Visit our global site
Závazek vyrábět kvalitní produkty

Naším dlouhodobým cílem je vyrábět produkty té nevyšší kvality za dostupnou cenu. Dodržení vysoké úrovně kvality je určující při jakékoliv produktové inovaci. Vysoké standardy jsou nastaveny v celém procesu, od nákupu surovin, přes výrobu až po distribuci výrobků k zákazníkům. Abychom mohli spotřebiteli nabídnout to nejlepší, musíme neustále pracovat na zdokonalení a zefektivnění naší výroby a procesů kontroly dodržování kvality.

Chuť a kvalita - v našem pojetí jdou tyto charakteristiky ruku v ruce, protože chuť je do velké míry závislá na kvalitě vstupních surovin a na výrobním postupu. Proto všechny naše výrobky procházejí složitým systémem kontroly kvality a to už od vstupních surovin, přes celý proces výroby, až po hotový výrobek. 

1. Mikrobiologické testy

Abychom dosáhli charakteristické chuti Mars výrobků, používáme pouze certifikované suroviny té nejvyšší kvality. Pře začátkem výroby jsou suroviny podrobeny mikrobiologickým testům na přítomnost možných škodlivých mikroorganizmů, jako jsou například bakterie. Stejné testy jsou prováděny také pro hotové výrobky - výrobky nejsou uvolněny do oběhu dříve, než testy potvrdí nezávadnost. 

2. Monitoring kvality

Kromě laboratorních analýz provádí společnost Mars také monitorování kvality svými spolupracovníky. V pravidelných intervalech jsou odebírány vzorky produktů, které jsou senzoricky testovány spolupracovníky Mars.

3. Označování

Všechny komponenty, které vstupují do výroby (od surovin po hotové výrobky) musí být řádně označeny, takže je pak bez problému možné dohledat původ kterékoliv suroviny. Díky této metodě je zajištěna nejen dohledatelnost surovin, ale i přesná identifikace linky, která dané suroviny zpracovávala. 

4. Všeobecně uznatelné standardy

Kontrola kvality ve společnosti Mars je založena na mezinárodních a národních standarech a doporučeních ISO. 

5. Monitoring celého procesu

Monitoring kvality prochází celým výrobním procesem, od surovin až po hotový výrobek. Kontrolován je tvar výrobků, váha, balení i označování. Výrobky jsou uvolněny na trh pouze v případě, že úspěšně projdou všemi testy a kontrolami. 

Nahoru ^

Nutriční informace- čokoládové výrobky

Náš závazek

Poznejte, v co věříme a jaké je naše krédo pro podnikání na celém světě.

Udržitelné pěstování kakaa