Mars Privacy Policy | Mars
Naše prohlášení o ochraně osobních údajů

Čeho se toto prohlášení o ochraně osobních údajů týká?

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na vaše osobní informace získané na internetových stránkách, v mobilních aplikacích a dalších službách a produktech, které shromažďují údaje a zobrazují toto prohlášení a patří společnosti Mars, Incorporated či do její skupiny. Toto prohlášení se nevztahuje na internetové stránky, mobilní aplikace a další služby a produkty takových právních subjektů, které nezobrazují toto prohlášení ani neobsahují odkaz na něj, nebo které uvádějí vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na vaše osobní údaje, což jsou všechny informace nebo kombinace informací, které by mohly být v rozumné míře použity k vaší identifikaci.

Naše pravidla pro ochranu osobních údajů jsou v souladu se zákony týkajícími se ochrany údajů v dané zemi.

Jestliže se domnívají, že vznikl problém v souvislosti s ochranou osobních údajů, spolupracujeme s úřady zabývajícími se ochranou osobních údajů v zemi.

Jaké informace shromažďujeme?

Můžeme shromažďovat různé informace, které nám poskytnete, včetně osobních kontaktních údajů, a informace vztahující se k vašim nákupům, zaměstnání či demografickým údajům.

 1. K osobním kontaktním údajům patří takové informace, jako jsou jména, adresy, telefonní číslo nebo e-mailové adresy, které nám poskytujete například při online registraci; některé internetové stránky vám umožňují zavést uživatelské jméno a heslo k vytvoření účtu.

 2. Informace týkající se nákupu zahrnují údaje ohledně nákupů na našich internetových stránkách, včetně informací o platebních kartách a přepravních údajů.

 3. K informacím týkajícím se zaměstnání patří vámi uvedená preferovaná místa, dosavadní praxe a informace uváděné na žádosti, kterou nám zasíláte online.

 4. Demografické informace zahrnují takové údaje jako věk, pohlaví, informace o zálibách a aktivitách, vkus nebo jiné informace o vašich prioritách apod.

Můžeme shromažďovat informace z jiných zdrojů, včetně kontaktních seznamů a demografických informací od třetích stran a z pramenů. Tyto údaje je možné kombinovat s dalšími informacemi, které shromáždíme.

Také shromažďujeme určité druhy informací automaticky:

 1. Vaši IP adresu nebo identifikátor zařízení, operační systém na vašem zařízení, typ prohlížeče, internetové stránky navštívené před návštěvou našich internetových stránek a po ní, prohlížené stránky a aktivity na našich internetových stránkách, a také vaši interakci s reklamou.

 2. Informace mohou automaticky shromažďovat také poskytovatelé služeb třetí strany a partneři v oblasti reklamy.

 3. Více informací o našich postupech v oblasti shromažďování informací se dozvíte v části Jak používáme soubory cookie a pixelové tagy?.

Jakým způsobem používáme vaše údaje?

Vaše údaje můžeme používat k řadě účelů, mimo jiné: k zajištění vámi požadovaných výrobků nebo služeb; k propagaci (soutěže, loterie a nabídky); ke komunikaci s vámi; k doručování reklam; k vylepšování našich internetových stránek, produktů a služeb; a k dalším zákonným obchodním účelům.

 1. Při poskytování prvků, produktů a služeb, které požadujete: Shromažďované informace můžeme používat k tomu, abychom vyhověli vašim žádostem ohledně našich prvků, výrobků a služeb a umožnili jejich používání.

 2. Pro registraci, soutěže a propagaci: Vaše informace můžeme používat k tomu, abychom vás zařadili do soutěží, oznámili vám výsledky a zaregistrovali vás pro určité prvky, produkty a služby.

 3. PRO vámi pro informací: komunikaci s vámi, reakci vaše dotazy připomínky, poskytování aktualizací novinek upozorňování na uvolněná místa, která odpovídají vašemu profilu (v případě, že zašlete svůj životopis). Vaše můžeme používat ke sdělování osobního obsahu k zasílání, brožur, kuponů, vzorků, nabídek a dalších informací Návštěvníky, kteří poskytnou e-mailovou adresu, žádáme, aby uvedli, by z internetových stránek další nebo aktualizace. Následná sdělení nás tedy dostanou pouze ti, kdo tyto požádají. Můžeme vás také požádat, zda byste chtěli dostávat informace o jiných produktech dostupných od našich společností.

Návštěvníkům nabízíme také kdykoli na požádání možnost zrušení zasílání e-mailů nebo jiných informací od nás.

 1. Pro zaslání příslušné reklamy: Můžeme zakoupit a používat seznam e-mailů přihlášených osob pro kontaktování potenciálních zákazníků, o nichž se domníváme, že by mohli mít zájem o produkty či služby společností Mars. Honorujeme žádosti o zrušení a ty, kdo nám poskytují seznamy, žádáme o ujištění, že e-mailové kontaktní informace jsou poskytovány pouze pro ty zákazníky, kteří vyjádřili přání dostávat e-mailem nabídky a informace. Můžeme také používat demografické informace a informace související s preferencemi s cílem umožnit reklamu týkající produktů a služeb společnosti Mars zaměřených na uživatele, pro které jsou nejvhodnější. Je to navrženo tak, že uživatelé uvidí reklamu, která je bude nejpravděpodobněji zajímat, a inzerenti mohou své inzeráty zobrazit těm, kdo na ně budou s největší pravděpodobností reagovat. Další informace o našich postupech v oblasti reklamy najdete v části Jaké jsou naše zásady týkající se internetové zájmově orientované reklamyuvedené níže.

 2. Pro poskytování jiných nabídek. Například naše značky někdy předkládají nabídky, kupóny a informace, mimo jiné i katalogy, které jsou dostupné poštou. Například, když zákazník zadá online objednávku v našich zásilkových obchodech nebo se přihlásí k odebírání některého z našich katalogů online, můžeme ho přidat do seznamu, aby daný katalog dostal. Pro zasílání těchto informací můžeme také používat seznamy, které jsme obdrželi od třetích stran a z veřejných zdrojů, a – jak je to běžné v případě zásilkových obchodů – můžeme si vyměňovat jména a adresy (nikoli však e-mailové adresy bez souhlasu) našich katalogových zákazníků s dalšími zásilkovými společnostmi, které vás také možná kontaktují poštou. Zasílání offline sdělení od našich značek můžete kdykoli zrušit.

 3. K vylepšování našich internetových stránek, produktů a služeb. Informace, které shromažďujeme, můžeme používat také ke zlepšení služeb v oblasti nabízení produktů společností Mars a také k vylepšení našich internetových stránek a prvků.

 4. K dalším účelům. Vaše informace můžeme rovněž používat k dalším zákonným účelům, které se snažíme identifikovat v okamžiku jejich shromažďování.

Jak sdílíme a zpřístupňujeme vaše údaje?

Vaše údaje můžeme sdílet a zpřístupnit:

 1. Se společností Mars a se společnostmi ze skupiny Mars;

 2. Prodejcům nebo obchodním zástupcům. Vaše údaje můžeme předávat společnostem, které jsme najali pro poskytování služeb v našem zastoupení. Pokud s těmito jinými společnostmi, které za nás poskytují služby, sdílíme vaše informace, pak je tyto společnosti nesmí používat k žádnému jinému účelu a musí zachovat jejich diskrétnost, pakliže nevyjádříte souhlas s něčím jiným.

 3. V případě, že vaše informace mohou být převedeny společně s jinými obchodními aktivy.

Sdílet či zpřístupnit můžeme také osobní informace, včetně obsahu vašich sdělení:

 1. S cílem dodržet zákonná ustanovení nebo reagovat na zákonný postup nebo zákonné požadavky, mimo jiné ze strany policejních orgánů a státních úřadů.

 2. S cílem provádět průzkumy stížností zákazníků nebo případného porušení zákona, chránit integritu internetových stránek, plnit vaše požadavky nebo spolupracovat na jakémkoli zákonném průzkumu.

 3. S cílem chránit práva nebo vlastnictví společnosti Mars nebo našich zákazníků, včetně vynucování podmínek upravujících používání služeb.

 4. S cílem jednat v dobré víře, že zpřístupnění je nezbytné k ochraně osobní bezpečnosti našich zaměstnanců a zákazníků či veřejnosti.

Připomínáme, že naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran, jejichž zásady ochrany osobních údajů se mohou lišit od našich zásad. Pokud poskytujete osobní informace na jakýchkoli těchto internetových stránkách, spravují se vaše informace v souladu se zásadami ochrany osobních údajů platných na těchto stránkách. Vybízíme vás, abyste si na internetových stránkách, které navštívíte, vždy ověřili zásady ochrany osobních údajů.

A co ochrana osobních údajů dětí?

Naše internetové stránky jsou určeny a zamýšleny v první řadě pro dospělé, a v případě vhodných značek i pro dospívající. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nezletilých (COPPA) úmyslně neshromažďujeme ani neuchováváme žádné osobní informace o nezletilých do 13 let věku, a internetové stránky naší společnosti nejsou vytvořeny tak, aby shromažďovaly osobní informace od nezletilých do 13 let. Návštěvníky můžeme požádat o zadání data narození s cílem zabránit nezletilým v přístupu na určité stránky, do určitých oblastí nebo funkcí. Pokud zjistíme, že jednáme s nezletilým mladším 13 let, můžeme požádat o e-mailovou adresu některého z rodičů s cílem kontaktovat je, abychom zjistili, zda nám dítě smí poskytovat informace. Další informace najdete v našem Zvláštním sdělení rodičům.

Jak používáme technologie sledování, jako jsou soubory cookie, pixelové tagy a další?

My sami nebo naši poskytovatelé služeb nebo obchodní partneři využíváme technologie, jako jsou soubory cookie nebo pixelové tagy, s cílem poskytnout na našich internetových stránkách určité funkce, porozumět návštěvníkům našich stránek a nabídnout reklamy na internetových stránkách třetích stran, které nejsou filiálkami, a někdy využíváme informace shromážděné těmito technologiemi na některé z našich internetových stránek a někdy prostřednictvím sítí třetích stran. Poskytovatelé služeb nebo vydavatelé mohou na základě vašich internetových aktivit zobrazovat reklamy na naše produkty na internetových stránkách třetích stran, které nejsou filiálkami. Pro tyto postupy podporujeme samoregulační program zvaný zájmově orientovaná reklama nebo behaviorální reklama, a své obchodní partnery žádáme o totéž. Více informací najdete níže v části Jaké jsou naše zásady týkající se internetové zájmově orientované reklamy? Třetí strany, u kterých můžete vidět naši reklamu, mají jejich vlastní zásady pro ochranu osobních údajů, a používají technologie, nad kterými nemáme kontrolu. Vybízíme vás, abyste si tyto zásady pečlivě pročetli.

Co jsou soubory cookie a jak je používáme?

„Soubory cookie“ jsou datové soubory, které webová stránka posílá na váš počítač, zatímco si stránku prohlížíte. Tyto datové soubory obsahují informace, které internetové stránce nám umožňují zapamatovat si důležité informace, díky kterým můžete tuto stránku používat efektivněji a účelněji. Naše internetové stránky používají soubory cookie pro různé účely.

Návštěvníci našich stránek používají různé internetové prohlížeče a různé počítače. Pro co největší usnadnění vašich návštěv pomocí technologií, které používáte, automaticky sledujeme takové informace, jako je typ prohlížeče (např. Internet Explorer, Safari, nebo Firefox) a operační systém (např. Windows, Mac-OS X) používané návštěvníkem, IP adresu, název domény poskytovatele internetových služeb návštěvníka, internetové stránky navštívené před návštěvou naší stránky a po ní, prohlížené stránky a aktivity na našich internetových stránkách, a prohlédnuté reklamy nebo reklamy, na které návštěvník kliknul. Sčítáme a sledujeme také celkový počet návštěvníků našich stránek, abychom naše stránky mohli aktualizovat a vylepšovat. Osobní kontaktní informace se v tomto procesu neshromažďují. Tyto informace nám sdělují, zda větší počet návštěvníků dává přednost určité funkci nebo oblasti, což nám umožňuje udržovat naše stránky „čerstvé“ a zajímavé pro většinu návštěvníků.

Technologie souborů cookie nám umožňuje poskytovat obsah šitý na míru zájmům návštěvníka a dovoluje nám pro naše návštěvníky vytvářet objednávkové produkty, možnost vstupovat do loterií a soutěží a nabízet další funkce. Stránky, které nabízí nakupování on-line, používají soubory cookie k zapamatování si a zpracování položek ve vašem nákupním košíku. Pokud je to dovoleno, můžeme v takových případech připojit k souboru cookie osobní informace.

Upozorňujeme, že můžeme třetím stranám dovolit inzerci na našich internetových stránkách. Některé z těchto třetích stran mohou na váš počítač umístit soubory cookie pro účely reklamy. Nedohlížíme na soubory cookie třetích stran. Některé z těchto společností jsou členy iniciativy NAI (Network Advertising Initiave), která nabízí možnost odhlásit se z odesílání souborů cookie z jednoho místa. Další informace naleznete na webové stránce Network Advertising Initiative.

Co jsou pixelové tagy a jak je používáme?

Některé z našich internetových stránek a emailových aktualizací obsahují elektronické obrázky nazývané Web beacons, někdy známe jako pixelové tagy (GIF). Pixelové tagy nám umožňují sčítat návštěvníky, kteří si prohlíželi naše internetové stránky. V případě propagačních emailů a bulletinů nám pixelové tagy umožňují zjistit, kolik odběratelů si je přečetlo. Pixelové tagy nám umožňují vytvářet statistické informace o aktivitách a funkcích, které naše spotřebitele nejvíc zajímají, a to za účelem lepšího přizpůsobení obsahu stránek. Bez vašeho svolení nejsou pixelové tagy použity k získání osobních informací.

Co v případě, že soubory cookie nechcete?

Pokud soubory cookie nechcete, můžete váš počítač nastavit tak, aby vás vždy varoval, když je zaslán soubor cookie (s výjimkou souborů Flash cookie), nebo v rámci svého prohlížeče (např. Internet Explorer nebo Safari). Prostudujte si nabídku nápovědy svého prohlížeče, abyste věděli, jak správně změnit nebo upravit své soubory cookie. Více informací o tom, jak spravovat nebo odstraňovat Flash cookies, najdete na stránkách Adobe. Upozorňujeme, že pokud soubory cookie nepřijmete, některé funkce nebo aktivity nebudou pro vás dostupné.

Jaké jsou naše zásady týkající se internetové zájmově orientované reklamy?

V případě internetové behaviorální reklamy prosazujeme samoregulační principy Digitální reklamní aliance ve Spojených státech, které se vztahují na spotřebitele ve Spojených státech. Více informací o těchto principech najdetezde.

Reklamy, které umísťujeme na internet s využitím zájmově orientovaných údajů, mají být předávány s ikonou možnosti inzerce s cílem pomoci spotřebitelům pochopit, jak jsou jejich údaje shromažďovány a používány, a poskytnout možnost těm spotřebitelům, kteří chtějí mít větší kontrolu. Ikona vypadá takto:

logo

Kliknutím na ikonu po jejím zobrazení můžete prozkoumat (a sledovat) informace týkající se internetových zájmově orientovaných reklam, včetně toho, kdo vaše online údaje shromažďuje a využívá, jak můžete odhlásit příjem těchto reklam a další.

Jak předkládáme inzeráty prostřednictvím internetové zájmově orientované reklamy?

Občas zobrazujeme inzeráty jak v síti internetových stránek, které sami vlastníme a provozujeme, tak na internetových stránkách třetích stran. Když navštívíte některou z našich internetových stránek nebo si prohlížíte inzeráty, které předkládáme někde jinde na internetu, můžete se setkat s různými typy inzerátů, například textovými inzeráty vedle výsledků vyhledávání nebo video inzeráty na internetových stránkách. Někdy tyto inzeráty vycházejí z obsahu stránek, na nichž se objeví. Jindy jsou tyto inzeráty generovány ve shodě s konkrétním inzerátem na základě vašich zájmů vyvozených z vašich online aktivit, které byly v průběhu doby shromažďovány. Pokud jde o zájmově orientovanou reklamu, cílem je ukázat vám inzeráty, které jsou pro vás nejvíce vhodné.

Pro tyto účely my i některé z našich reklamních společností třetích stran využíváme technologie, například soubory cookie a pixelové tagy, ke shromažďování informací o vaší interakci s našimi internetovými stránkami a dalšími internetovými stránkami třetích stran („internetové údaje“). Tyto internetové údaje vás osobně obvykle neidentifikují a typicky jsou agregovány s dalšími daty pro vytvoření segmentů – skupin uživatelů a určitých obecných zájmových kategorií, které jsme vyvodili na základě řady činitelů (např. „sportovní fanoušek“). Tato internetové údaje mohou zahrnovat:

 1. Internetové stránky, produkty a služby, které si prohlížíte, a odkazy, na které kliknete při používání našich stránek a služeb a také internetových stránek třetí strany;

 2. Naše e-maily, které si prohlížíte, a odkazy, na které klikáte v daném e-mailu;

 3. To, zda si prohlížíte inzeráty, které se vám zobrazují, nebo zda na ně klikáte;

 4. Demografické údaje nebo údaje o zájmech, včetně obecné geografické polohy odvozené z IP adresy;

 5. Off-line údaje o nákupech, které je možné spojit s on-line údaji s cílem vytvořit lepší profil ohledně vašich zájmů nebo nákupních preferencí; a

 6. Vyhledávané termíny, které zadáváte při používání určitých vyhledávacích služeb.

My i naši partneři třetí strany v oblasti reklamy využívají internetové údaje k vykreslení přesnějšího obrazu o zájmech uživatelů, se kterými jsme v interakci – včetně vás –, a proto můžeme předkládat inzeráty, které ve větší míře odpovídají těmto zájmům.

Mimoto naši partneři třetí strany působící v oblasti reklamy používají internetové údaje pro nejrůznější další účely, mimo jiné (a) ve spojení s reklamou, která se objevuje na našich internetových stránkách nebo na jiných stránkách, (b) pro zprávy o vytížení internetových stránek, statistické údaje, údaje týkající se reklamy a další interakce v souvislosti s reklamou a internetové stránky, na kterých se prezentují, a (c) pro posouzení účinnosti internetové a e-mailové reklamy.

Proč byste rádi dostávali zájmově orientované inzeráty?

Spotřebitelé rádi dostávají zájmově orientované inzeráty z mnoha různých důvodů. Zájmově orientované inzeráty jsou užitečné, protože jsou více přizpůsobené vašim konkrétním zájmům. Například majitelé koček možná shlédnout více inzerátů na krmení pro kočky a méně inzerátů na služby v oblasti péče o psy. Je také mnohem pravděpodobnější, že vám zájmově orientované inzeráty pomohou objevit nové produkty a služby, které jsou pro vás a z hlediska vašich zájmů aktuálně důležité. Například majitelé psa si možná všimnou inzerátu o nejnovějších produktech k péči o psy, zatímco v případě majitelů kočky je možná pravděpodobnější, že uvidí inzerát proti chlupovým chomáčům. Stručně řečeno, tím, že dostáváte zájmově orientované inzeráty, můžete získat lepší přístup k novým produktům, službám a funkcím, které jsou pro vás nejvhodnější, a to zase může přispět ke zlepšení vašeho života a sociální zkušenosti. Také od nás neuvidíte pořád stejné inzeráty, protože počet shlédnutí konkrétního zájmově orientovaného inzerátu je omezen. Všechny tyto výhody však ztrácíte odhlášením zájmově orientovaných inzerátů.

Jak můžete odhlásit přijímání zájmově orientovaných inzerátů od nás?

Pokud nechcete, aby vám tyto internetové stránky zobrazovaly zájmově orientovanou reklamu, můžete její příjem odhlásit podle pokynů uvedených zde. Jestliže nechcete dostávat zájmově orientovanou reklamu z žádných z našich stránek v USA, klikněte na odkazu na AdChoices v zápatí této webové stránky. Je třeba upozornit, že odhlášení neznamená, že se vám internetová reklama od nás přestane zcela zobrazovat. Znamená to zkrátka, že zobrazované online inzeráty od nás nebudou vycházet z vašich konkrétních zájmů.

Pro více informací o tom, komu dovolujeme využívat technologie na naší internetové stránce pro shromažďování internetových údajů o vás, například o vaší interakci s naší internetovou stránkou, klikněte na odkaz v dolní části naší domovské stránky.


Co ještě potřebujete vědět?

Kde jsou vaše informace uloženy a zpracovávány?

Osobní informace shromážděné o našich internetových stránkách a službách mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech nebo v jiné zemi, kde my či naši poskytovatelé služeb máme svá zařízení.

Servery a databáze, kde mohou být uloženy informace, se mohou nacházet mimo území země, z níž jste k těmto internetovým stránkám získali přístup, a v zemi, která nemá stejné zákony týkající se ochrany osobních údajů jako země, v níž trvale žijete. Osobní informace, které nám poskytujete, mohou být odesílány do zahraničí, ale my budeme osobní údaje shromažďovat, zpracovávat a využívat pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Kterémukoli členu skupiny Mars mohou být zasílány také dotazy týkající se zaměstnání. S takovýmto shromažďováním, zpracováváním, přenosem anebo ukládáním vašich osobních informací vyjadřujete souhlas návštěvou těchto internetových stránek a odesláním informací. Upozorňujeme: naše zásady se v jednotlivých regionech mohou lišit, a proto navštívíte-li některou z našich internetových stránek v jiném regionu, ověřte si, zda je na nich uvedeno prohlášení specifické pro danou lokalitu.

A jak je to s chatovacími místnostmi, nástěnkami (message boards) či jinými interaktivními fóry?

Můžeme poskytnout chatovací místnosti, nástěnky (message board nebo bulletin board) nebo interaktivní prostory, kde návštěvníci mohou umístit své připomínky nebo informace pro potěšení našich návštěvníků. Pokud na těchto stránkách je chatovací místnost, nástěnka, příležitosti k vytváření sociálních sítí nebo jiné interaktivní oblasti, kam je možné umístit osobní informace, určitě si před tím, než do těchto míst vstoupíte, prozkoumejte vyvěšená pravidla, protože jsou stejně závazná jako naše Všeobecné podmínky. Pravidla pro účast v interaktivních funkcích mohou stanovovat omezení účasti kvůli věku a jiným důvodům. Všechno, co vystavíte online, je veřejná informace, a my tudíž za to, co dobrovolně vystavíte online, neneseme odpovědnost. Uživatelé by měli být opatrní, když na internetu zveřejňují osobní informace.

Jakým způsobem chráníme vaše informace?

Zavedli jsme administrativní, fyzická a technická ochranná opatření s cílem chránit vaše informace. Pokud je na internetových stránkách povoleno internetové nakupování, pak při vašem objednávání online, kdy nám poskytujete platební kartu nebo související informace, používáme pro komunikaci se software vašeho prohlížeče zabezpečení Secure Sockets Layer (SSL). SSL je oborový standardní protokol zabezpečení, díky němuž je mnohem těžší, aby někdo jiný zachytil vaši kreditní kartu / transakci a informace k objednávce, které jste nám zaslali společně s internetovou objednávkou. Jinak přenos informací k nám a od nás není zašifrován nebo zabezpečen.

Nicméně žádná bezpečnostní opatření nemohou být 100% bezpečná, a proto vám doporučujeme, abyste podnikli další opatření na ochranu sebe a svých informací, mimo jiné instalovali aktuální antivirový software, zavírali prohlížeč po jeho použití, zachovávali diskrétnost vašich přihlašovacích údajů a hesel a postarali se o pravidelnou aktualizaci software a aplikací, které jste stáhli s cílem zajistit aktivaci nejnovějších funkcí zabezpečení na svých zařízeních.

Změny tohoto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Čas od času můžeme toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů aktualizovat. Proto vás prosíme, abyste tuto stránku navštěvovali pravidelně a ověřovali si, zda v prohlášení nedošlo ke změnám. Na změny v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vás upozorníme tím, že na rozumně dlouhou dobu umístěním na naši domovskou stránku oznámení a změníme datum „Poslední aktualizace“ [(níže)]. Pokračujícím používáním našich internetových stránek po oznámení změn vyjádříte, že změněné podmínky přijímáte.

Co byste měli dělat v případě, že máte otázky, chcete přístup k informacím, chcete je aktualizovat nebo odstranit, nebo chcete odhlásit příjem dalších sdělení?

Pokud byste k informacím, které o vás máme v naší marketingové databázi (podléhající platným zákonným výjimkám), chtěli získat přístup, chtěli byste je aktualizovat, změnit nebo odstranit, pokud byste chtěli odhlásit příjem dalších sdělení od nás, nebo máte otázky týkající se našeho prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, klikněte zde.

Jak nás můžete kontaktovat?

Kontaktovat nás můžete naprivacy@effem.com
Naše poštovní adresa je: Global Privacy Team, Dundee Road, Slough, Berkshire SL1 4LG.

Jaká jsou vaše práva na soukromí v Kalifornii?

Kalifornské zákony dovolují rezidentům Kalifornie, aby zrušili předávání osobních informací společností Mars třetím stranám pro účely přímého marketingu. Pro zrušení sdílení osobních informací se třetími stranami pro účely marketingu se můžete rozhodnout kdykoli, a to zasláním písemné žádosti na naši výše uvedenou kontaktní adresu či e-mailem na privacy@effem.com. Upozorňujeme, že toto odhlášení se nevztahuje na zpřístupnění informací pro nemarketingové účely. Kalifornské zákony rezidentům Kalifornie také dovolují požádat nás a jednou za rok od nás získat bezplatně seznam třetích stran (pokud existují), kterým jsme v předchozím kalendářním roce zpřístupnili osobní informace pro účely jejich přímého marketingu a také druh osobních informací, které byly třetím stranám předány. Jste-li rezidentem Kalifornie a chtěli byste o tyto informace požádat, pošlete nám e-mailem svou žádost na adresuprivacy@effem.com či poštou na výše uvedenou kontaktní adresu. Žádosti podané telefonicky nebo faxem nebudou akceptovány. V kolonce Předmět ve vašem e-mailu nebo na poštovní obálce a v obsahu vaší žádosti musí být uvedeno slovní spojení „Vaše kalifornská práva na ochranu soukromí“ a musí zde být uvedeno vaše jméno, e-mailová adresa (pokud si přejete dostat odpověď e-mailem) nebo ulice a číslo, město, poštovní směrovací číslo, stát (pokud si přejete dostat odpověď poštou).

Poslední aktualizace: únor 2014