Visit our global site
Kariéra - Koho hľadáme

Sme presvedčení, že úspech spoločnosti je daný nielen dobrými a kvalitnými produktmi, továrňami, alebo inováciami, ale zo všetkého najviac ľuďmi, ktorí s nami pracujú. Najväčšou hodnotou našej spoločnosti sú vysoko kompetentní spolupracovníci a túto hodnotu si mienime udržať zameraním sa na priebežné vzdelávanie a zvyšovanie ich kvalifikácie. Aby sme podporili tento cieľ, vyhľadávame ľudí, ktorí sú otvorení, flexibilní, ochotní sa učiť novým zručnostiam a pracovať na celkovom zlepšovaní seba samých. Taktiež si vysoko vážime otvorenú komunikáciu a schopnosti ju využiť k podávaniu a prijímaniu konštruktívnej spätnej väzby, otvorene a nezávisle na tom či vertikálne alebo horizontálne v rámci organizácie.

Či už ste absolvent či skúsený profesionál, pokiaľ máte záujem stáť sa súčasťou našej jedinečnej firemnej kultúry založenej na Piatich Princípoch, nájdete v spoločnosti MARS niečo pre seba. V spoločnosti MARS sa snažíme nielen prilákať tých najlepších ľudí, ale aj zabezpečiť ich trvalý rozvoj a zlepšenie ich odbornej spôsobilosti. Okrem toho sa snažíme uistiť našich kolegov, že si môžu udržať zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Pokiaľ máte záujem pracovať pre spoločnosť, ktorá svoje hodnoty nielen propaguje, ale naozaj nimi žije, spoločnosť, ktorá má zavedené procesy, ktoré rozvoj ich spolupracovníkov trvale podporuje a posúvajú ďalej, ktorá je orientovaná nielen na prospech svoj ale tiež na prospech všetkých svojich spolupracovníkov, partnerov a v neposlednom rade spokojnosť svojich zákazníkov, tak spoločnosť MARS môže byť ideálnym zamestnávateľom pre Vás.

Proces výběrového řízení

Náš záväzok

Poznajte, čomu veríme a aké je naše krédo pre podnikanie na celom svete.

Päť princípov

Držíme sa svojich zásad vo všetkom, čo robíme, vo viac ako 68 krajinách celého sveta.