Visit our global site
Udržateľnosť
Podnikať udržateľným spôsobom znamená podnikať s ohľadom na budúcnosť. Preto je otázka udržateľnosti pre spoločnosť Mars prioritnou.

Spoločnosť Mars podniká spôsobom, pri ktorom je veľmi dôležitý pozitívny vplyv (našich značiek, výrobkov či aktivít) na životné prostredie a miestne komunity. S ohľadom na rozsah environmentálnej problematiky si uvedomujeme aký dopad majú hodnoty vyznávané našou spoločnosťou v sociálnej, ekonomickej a environmentálnej sfére na oblasti a regióny, v ktorých pôsobíme.

Uvedomujeme si, že náš dlhodobý ekonomický rast úzko súvisí s našou schopnosťou stotožniť sa s definíciou udržateľnosti, ktorú vydala Komisia OSN pre rozvoj a životné prostredie v roku 1987.Táto definícia hovorí, že udržateľnosť je "rozvoj, pri ktorom sú uspokojované súčasné potreby bez toho, že by bola obmedzená možnosť budúcich generácií uspokojovať svoje potreby". Vzhľadom k našim Piatim Princípom - Kvalita, Zodpovednosť, Vzájomnosť, Efektivita a Sloboda - veríme, že náš záväzok udržateľnosti je pokračovaním nášho dlhodobého etického postoja voči jednotlivcom i väčším skupinám. Pevne veríme, že dlhodobý úspech je možný iba ak je výhodný pre všetkých zúčastnených, a to ako v ekonomickej, tak environmentálnej a sociálnej oblasti.

Mars v akcii

Držíme sa svojich zásad vo všetkom, čo robíme.

Globálne novinky a správy

Navštívte www.mars.com

Naše značky

Ľudia na celom svete sa nespočitateľnekrát stretávajú s výsledkami našej práce.