Visit our global site
Spoločenská zodpovednosť

Spoločnosti Mars i Wrigley záleží na udržiavaní dobrých susedských vzťahov s okolím a komunitou, v ktorej sú umiestnené naše továrne a kancelárie. Podpora komunitných aktivít v Poříčí nad Sázavou a jeho okolí má oporu v našich Piatich Princípoch. Chceme byť dobrým zamestnávateľom, partnerom a aktívnym členom miestnej komunity. V spolupráci s miestnymi organizáciami podporujeme najrôznejšie projekty a charitatívne akcie.