Visit our global site
Ryby z obnoviteľných zdrojov
Spoločnosť Mars, Inc. sa ako prvá na trhu zaviazala k používaniu rýb iba z obnoviteľných zdrojov .

 V situácii stenčujúcich sa globálnych zdrojov rýb sa spoločnosť Mars, jeden z najväčších výrobcov potravy pre domáce zvieratá, v spolupráci so Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF) zaviazala prispieť k trvale udržateľnému rybolovu. V segmente petcare si kladieme nasledujúce ciele:

  • Používať ryby získané zo 100% obnoviteľného rybolovu a ekologického chovu rýb
  • Postupne nahrádzať používanie celých rýb a rybích filiet z voľne žijúcich rýb vedľajšími rybími produktmi a rybami chovanými udržateľným spôsobom·                               
  • Používať iba trvalo udržateľné alternatívy pre suroviny z morských rýb.

Dôležitým míľnikom na ceste za udržateľnosťou bude uvedenie na európsky trh krmív pre domáce zvieratá vybavených certifikátom Rady pre správu morí (Marine Stewardship Council -MSC), a to na konci roku 2010. V tomto roku začneme v Európe uvádzať certifikát MSC na vybraných krmivách značiek SHEBA® a WHISKAS a prvýkrát tak ponúkneme kupujúcim možnosť výberu krmív vyrobených z trvalo udržateľných zdrojov.