Visit our global site
Päť princípov
Naše zásady sú v cenre všetkého, čo robíme a umožňujú nám byť iní.

Kvalita

Zákazník je náš pán, kvalita je naša práca a náš cieľ je kvalita za dobrú cenu.

Naša spoločnosť je zameraná na najvyššiu kvalitu všetkého, čo robíme. Kvalita je samozrejmou normou nášho konania, ktorá vyplýva z nášho nadšenia a hrdosti, že sme súčasť celosvetovej komunity spoločnosti Mars.

Kvalitná práca, ktorá je výsledok osobného úsilia každého z nás, je základná ingrediencia kvalitních značiek a zdroj našej dobrej povesti.

Odpovednosť

Ako jednotlivci od seba vyžadujeme naprostú odpovednosť; ako spolupracovníci podporujeme odpovednosť druhých.

Chceme byť iní než firmy, v ktorých zložité úrovne riadenia rozdrobujú osobnú odpovednosť. V spoločnosti Mars od všetkých spolupracovníkov očakávame, že prevezmú priamu odpovednosť za výsledky, budú prejavovať iniciatívu a dobrý úsudok a budú konať vlastné rozhodnutia podľa potreby. Zamestnávame ľudí s vysokým etickým štandardom a vhodnými predpokladmi pre svoju prácu, preto im môžeme veriť a očakávať od nich len tie najlepšie výsledky.

Vzájomnosť

Vzájomná výhoda je zdieľaná výhoda; zdieľaná  výhoda pretrváva.

Štandardom našich obchodných vzťahov sú zdieľané výhody. Tieto výhody môžu mať rad rôznych podôb a nemusia byť len čisto finančnej povahy. I keď sa musíme snažiť, aby sme dosiahli pokiaľ možno čo nejlepšie finančné výsledky, veríme, že aktivity spoločnosti Mars sa nesmú diať na úkor, hospodársky či iný, tých, s ktorými spolupracujeme.

Efektivita

Všetky zdroje plno využíváme, ničím neplýtvame a robíme iba to, v čom sme najlepší.

Ako je možné ctiť naše zásady, ponúkať vynikajúcu kvalitu za dobrú cenu a pritom dosiahnuť obchodný úspech? Naša sila tkvie v našej efektivite, v našich schopnostiach využívať všetky naše zdroje – fyzické, finančné aj ľudské – v prospech maximálnej produktivity. Iba tak je možné, aby boli výrobky a služby dodávané a poskytované v najvyššej kvalite, za najnižšie možné ceny a s najnižšou možnou spotrebou zdrojov. Podobne sa snažíme, aby boli tiež všetky naše pracovné operácie riadené s využitím najefektívnejších procesov rozhodovania.

Sloboda

Potrebujeme slobodu na utváranie našej budúcnosti; potrebujeme zisk, aby sme zostali slobodní.

Spoločnosť Mars je jedna z najväčších firiem na svete, ktorá je stále v súkromnom vlastníctve. Súkromné vlastníctvo je úmyselná voľba. Mnoho iných firiem začínalo rovnako ako Mars, ale tak ako rástli a potrebovali nové zdroje financovania, predávali akcie alebo dlhopisy, aby mohli svoje podnikanie financovat. Vymenili časť svojej slobody za vyšší rast. Veríme, že rast a prosperita sa môže dosiahnuť i iným spôsobom. 

Mars v akcii

Držíme sa svojich zásad vo všetkom, čo robíme.

Náš záväzok

Poznajte, čomu veríme a aké je naše krédo pre podnikanie na celom svete.

Udržateľné pestovanie kakaa