Visit our global site
Udržateľné pestovanie kakaa
Spoločnosť Mars patrí k popredným výrobcom čokolády, ktorí sa zaoberajú výskumom v oblasti pestovania kakaa a snahou postúpiť vpred v poľnohospodárskych metódach udržateľného získavania kakaa.

Otázkami zodpovedného a udržateľného pestovania kakaových bôbov a zaistenia dostatku surovín pre výrobu čokolády sa spoločnosť Mars zaoberá už viac než 30 rokov.

V roku 2009 sa spoločnosť Mars stala prvým globálnym výrobcom čokolády a cukroviniek, ktorý sa zaviazal postúpiť vpred v poľnohospodárskych metódach udržateľného získavania kakaa, aby všetky jeho dodávky a zásoby kakaa mohli byť do roku 2020 označené ako suroviny získané udržateľným spôsobom. Pri tomto záväzku spolupracujeme s medzinárodnou nezárobkovou organizáciou Rainforest Alliance, ktorá je činná v oblasti ochrany biodiverzity a udržateľnosti. Počas posledných rokov sme každoročne investovali viac než 10 miliónov dolárov do širokého spektra iniciatív vrátane certifikačných partnerstiev s UTZ (www.utzcertified.org) a Rainforest Alliance (www.rainforest-alliance.org).

Iniciatívy k zamedzeniu detskej práce

Dodávateľský reťazec kakaa je veľmi komplexný. Viac než 90 % všetkého svetového kakaa pochádza z cca troch miliónov malých rodinných fariem, pre ktoré je pestovanie kakaa jediným zdrojom príjmov. Podpora spoločnosti Mars sa zameriava na niekoľko oblastí:

  • dostatok kakaových bôbov potrebných pre výrobu čokolády,
  • prosperita farmárov zaoberajúcich sa pestovaním kakaa,
  • udržateľné pestovanie kakaa spôsobom, ktorý nenarúša životné prostredie.

Od roku 2001 udáva spoločnosť Mars smer výrobcom čokolády v snahe riešiť obvinenia z využívania detskej práce na kakaových farmách v západnej Afrike. Spoločnosť Mars spolupracuje s vládami Pobrežia slonoviny a Ghany (najväčší svetoví výrobcovia kakaa), odborníkmi na trh práce a komunitnými organizáciami na vytvorení certifikačného procesu, ktorý by eliminoval najhoršie formy detskej práce v oblasti pestovania kakaa. Tento certifikačný proces začal v júli 2008 a od tohto dátumu pokrýval 50 % oblastí pestovania kakaa v Ghane a Pobreží slonoviny.

Spolupráca s ďalšími organizáciami

Sme si vedomí toho, že pokiaľ chceme dosiahnuť skutočné zmeny, je potrebné spojiť sily s ďalšími organizáciami. Preto bola v roku 2002 založená Medzinárodná iniciatíva v oblasti kakaa ICI (International Cocoa Initiative), ktorá predstavuje nezávislý subjekt kladúci si za cieľ odstránenie hrubej a nútenej detskej práce na kakaových plantážach po celom svete. Predstavenstvo ICI tvoria zástupcovia ľudských práv, organizácie zaoberajúce sa detskou prácou, odbory, zástupcovia komunít venujúcich sa pestovaniu kakaa a tiež zástupcovia výrobcov čokolády. Spoločnosť Mars ako člen ICI (ktorá je členom UTZ Certified) je pripravená aktívne sa podieľať na odstránení detskej práce a únosov detí.

Na zlepšení životných podmienok pestovateľov kakaa a ich rodín pracujeme aj prostredníctvom členstva v programe  Sustainable Tree Crops Program (STCP). Tento program je verejno-súkromným partnerstvom výrobcov kakaa a čokolády a vládnych organizácií. Tento program pôsobiaci v západnej Afrike s úspechom podporuje farmárske organizácie a družstvá a pomáha im získať lepšie ceny za nazbierané kakao. Prostredníctvom svojho edukačného programu Farmer Field Schools Program, v ktorom sa farmári učia ako zlepšiť pestovateľské techniky, pomáha organizácia STCP zlepšovať výnosy kakaových fariem.

Spoločnosť Mars je taktiež členom World Cocoa Foundation (WCF), globálnej organizácie združujúcej výrobcov čokolády, spracovateľov kakaa, obchodníkov s kakaom a ďalšie subjekty, ktoré sa zaviazali zlepšovať životné podmienky pestovateľov kakaa a ich rodín. WFC pomáha zvyšovať príjem farmárov, podporuje zodpovedné a udržateľné pestovanie kakaa a pracuje na posilnení spolupráce v komunitách pestovateľov kakaa. Členovia WCF poskytujú nielen finančné dotácie, ale aj technickú expertízu a pomoc.

Podpora sociálnym iniciatívam

Spoločnosť Mars podporuje sociálne iniciatívy, ktorých cieľom je zlepšiť pracovné podmienky farmárov a zaistiť vzdelanie ich deťom. Ide napríklad o programy Farmel Field Schools v západnej a strednej Afrike, východnej Ázii a Latinskej Amerike. V rámci týchto programov sú drobným poľnohospodárom a ich rodinám sprostredkované informácie o základných pravidlách bezpečnosti práce a zdravia a tiež o význame vzdelania pre ich deti. Vzdelávacích kurzov v rámci Farmer Field Schools sa zúčastnilo už niekoľko stoviek tisíc farmárov, ktorých príjem sa vďaka tomu zvýšil v priemere o 30 až 40 percent.

Všetky tieto kroky vedúce k zlepšeniu podmienok pestovania kakaa sú súčasťou dlhodobého záväzku spoločnosti Mars zlepšiť životnú situáciu miliónov malých pestovateľov kakaa. Viac na www.cocoasustainability.mars.com.Mars v akcii

Držíme sa svojich zásad vo všetkom, čo robíme.

Kde pôsobíme

Mars v Českej republike a na Slovensku.

Naše značky

Ľudia na celom svete sa nespočitateľnekrát stretávajú s výsledkami našej práce.