Visit our global site
Kariéra - Koho hledáme
Jsme přesvědčeni, že úspěch společnosti je dán nejen dobrými a kvalitními produkty, továrnami, nebo inovacemi, ale ze všeho nejvíc lidmi, kteří s námi pracují. Největší hodnotou naší společnosti jsou vysoce kompetentní spolupracovníci, a tuto hodnotu si míníme udržet zaměřením se na průběžné vzdělávání a zvyšování jejich kvalifikace. Abychom podpořili tento cíl, vyhledáváme lidi, kteří jsou otevření, flexibilní, ochotní se učit novým dovednostem a pracovat na celkovém zlepšováni sebe samých. Také si vysoce vážíme otevřené komunikace a schopnosti jí využít k podávání a přijímání konstruktivní zpětné vazby, otevřeně a nezávisle na tom jestli vertikálně nebo horizontálně napříč organizací.

Ať už jste absolvent či zkušený profesionál, pokud máte zájem stát se součástí naší jedinečné firemní kultury založené na Pěti Principech, najdete ve společnosti MARS něco pro sebe. Ve společnosti MARS se snažíme nejen přilákat ty nejlepší lidi, ale také zajistit jejich trvalý rozvoj a zlepšení jejich odborné způsobilosti. Kromě toho se snažíme ujistit, že si naši kolegové můžou udržet zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Pokud máte zájem pracovat pro společnost, která své hodnoty nejen propaguje, ale opravdu jimi žije, společnost, která má zavedené procesy, které rozvoj jejích spolupracovníků trvale podporují a posouvají dál, která je orientována nejen na prospěch svůj ale také na prospěch všech svých spolupracovníku, partnerů a v neposlední řadě spokojenost svých zákazníků, tak společnost MARS může být ideálním zaměstnavatelem pro Vás.

Proces výběrového řízení

Náš závazek

Poznejte, v co věříme a jaké je naše krédo pro podnikání na celém světě.

Pět principů

Držíme se svých zásad ve všem, co děláme, ve více než 68 zemích celého světa.