Saudi arabia
Chinese
Traditional Chinese
Czech
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek
Italian
Japanese
Norwegian
Polish
Portuguese
Russian
Spanish
Swedish
Slovak
Hungary
Switzerland
Príloha k Osobitnému oznámeniu rodičom: Malé deti

V našom Osobitnom oznámení rodičom a v dokumente pod názvom Ochranadát spomíname výraz malé deti. Za malé deti sa v nasledovných štátoch považujú deti, ktoré majú menej než:

Argentína 18 rokov

Austrália 18 rokov

Brazília 12 rokov

Čína 18 rokov

Česká republika 18 rokov

Dánsko 18 rokov

Fínsko 18 rokov

Francúzsko 16 rokov

Japonsko 16 rokov

Holandsko 16 rokov

Mexiko 12 rokov

Nórsko 15 rokov

Poľsko 14 rokov

Portugalsko 18 rokov

Rakúsko 14 rokov

Rusko 18 rokov

Slovenská republika 16 rokov

Španielsko 16 rokov

SRN 14 rokov

Švajčiarsko 14 rokov

Švédsko 13 rokov

Taliansko 18 rokov

Veľká Británia 16 rokov

USA 13 rokov

všetky ostatné krajiny 13 rokov
mars.com:policy:note to parent policy:annex slovak