Bezoek onze globale site

Kwaliteit

De consument is koning, wij staan voor kwaliteit en ‘waar voor ons geld’ is ons doel.

Wij streven in ons bedrijf de hoogste kwaliteit na in alles wat we doen. Kwaliteit is de norm die we hanteren voor al onze activiteiten en vloeit voort uit onze passie en onze trots dat we deel uitmaken van de Mars gemeenschap.

Kwaliteitswerk, als resultaat van onze persoonlijke inspanningen, ligt aan de basis van de naambekendheid van onze kwaliteitsmerken.

Verantwoordelijkheid

Als individu wenst ieder van ons zijn eigen verantwoordelijkheid op te nemen; als medewerkers ondersteunen wij elkaars verantwoordelijkheid.

Wij kiezen ervoor om ons te onderscheiden van bedrijven waar managementniveaus de individuele verantwoordelijkheden doen verwateren. Alle medewerkers worden geacht directe verantwoordelijkheid te nemen naar resultaten toe, initiatief te nemen, meningen te formuleren en beslissingen te nemen waar nodig.

Door de juiste ethisch bewuste mensen te rekruteren voor de juiste job en door hen vertrouwen te geven, vragen we van onze medewerkers om verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen hoge kwaliteitsnormen.

Wederkerigheid

Een wederzijds voordeel is een gezamenlijk voordeel, een gezamenlijk voordeel houdt stand.

Wij zijn van mening dat de maatstaf van onze handelsrelaties de mate moet zijn waarin wederzijdse voordelen gecreëerd worden. Deze voordelen kunnen om het even welke vorm aannemen en hoeven niet noodzakelijk financieel te zijn.

In diezelfde geest mogen de activiteiten van Mars bij het streven naar het meest concurrentiële kader, nooit ten koste gaan, noch op economisch of op ander vlak, van degenen met wie we samenwerken.

Efficiëntie

Wij benutten alle mogelijkheden ten volle, verspillen niets en doen alleen datgene waarin wij uitblinken.

Hoe spelen wij het klaar om onze principes na te leven, de beste prijs- en kwaliteitsverhouding te leveren en ons succes te delen? Onze sterkte ligt in de efficiëntie, de bekwaamheid om onze troeven - op fysiek, financieel en menselijk vlak - uit te spelen voor een maximale productiviteit.

Op die manier worden onze producten en diensten geproduceerd en aangeboden op zeer kwalitatieve wijze, tegen de laagst mogelijke kost, met het minst mogelijk verbruik van middelen; zo ook willen wij al onze bedrijfsactiviteiten sturen door middel van de meest efficiënte beslissingsprocedures.

Vrijheid

Wij moeten vrij zijn om onze toekomst gestalte te geven; wij moeten winst maken om vrij te blijven.

Mars is een van ’s werelds grootste familiebedrijven. Dit familiale karakter is een bewuste keuze. Talrijke andere firma’s zijn gestart zoals Mars, maar naarmate zij groeiden en nieuwe fondsen nodig hadden, verkochten zij aandelen of gingen leningen aan.

Om hun groei te stimuleren, boetten zij aan vrijheid in. Wij geloven dat groei en welvaart op een andere manier kunnen bereikt worden.

Onze geschiedenis

Van chocoladereep uit eigen keuken tot speler op de wereldmarkt.

Principes in Actie

Wij houden ons aan onze principes bij alles wat we maken en doen over heel de wereld.

Ons engagement

Ontdek hier waarin we geloven en hoe we onze business wereldwijd runnen.