Tuotteen valmistuerätieto

Valmistuserätieto löytyy joko pakkauksen takaa, pohjasta tai kannen reunasta

Erätiedon pituus ja muoto vaihtelee. Seuraavassa esimerkkejä;

Tölkin pohjassa

HA13
071512GB208E294

Kerta-annospussin takana, alaosassa

FR671280101341A

Kuivaruokapakkauksen takana

JN171P440C2113
L4 GB888E0001

Lemmikkien makupalapakkaukset

ZA X GB4370156 08:51
or
L HU 05 100034 08:51