Visit our global site
Podpora projektu "Hravo ži zdravo"

Spoločnosť Mars Czech sa v oblasti podpory vytvárania zdravšieho prostredia aktívne zapája do celého radu aktivít. Podporujeme nielen lepšiu informovanosť zákazníkov prostredníctvom dobrovoľného nutričného značenia, a pomocou reformulácií a inovácií zlepšujeme zloženie už existujúcich a vývoj nových produktov, ale podieľame sa aj na vzdelávaní našich spotrebiteľov. A pretože je kľúčové vytvoriť si správne stravovacie návyky už v ranom veku, rozhodli sme sa spolu s ďalšími potravinárskymi firmami pod hlavičkou Potravinárskej komory a za podpory Ministerstva zdravotníctva pripraviť interaktívny internetový kurz Hravo ži zdravo, ktorý sa zameriava na osvojovanie správnych stravovacích návykov a na podporu zdravého životného štýlu detí.

Kurz je určený žiakom základných škôl z piatych tried, ale zapojiť sa môžu všetci, ktorí sa chcú dozvedieť zaujímavé informácie z oblasti zdravého životného štýlu. Účastníci kurzu si hravou formou môžu ujasniť hlavné zásady zdravého životného štýlu, uvedomiť si, čo je správne a akých chýb sa vyvarovať. Počas kurzu sa deti učia rozlišovať a zaraďovať potraviny do skupín a zostaviť si svoj zdravý jedálniček. Pozornosť je venovaná aj pohybovej aktivite - deti sa dozvedia, aká pohybová aktivita je pre ne vhodná a pomôže udržať ich energetický príjem a výdaj v rovnováhe. Nezabudli sme ani na vysvetlenie dobrovoľného nutričného značenia GDA a pre zvlášť zvedavých bola včlenená sekcia „Pre zvedavých“, ktorá prináša dodatočné informácie z oblasti zdravého životného štýlu.

Aby boli deti a učitelia dostatočne motivovaní, má kurz podobu súťaže pre jednotlivcov a kolektívy piatych tried. V každej lekcii môžu účastníci zbierať body za vyplňovanie svojich stravovacích a pohybových návykov. Tí, ktorí nazbierajú najviac bodov rýchlym a správnym plnením úloh, sú odmenení hodnotnými športovými cenami, motivujúcimi k ďalšej pohybovej aktivite.
www.hravezijzdrave.czBack to top^

Nutričné informácie - čokoládové výrobky

Náš záväzok

Poznajte, čomu veríme a aké je naše krédo pre podnikanie na celom svete.

Mars v akcii

Držíme sa svojich zásad vo všetkom, čo robíme.