan de omgeving waarin we opereren. Net zoals de bijen uit de bijenkorven die op de site in Bornem staan. In ruil voor hun honing zorgen zij voor de bevruchting van de fauna en flora en verhogen ze op die manier de biodiversiteit. Het is ook dit principe van wederkerigheid dat we willen hanteren bij het uitoefenen van onze activiteiten.”