International hjemmeside
DYREVELFÆRD

Mars er en ansvarlig og etisk virksomhed


Vi hverken foretager, støtter eller sponsorerer forsøg, som er skadelige for dyr, når vi udvikler vores chokolade-, dyremads- og fødevareprodukter.


Faktisk har Mars i årtier stået i front, når det kommer til dyrepleje og standarder for dyrs trivsel, miljøforbedringer og næringsbehov. Vi har desuden stået i spidsen for forskningen i de mange fordele ved at holde kæledyr. Denne rige fortid afspejles i vores dyremadsprodukter, vores dyreglade medarbejdere og i forskningscentret Waltham. Waltham er et førsteklasses, specialkonstrueret center, som fuldt og helt fokuserer på hundes og kattes trivsel. Her forsker vi i kæledyrenes særlige miljø- og ernæringsmæssige behov, så de kan leve et langt og lykkeligt liv. Læs mere om centret på www.waltham.com


Når de helbredsmæssige fordele ved vores chokolade- eller fødevareprodukter skal dokumenteres, foretager vi kliniske afprøvninger på mennesker.

Symbioscience og Fishcare


Nogle af Mars’ mindre kendte afdelinger udvikler farmaceutiske og terapeutiske præparater samt vandrensningsprodukter. Disse afdelinger foretager dyreforsøg i mindre omfang, hvis de skal bevise, at produkterne og ingredienserne er sikre og effektive, eller hvis der foreligger juridiske eller lovmæssige krav herom.


Vi foretager kun dyreforsøg, hvis der ikke findes et alternativ, der ikke involverer dyr. Forskerne på Symbioscience arbejder med rotter og mus, og arbejdet hos Fishcare involverer små fisk og andre vandlevende dyr. Vi kan garantere, at dyrene ikke lider overlast, og at vi følger de højeste etiske standarder for dyreforsøg i overensstemmelse med den lokale og nationale lovgivning omkring brug af forsøgsdyr. Mars følger de såkaldte 3R-principper på området, hvilket vil sige, at vi erstatter dyreforsøgene med alternativer, der ikke involverer dyr, så snart det er muligt, at vi så vidt muligt reducerer antallet af dyr i forsøget, og at vi sørger for den bedst mulige pleje af dyrene undervejs.

Symbioscience er en gren af virksomheden Mars, hvor der blandt andet arbejdes på at fremstille præparater, der kan forbedre menneskers sundhedstilstand. Symbioscience udvikler farmaceutiske og terapeutiske råvarer og præparater, som potentielt kan bidrage til et bedre helbred. Blandt andet forsker Symbioscience i flavonolernes positive effekt på hjerte og kredsløb og den mentale sundhed, og hvorledes flavonolerne kan indgå i behandling af sukkersyge og visse former for kræft.

Mars Fishcare udvikler blandt andet medicin og vandrensningsprodukter, der skal forbedre forholdene for hos fisk og andre vandlevende dyr i akvarier og fiskedamme.

Støtte til universiteter


Mars støtter uddannelsesprojekter, der ligger på linje med vores policy. På forespørgsel kan vi desuden bidrage med materiale til forskerne, som kan hjælpe dem i deres arbejde.

Efterlevelse af vores policy


Mars har nedsat en undersøgelseskomité med interne og eksterne eksperter. Komitéen sikrer, at forskningen hos Mars forløber i overensstemmelse med vores policy. I nødsituationer kan komitéen beslutte at tillade en afvigelse fra vores policy.


Al forskning og alle donationer foretaget efter november 2006 er sket i overensstemmelse med vores policy. Vi arbejder desuden løbende på at forbedre denne.

Til top ^

Principles in Action

Vi omsætter vores værdier til praksis i alt, hvad vi foretager os.

Vores historie

Fra køkkenbord til verdensmarked.

Forskningscentret Waltham

Videnskabelig forskning i kæledyrs pleje og ernæring.