Visit our global site
Naše principy v akcii
Držíme sa svojich zásad vo všetkom, čo robíme, v 68 krajinách celého sveta.

Kvalita

Písmeno ‘M’ je symbolom kvality značky M&M’s® a bude sa na tomto výrobku vždy objavovať. Prvé písmená M boli natlačené na čokoládových cukríkoch M&M’s Plain Chocolate Candies v roku 1950, aby sa kupujúci mohli uistiť, že skutočne ide o výrobky tej najvyššej kvality, pretože významné množstvo výrobkov M&M’s sa predávalo na váhu. Čoskoro vznikol dnes už legendárny slogan: “Hľadaj M na každom cukríku”. Symbol sa pôvodne tlačil čierno, dnes známy biely symbol M&M’s sa na cukríkoch objavuje od roku 1954.

Milióny ľudí na svete si dnes pochutnávajú na cukríkoch M&M’s a možno si ani nevšímajú tie dve malé písmenká, ktoré sú na nich vytlačené. Pritom technológia, ktorá umožňuje tlač písmena M na cukríky, je nesmierne zložitá a vyžiadala si veľkú dávku finančných prostriedkov a odborných znalostí. A pretože sme perfekcionisti, ideme ešte ďalej. Dnes môžeme vyrábať malé série cukríkov s takmer akoukoľvek potlačou, akoukoľvek „správou“. Je to nová marketingová príležitosť, ktorá sa však zrodila z našej posadnutosti kvalitou.

Odpovednosť

V úzkej spolupráci s veľkými univerzitami a výskumnými ústavmi na celom svete sa spoločnosť Mars podieľa na výskumných štúdiách o kakau: jeho genetickom pôvode, spôsoboch jeho ochrany proti chorobám a škodcom, možnostiach vypestovať lepší kakaovník a chrániť prirodzený obsah prospešných látok v kakau pri jeho spracovaní, alebo o dôsledkoch konzumácie kakaa a čokolády na zdravie. Tento objem vedeckej práce je svojou hĺbkou a šírkou unikátny.

Vzájomnosť

V roku 1991 spoločnosť Mars expandovala geograficky a otvorila svoje prvé zástupenia v niekoľkých východoeurópskych mestách a v Moskve. Po úspešnom nástupe, kedy sa v Spoločenstve nezávislých štátov už v prvom roku pôsobenia predalo viac ako 23 ton SNICKERS®, MILKY WAY®, MARS® a RAIDER®, došlo v roku 1998 k spadnutiu rubľa.

Najviac postihnutí pádom meny boli obyčajní Rusi, pretože nasledoval prudký rast cien potravín a výrobkov z dovozu. V spoločnosti Mars sa však nezodpovedáme akcionárom a nemusíme meniť naše dlhodobé ciele na základe krátkodobých výsledkov. Naďalej sme investovali a podporovali našich partnerov v Rusku a hneď ako sa situácia obrátila, boli sme pripravení.

Efektivita

Keď Gilles Barathier, technik údržby v továrni St. Denis de l’Hotel vo Francúzsku, objavil slabú stránku v systéme plnenia výrobkov z oblasti krmív pre zvieratá, neváhal a prišiel s alternatívnym a lepším riešením.

Bývalý letecký mechanik Barathier na základe svojich dlhoročných skúseností rýchlo vyvinul tzv. “vírivý” výrobný systém, ktorý vyriešil predchádzajúce problémy so zahlcovaním výrobnej linky a umožnil tiež rýchlejšie balenie výrobkov. Jeho vírivé linky sa dnes používajú v závodoch Mars na celom svete.

Sloboda

V roku 1965 bolo vo Veľkej Británii založené stredisko WALTHAM® pre výživu domácich zvierat, ktorého cieľom je skúmať stravovacie potreby, preferencie a chovanie domácich zvierat. Mars ako spoločnosť v osobnom vlastníctve môže realizovať výskum v oblasti domácich zvierat výlučne s cieľom zlepšenia ich životných podmienok.

Náš tím bol prvý, ktorý prišiel s niektorými z najdôležitejších poznatkov v oblasti výživy domácich zvierat a podelil sa o výsledky výskumu strediska vo viac ako 1 500 publikáciách pre odbornú i laickú verejnosť. Vyvíjaním stále lepších výrobkov výživy a starostlivosti pomáhame domácim zvieratám na celom svete žiť zdravší a šťastnejší život.