Visit our global site
Záväzky
Naše každodenné rozhodnutia vychádzajú z našich globálnych záväzkov.

Naše záväzky vychádzajú z Piatich Princípov. Dva z nich sú pre nás zvlášť významné: zodpovednosť a vzájomnosť. Cítime zodpovednosť za to, aby všetky naše vzťahy boli vzájomne výhodné, či už ide o vzťahy so spolupracovníkmi, spotrebiteľmi, obchodnými partnermi, komunitami, alebo či už ide o vplyv, ktorý má naše podnikanie na planétu. Naša činnosť by nikdy nemala mať negatívny vplyv na tých, s ktorými spolupracujeme. Pevne veríme, že iba úspech, ktorý prináša výhodu všetkým zúčastneným stranám, je dlhodobo udržateľný a iba taký úspech je naším cieľom. 

Naše značky


Ľudia na celom svete sa nespočitateľnekrát stretávajú s výsledkami našej práce

Udržateľné pestovanie kakaa

Zdravý životný štýl

Záväzky v oblasti zdravého životného štýlu.