Visit our global site
Pět principů
Naše zásady jsou ve středu všeho, co děláme, a umožňují nám být jiní.

Kvalita

Zákazník je náš pán, kvalita je naše práce a naším cílem je kvalita za dobrou cenu.

Naše společnost je zaměřena na nejvyšší kvalitu všeho, co děláme. Kvalita je samozřejmou normou našeho konání, která vyplývá z našeho nadšení a hrdosti, že jsme součástí celosvětové komunity společnosti Mars. Kvalitní práce, která je výsledkem osobního úsilí každého z nás, je základní ingrediencí kvalitních značek a zdrojem naší dobré pověsti.

Odpovědnost

Jako jednotlivci od sebe vyžadujeme naprostou odpovědnost; jako spolupracovníci podporujeme odpovědnost druhých.

Chceme být jiní než firmy, ve kterých složité úrovně řízení rozmělňují osobní odpovědnost. Ve společnosti Mars od všech spolupracovníků očekáváme, že převezmou přímou odpovědnost za výsledky, budou projevovat iniciativu a dobrý úsudek a budou činit vlastní rozhodnutí podle potřeby. Zaměstnáváme lidi s vysokým etickým standardem a vhodnými předpoklady pro svou práci, proto jim můžeme věřit a očekávat od nich jen ty nejlepší výsledky.

Vzájemnost

Vzájemná výhoda je sdílenou výhodou; sdílená výhoda přetrvává.

Standardem našich obchodních vztahů jsou sdílené výhody. Tyto výhody mohou mít řadu různých podob a nemusí být jen čistě finanční povahy. I když musíme usilovat o dosažení co možná nejlepších finančních výsledků, věříme, že aktivity společnosti Mars nesmí probíhat na úkor, hospodářský či jiný, těch, s nimiž spolupracujeme.

Efektivita

Všechny zdroje plně využíváme, ničím neplýtváme a děláme pouze to, v čem jsme nejlepší.

Jak je možné ctít naše zásady, nabízet vynikající kvalitu za dobrou cenu a přitom dosahovat obchodního úspěchu? Naše síla spočívá v naší efektivitě, v našich schopnostech využívat veškeré naše zdroje – fyzické, finanční i lidské – ve prospěch maximální produktivity. Jen tak je možné, aby byly výrobky a služby dodávány a poskytovány v nejvyšší kvalitě, za nejnižší možné ceny a s nejnižší možnou spotřebou zdrojů. Podobně se snažíme, aby byly také všechny naše pracovní operace řízeny s využitím nejefektivnějších procesů rozhodování.

Svoboda

Potřebujeme svobodu k utváření naší budoucnosti; potřebujeme zisk, abychom zůstali svobodní.

Společnost Mars je jednou z největších firem na světě, která je stále v soukromém vlastnictví. Soukromé vlastnictví je úmyslnou volbou. Mnoho jiných firem začínalo stejně jako Mars, ale s tím, jak rostly a potřebovaly nové zdroje financování, prodávaly akcie nebo dluhopisy, aby mohly své podnikání financovat. Vyměnily část své svobody za vyšší růst. Věříme, že růstu a prosperity lze dosáhnout i jinak.

Mars v akci

Držíme se svých zásad ve všem, co děláme.

Náš závazek

Poznejte, v co věříme a jaké je naše krédo pro podnikání na celém světě.

Udržitelné pěstování kakaa