Saudi arabia
Chinese
Traditional Chinese
Brazillian Portuguese
Czech
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek
EST_puhas
Serbian
Italian
Japanese
Korea
Norwegian
Polish
Portuguese
Russian
Spanish
Swedish
Slovak
Hungary
Slovenia
Switzerland
Lithuania
Bulgarian
LAT_korr_puhas
Mars, akciju sabiedrības uzņēmumu grupas dalībnieka, tīmekļa vietņu noteikumi

Laipni lūdzam mūsu mājaslapā! Esot Mars (“Mars”) akciju sabiedrības uzņēmumu grupas dalībnieki, mēs piedāvājam tiešsaistes informāciju un komunikāciju pakalpojumus, kuri jums, cerams šķitīs izklaidējoši un informatīvi. Ir daži noteikumi, kas mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem jāievēro, tāpēc lūdzam visus rūpīgi izlasīt šos Vispārējos noteikumus un nosacījumus (“Vienošanos”).

Lūdzam izlasīt šo Vienošanos rūpīgi, it īpaši atrunas un saistības, jo šīs vietnes lietošana apliecina jūsu piekrišanu noteikumiem un nosacījumiem, kas ir atrunāti šajā Vienošanās dokumentā.

Mēs neplānojam bieži veikt izmaiņas mūsu noteikumos un nosacījumos, tomēr paturam tiesības to darīt. Iesakām Jums vienmēr, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, vēlreiz pārliecināties, ka esat izlasījuši mūsu jaunākos noteikumus un nosacījumus un tiem piekrītat. Visas izmaiņas mūsu nosacījumos būs tikai perspektīvas. Mēs parasti neveicam izmaiņas savos nosacījumos ar atpakaļejošu spēku, ja vien mums nav juridisks pienākums to darīt. Tas, ka turpināsiet lietot šo vietni pēc tam, būs apliecinājums tam, ka piekrītat visiem jaunajiem vai grozītajiem nosacījumiem.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Autortiesības

Visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz mākslas darbiem, grafiku, tekstu, video un audio klipiem, preču zīmēm, logo vai citu šajā tīmekļa vietnē pieejamo saturu (“Saturs”) pieder Mars vai tiek izmantotas ar atļauju.

Lai arī jūs personīgai lietošanai savā datorā varat kopēt jebkuru šīs tīmekļa vietnes daļu, jūs nevarat neko no tīmekļa vietnē pieejamā Satura kopēt vai ievietot nevientā citā darbā, tai skaitā jūsu pašu tīmekļa vietnē, vai izmantot Saturu citā publiskā vai komerciālā veidā. Tas nozīmē to, ka jūs nedrīkstat publicēt vai tālākizplatīt nevienu mūsu tīmekļa vietnes daļu, ja vien šādas darbības veikšanai neesat no mums saņēmis attiecīga veida licenci. Tas nozīmē arī to, ka Mars patur pilnas tiesības uz šādu Saturu, tai skaitā visu lejupielādējamo programmatūru vai kodu, visiem programmatūrā iekļautajiem vai tās radītajiem attēliem, kā arī visiem ar to saistītajiem datiem. Jūs nedrīkstat to kopēt, pārveidot, reproducēt, augšupielādēt, pārraidīt, izplatīt, pārkonstruēt, disasemblēt vai kā citādi to pārvērst citā formātā.

Jūs nedrīkstat mainīt nevienu no paziņojumiem par autortiesībām, preču zīmēm vai citām zīmēm, kas var būt saistīti ar Saturu. Ja vēlaties norādīt saiti uz mūsu tīmekļa vietnes mājaslapu, mums nav iebildumu, taču, lūdzu, neievietojiet tās Saturu savā tīmekļa vietnē. Jūs nedrīkstat sniegt dziļo saiti (deep-link) (tas ir, sniegt saiti uz citām lapām, izņemot mājaslapu) uz mūsu vietni bez speciālas rakstiskas atļaujas.

Patenti

Pieteikts patents MY M&M’S® tiešsaistes pasūtījumu veikšanas procesam.

Preču zīmes

Ja vien nav noteikts citādi, visas šajā vietnē izmantotās preču zīmes ir Mars vai mūsu darījumu partneru īpašums.

Pieteikumi

Mēs ievērosim jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, it īpaši saistībā ar visa veida darba pieteikumiem Mars, ja šajā tīmekļa vietnē tiek pieņemti pieteikumi darbam. Iesniedzot informāciju, kas saistīta ar pieteikumu darbam, jūs piešķirat mums neierobežotas bezmaksas tiesības lietot un dalīties ar šādu informāciju, ciktāl tas nepieciešams jūsu pieprasījuma izskatīšanai un atbildes sniegšanai.

Papildus darba pieteikumiem mēs priecāsimies no jums saņemt stāstus, komentārus, ieteikumus, grafikas, attēlus vai jebko citu, tikai atcerieties, ka, augšupielādējot vai nosūtot mums šāda veida materiālu ar šīs vietnes starpniecību, jūs nododat visas jūsu tiesības uz šo materiālu Mars rīcībā, un, atkarībā no piemērojamajiem tiesību aktiem, Mars vai nu kļūs par īpašnieku materiālam, ko šajā vietnē esat mums nosūtījis vai arī tiks uzskatīts, ka esat piešķīris Mars ekskluzīvu un neierobežotu licenci tā izmantošanai.

Tas nozīmē, ka visi stāsti, komentāri, priekšlikumi, idejas, grafikas, attēli vai cita informācija, kas augšupielādēta vai nosūtīta Mars ar šīs vietnes starpniecību , kas nav saistīta ar pieteikumu darbam, tiek automātiski uzskatīta par Mars īpašumu vai Mars ir ieguvis tās izmantošanas tiesības. Šī informācija nav konfidenciāla un mēs to varam izmantot pēc saviem ieskatiem – kuri ietver tās reproducēšanu, izpaušanu, publicēšanu vai pārraidīšanu šeit vai citur, šajā vai citā šobrīd zināmā vai vēlāk radītā datu nesējā. Jums nekādā gadījumā nepienākas nekāda samaksa, ja mēs jebkādā nolūkā izmantojam jūsu sniegto informāciju. Jums ir saistoši arī jebkādi citi noteikumi, kas publicēti kopienas sadaļā vai citās sadaļās, kur ir atļauts izvietot lietotāju iesniegtu saturu.

Jūs ar tīmekļa vietnes starpniecību nevarat piedalīties nekādās aktivitātēs, kas ir nelikumīgas, aizvainojošas, aizskarošas, kas pārkāpj trešo personu tiesības vai traucē citiem izmantot un izbaudīt šo tīmekļa vietni. Jūs nevarat monitorēt vai kopēt tīmekļa vietnes Saturu, izmantojot jebkādus robotus, “botus”, zirnekļus, rāpuļus vai citas automātiskās iekārtas vai manuālos procesus bez mūsu rakstiskas atļaujas vai iesaistīties jebkādās darbībās, kas traucē tīmekļa vietnes normālu darbību. Jūs piekrītat atbrīvot Mars un Mars meitas uzņēmumus, filiāles, vadošos darbiniekus un darbiniekus no atbildības pienākumiem un izdevumiem, kas radušies trešo personu prasību dēļ , (t. sk. saprātīgus advokāta izdevumus), Jūsu šīs tīmekļa vietnes izmantošanas seku rezultātā vai saistībā ar sekām, kas izriet no Jūsu ievietotā materiāla, un kompensēt visus zaudējumus, ja tas ir atļauts. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma un jebkāda iemesla dēļ pārtraukt jūsu piekļuvi tīmekļa vietnei.

Nekādu garantiju

Kaut arī šajā tīmekļa vietnē var būt norādes uz trešo personu produktiem, pakalpojumiem, saite uz trešo personu tīmekļa vietnēm vai informāciju, mēs par tām negalvojam. Visas saites uz citām tīmekļa vietnēm tiek norādītas tikai jūsu ērtībai. Lēmumi attiecībā uz trešo personu produktiem, pakalpojumiem un tīmekļa vietnēm jums ir jāpieņem pašiem.

Privātuma politika

Lūdzam izlasīt mūsu Privātuma politiku un piekrišanas, kas norādītas reģistrācijas vai pieteikumu zonā, lai uzzinātu, kādu personas informāciju mēs iegūstam šajā tīmekļa vietnē, kā mēs ar to rīkojamies un kādā nolūkā to izmantojam. Dažās vietnēs vai atsevišķiem nolūkiem (piemēram, jums piesakoties darbam Mars), nosūtot personas vai citu informāciju, jums jāsniedz mums sava piekrišana.

Šīs tīmekļa vietnes izmantošana: atbildības ierobežošana un atruna

NE MARS, NEDZ ARĪ KĀDA CITA NO TĀ FILIĀLĒM VISĀ PASAULĒ, KĀ ARĪ NEVIENS, KURŠ IR PALĪDZĒJIS IZSTRĀDĀT, RADĪT, SAGATAVOT VAI PIEDĀVĀT ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES SATURU, NAV ATBILDĪGS PAR KAITĒJUMU, KAS SAISTĪTS AR TO, KA IZMANTOJAT ŠO TĪMEKĻA VIETNI VAI NEVARAT TO IZMANTOT, PAT TAD, JA TIE IR INFORMĒTI PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU, JA VIEN VIŅI NAV RĪKOJUŠIES APZINĀTI VAI PIEĻĀVUŠI RUPJU NOLAIDĪBU, VAI ŠĀDA ATBILDĪBA NAV NEKĀDĀ CITĀ VEIDĀ JURIDISKI IZSLĒDZAMA. TAS IETVER, BET NEAPROBEŽOJAS TIKAI AR:

ATLĪDZĪBU PAR NODARĪTO KAITĒJUMU, LAI JUMS TIEŠI KOMPENSĒTU VISUS ZAUDĒJUMUS VAI RADUŠOS MIESAS BOJĀJUMUS;


ATLĪDZĪBU PAR NODARĪTO KITĒJUMU, KAS NEIZRIET TIEŠI NO DARBĪBAS , BET KĀDĀM NO ŠĀDAS DARBĪBAS SEKĀM VAI REZULTĀTIEM (SECĪGIE ZAUDĒJUMI); UN


CITUS ZAUDĒJUMUS UN IZDEVUMUS, PIEMĒRAM, NEGADĪJUMA, SPECIĀLIE VAI SODA ZAUDĒJUMI.


ŠĪ IZSLĒGŠANA NEIETVER ATBILDĪBU PAR NĀVI VAI MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ATBILDĪBU PAR LIKUMĀ VAI LĪGUMĀ NOTEIKTO PIENĀKUMU NEIEVĒROŠANU.

Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka šajā tīmekļa vietnē tiktu sniegta precīza informācija, bet šādu precizitāti negarantējam, un nesniedzam nekādas garantijas par šīs tīmekļa vietnes izmantošanas Satura izmantošanas vai tā izmantošanas rezultātu attiecībā uz tā precizitāti, ticamību vai kādu citu tā parametru.

NESKAROT IEPRIEKŠ MINĒTO, UN LIKUMĀ ATĻAUTAJĀ APMĒRĀ, ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ ESOŠĀS FUNKCIJAS, ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES DARBĪBA UN VISS TAJĀ ESOŠAIS SATURS TIEK NODROŠINĀTI “TĀDI, KĀ IR” BEZ JEBKĀDA VEIDA GARANTIJAS, TIEŠAS VAI NETIEŠAS, TAI SKAITĀ, BET NE TIKAI, JEBKĀDA VEIDA NETIEŠAS GARANTIJAS SAISTĪBĀ AR DERĪGUMU PĀRDOŠANAI, TĀ ATBILSTĪBU KONKRĒTAM NOLŪKAM, PRECIZITĀTI VAI NOTEIKUMU NEPĀRKĀPŠANU (BET IZŅEMOT JEBKĀDA VEIDA NETIEŠU ATBILDĪBU VAI NOSACĪJUMU, KAS VAR NEBŪT IZSLĒGTS AR LIKUMU). NAV NEKĀDAS GARANTIJAS KA ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ TIKS TRAUCĒTA JŪSU IESPĒJA IZBAUDĪT VIETNĒ IEVIETOTO INFORMĀCIJU . NAV NEKĀDAS GARANTIJAS, KA ŠĪ MĀJASLAPA, TAJĀ ESOŠĀ INFORMĀCIJA VAI MŪSU PŪLES ATBILDĪS JŪSU KONKRĒTAJIEM MĒRĶIEM VAI VAJADZĪBĀM.

Paturot tiesības izņemt visas publikācijas vai citu informāciju, kas mūsu skatījumā varētu būt aizskarošas vai kā citādi neatbilstošas, mēs tomēr neatbildam par lietotāju publicētajiem materiāliem vai informāciju, kas atrodama tīmekļa vietnēs, uz kurām tiek sniegtas saites. JŪS PIEKRĪTAT, KA MARS UN TĀ FILIĀLES VISĀ PASAULĒ NEATBILD PAR NEVIENA ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES APMEKLĒTĀJA VAI CITAS TREŠĀS PERSONAS NESLAVU CEĻOŠU, AIZSKAROŠU, NOTEIKUMUS PĀRKĀPJOŠU VAI NELIKUMĪGU RĪCĪBU.

Autortiesību aģents

Mūsu politika ir atbilstoši reaģēt uz paziņojumiem par inkriminētajiem pārkāpumiem, kas atbilst ASV Digitālās tūkstošgades autortiesību likumam (the U.S. Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), tostarp izņemt vai atspējot pieeju materiālam, kas tiek minēts kā noteikumus pārkāpjošās darbības objekts. Lūdzam visas sūdzības vai paziņojumus par pārkāpumiem, kas saistīti ar mūsu tīmekļa vietni vai tās Saturu, sūtīt Mars speciālajam DMCA aģentam:

DMCA Agent
c/o Consumer Care Department
Mars, Incorporated
800 High Street
Hackettstown, NJ 07840
dmca.agent@mars.com

Ja vēlaties, varat no šī DMCA aģenta saņemt eksemplāru ar Mars DMCA politikas aprakstu. Tomēr lūdzam mūsu DMCA aģentam nesūtīt citu korespondenci vai informācijas pieprasījumus; viņš atbildēs tikai uz paziņojumiem un jautājumiem, kas saistīti ar DMCA.

Cita informācija

Ja kāds no šīs vienošanās punktiem zaudē spēku, tiek konstatēts, ka tas ir nelikumīgs vai kāda iemesla dēļ neizpildāms, tā daļa tiks uzskatīta par nošķiramu no šiem nosacījumiem un nekā citādi neietekmēs pārējo normu spēkā esamību un izpildāmību. Mars slēdz šo vienošanos savā vārdā un katras tā starptautiskās filiāles vārdā. Tādējādi Mars patur tiesības gūt no tās labumu un var izpildīt šo Vienošanos šo filiāļu vārdā. Mars patur tiesības piemērot visus tam tiesību aktos vai taisnīguma tiesībās pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus gadījumā, ja Jūs pārkāpsiet šo vienošanos.

Datums:  2011 .gada maijs
mars.com:legal:lat_korr_puhas