Visit our global site
Kontaktujte nás
Vyplňte prosím tento formulář s Vašimi kontaktními údaji a dotazem. Spojíme se s Vámi co nejdříve.
Vaše údaje* Povinné údaje
Jméno*
Příjmení*

E-mail*
Telefonní číslo

Země*
Předmět dotazu*
Vaše zpráva*
Prosím, pošlete mi kopii

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v tomto formuláři společností Mars Czech s.r.o., se sídlem Praha 4, Michelská 1552/58, PSČ 140 00, IČ: 28444914 (dále jen „Společnost“), jako správcem pro účel uvedený v formuláři a dále pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání newsletteru a informací o pořádaných aktivitách, výrobcích a jiných akcích. Dále v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím podrobností svého elektronického kontaktu k zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky. Souhlas uděluji na dobu do jeho odvolání. Je mi známo, že osobní údaje mohou být zpracovány prostřednictvím zpracovatele, že zpracování osobních údajů bude prováděno automaticky, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že mám právo přístupu k osobním údajům, právo na jejich opravu a další práva vyplývající z § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Souhlas je možné kdykoli bezplatně odvolat na adrese: Michelská 1552/58, Praha 4, 140 00.
For information on how we use data on the Mars.com site please read:Data consent

Mars Praha

Mars Czech s.r.o.
Michelská 1552/58
140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141999
IČ: 28444914, DIČ: CZ28444914

Tel.: +420 227 024 500
Spotřebitelské centrum: 844 135 135

Mars Bratislava

Mars SR, kom. spol.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava
zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sr, vložka číslo: 133/B
IČO: 31 342 175, DIČ: 2020319191

Tel.: +421 2 49 10 27 01
Spotřebitelské centrum: 0850 111 443