Saudi arabia
Chinese
Traditional Chinese
Czech
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek
Italian
Japanese
Norwegian
Polish
Portuguese
Russian
Spanish
Swedish
Slovak
Hungary
Switzerland
BILAGA TILL SÄRSKILD ANMÄRKNING TILL FÖRÄLDRAR: MINDERÅRIGA

I vår särskilda anmärkning till föräldrar och policy angående personuppgifter gör vi hänvisning till minderåriga. Minderåriga är i följande jurisdiktioner de barn som är under

Argentina 18 år

Australien 18 år

Brasilien 12 år

Danmark 18 år

England 16 år

Finland 18 år

Frankrike 16 år

Italien 18 år

Japan 16 år

Kina 18 år

Mexiko 12 år

Nederländerna 16 år

Norge 15 år

Österrike 14 år

Polen 14 år

Portugal 18 år

Ryssland 18 år

Schweiz 14 år

Spanien 16 år

Slovakien 16 år

Sverige 13 år

Tjeckien 18 år

Tyskland 14 år

USA 13 år

Alla övriga länder 13 år
mars.com:policy:note to parent policy:annex swedish