Visit our global site
Kiinnostaako Mars Sinua?
Lue lisää toimintatavoistamme

Vapaus

Yksityinen omistajuus antaa Marsille mahdollisuuden säilyttää vapautensa. Vapauteemme sisältyy myös iso vastuu toimia eettisesti kestävällä tavalla. Voimme ulkopuolisista riippumattomina suunnitella yrityksemme tulevaisuutta ja tuottaa yhteistyötahoillemme sellaisia keskinäisiä etuja, joista on aidosti hyötyä kaikille osapuolille.

Oikeudenmukaisuus

Uskomme, että jokaisella meistä on tärkeä rooli Mars-yhtymän jatkuvan menestyksen rakentamisessa. Kutsumme työntekijöitä nimellä ”kanssalainen”, joka kuvaa tasavertaisuutta, - sitä, miten me Marsissa haluamme toisiamme kohdeltavan. Annamme tukea ja tunnustusta jokaiselle, joka haluaa saavuttaa tavoitteita ja palkitsemme hyvistä tuloksista asianmukaisesti.

Avoimuus

Uskomme nopeaan ja avoimeen kommunikointiin. Matala organisaatiomme kannustaa ihmisiä kommunikoimaan yrityksen kaikkien tasojen kanssa. Luomme mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehittymiseen ja hyödynnämme Mars-yhtymän tarjoamia kansainvälisiä työmahdollisuuksia. Kaikki toimistomme maailmalla ovat avokonttoreita, joissa myös yrityksen johto istuu. Jaamme säännöllisesti tietoa kanssalaisille yrityksen tavoitteista ja tuloksista sekä paikallisella että globaalilla tasolla.

Sitoutuminen

Uskomme, että organisaatiomme rooli on rohkaista ihmisiä löytämään omat vahvuutensa. Kun organisaatiolla on selkeä rakenne, tehokkaat prosessit ja selkeät vastuualueet, kykenee jokainen tekemään parhaansa omassa työssään.

Suora vastuu työn tuloksista sekä haastavat ja mielenkiintoiset työtehtävät, jotka tukevat henkilökohtaista oppimista ja urakehitystä, edistävät kanssalaistemme sitoutuneisuutta ja hyviä suorituksia kaikkialla maailmassa.

Itsenäisyys

Tänä päivänä menestyminen nopeasti muuttuvassa maailmassa edellyttää, että tunnemme aidosti kuluttajien todelliset tarpeet ja mielihalut. Nämä tarpeet tunnistamalla löydämme ne ainutlaatuiset edut, jotka tuovat lisäarvoa kuluttajille korkealaatuisten tuotteiden myötä. Tuntemalla kuluttajat ja tarjoamalla heille lisäarvoa vahvistamme kuluttajauskollisuutta.

Voidaksemme olla lähellä kuluttajaa paikalliset yksiköt on valtuutettu toimimaan hyvin itsenäisesti ja vapaasti omalla markkina-alueellaan. Siksi meillä on vapaus tehdä paikallisia päätöksiä, joilla on vaikutusta jokapäiväiseen työhömme.

Avoimet työpaikat

Tällä hetkellä meillä ei ole paikkoja avoinna.

Kasva kanssamme

annamme siihen tilaa.