Mars Privacy Policy | Mars
Onze privacyverklaring

Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op uw persoonsgegevens verzameld via de websites, mobiele applicaties en andere diensten en producten via welke gegevens worden verzameld en deze verklaring wordt weergeven en die eigendom zijn van Mars, Incorporated en haar familie van bedrijven. Deze verklaring is niet van toepassing op de websites, mobiele applicaties en andere diensten en producten van een dergelijke entiteit via welke deze verklaring niet wordt weergeven en waarin geen link naar deze verklaring is opgenomen of waarvoor een eigen privacyverklaring wordt gebruikt. Deze privacyverklaring is van toepassing op uw persoonsgegevens, dat wil zeggen alle informatie of combinatie daarvan die redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren.

Onze omgang met privacy stemt overeen met de nationale wetten inzake gegevensbescherming. Wij werken mee met de nationale autoriteiten voor gegevensbescherming als wordt vermoed dat zich een schending van de privacy heeft voorgedaan.

De verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring zal uitsluitend plaatsvinden indien en voor zover zulks op grond van toepasselijke nationale regels ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens is toegestaan en waar nodig uitsluitend na daarvoor toestemming van u te hebben verkregen. Mogelijk is dan ook niet iedere verzameling, verwerking en ieder gebruik van persoonlijke informatie zoals in deze verklaring omschreven van toepassing voor iedere website, mobiele applicatie en andere dienst of product.

Voor zover op een website, mobiele applicatie, dienst of product waarop deze verklaring wordt weergegeven of waarop een link naar deze verklaring is opgenomen geen andere vennootschap uit de familie van bedrijven van Mars wordt vermeld, treedt Mars, Incorporated op ald verantwoordelijke voor het verzamelen en de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke informatie verzamelen wij?

Wij kunnen diverse gegevens die wij van u ontvangen verzamelen of verwerken, waaronder persoonlijke contactgegevens en informatie over uw aankopen, arbeidsgerelateerde informatie of demografische gegevens.

 1. Persoonlijke contactgegevens betreffen informatie zoals namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen zoals u deze informatie bijvoorbeeld tijdens uw online registratie opgeeft; sommige websites bieden u de mogelijkheid om een gebruikersnaam en wachtwoord voor een account aan te maken.

 2. Aankoopgerelateerde informatie bestaat uit gegevens over aankopen die u verricht via onze websites, inclusief betaalkaartgegevens en verzendgegevens.

 3. Informatie over uw tewerkstelling bestaat uit gegevens over de door u aangegeven beroepsvoorkeur, arbeidsverleden en informatie in het kader van sollicitaties die u online naar ons hebt verzonden.

 4. Demografische gegevens bestaan bijvoorbeeld uit informatie zoals leeftijd, geslacht, hobby's of activiteiten, smaak of andere informatie over voorkeuren.

Wij kunnen, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, informatie uit andere bronnen verzamelen, waaronder contactlijsten en demografische informatie van derden en andere bronnen. Deze gegevens kunnen worden gecombineerd met andere gegevens die wij verzamelen.

Wij kunnen bepaalde gegevens ook automatisch verzamelen:

 1. Uw IP-adres (Internet Protocol) of apparaatidentificatie, het besturingssysteem van uw apparaat, het browsertype, de websites die u hebt bezocht voor of na uw bezoek aan onze websites, bekeken pagina's en activiteiten op onze website en uw interactie met advertenties.

 2. Dienstverlenings- en reclamepartners kunnen ook automatisch informatie verzamelen.

 3. Kom meer te weten over onze methoden voor het verzamelen van gegevens bij Hoe gebruiken we cookies en webbakens?

Hoe gebruiken we uw informatie?

Wij kunnen uw gegevens voor diverse doeleinden gebruiken, waaronder: door u bestelde producten of diensten leveren; promoties aanbieden (sweepstakes, wedstrijden en aanbiedingen); met u communiceren; reclame afleveren; onze websites, producten en diensten verbeteren; en andere legitieme zakelijke doeleinden.

 1. Het leveren van de door u aangevraagde voorzieningen, producten en diensten: wij kunnen de gegevens die we over u verzamelen gebruiken om aan uw aanvragen te voldoen en om u in staat te stellen gebruik te maken van onze voorzieningen, producten en diensten.

 2. Registratie, wedstrijden en promoties: wij kunnen uw gegevens gebruiken om u mee te laten doen met wedstrijden, u op de hoogte te stellen van de resultaten en u te registreren voor bepaalde voorzieningen, producten en diensten.

 3. Communicatie met u en informatievoorziening: wij kunnen uw informatie gebruiken om met u te communiceren, uw vragen of opmerkingen te beantwoorden, u updates en nieuws te sturen en om u attent te maken op vacatures die overeenkomen met uw profiel (in het geval dat u uw CV instuurt). Wij kunnen uw informatie ook gebruiken om persoonlijk aangepaste informatie te sturen en om u brochures, coupons, monsters, aanbiedingen en andere informatie te sturen over onze producten of die van onze familie van bedrijven. Wij vragen bezoekers die e-mailadressen opgeven om aan te geven of ze verdere informatie of updates van ons of onze website willen ontvangen en alleen de personen die dit aanvragen, zullen verdere berichten van ons ontvangen. Wij kunnen u ook vragen of u informatie wenst te ontvangen over andere producten die verkrijgbaar zijn bij andere bedrijven uit onze familie van bedrijven.

Wij bieden bezoekers ook de optie om zich op ieder willekeurig moment 'uit te schrijven' (opt-out) als ze niet langer e-mails of andere informatie van ons wensen te ontvangen.

 1. Versturen van relevante reclame: wij kunnen opt-in e-maillijsten kopen en gebruiken om contact op te nemen met potentiële klanten waarvan we denken dat ze interesse zouden kunnen hebben in producten of diensten van de Mars-familie van bedrijven. Wij respecteren opt-out verzoeken en vragen de leveranciers van onze lijsten om ons de zekerheid te geven dat alleen contactgegevens aan ons worden verstrekt van consumenten die uitdrukkelijk de wens hebben geuit om via e-mail aanbiedingen en informatie te ontvangen. Wij kunnen ook demografische en voorkeursgegevens gebruiken voor gerichte reclame betreffende Mars-producten en -diensten aan gebruikers waarop deze producten en diensten het meest relevant zijn. Dit wordt gedaan opdat gebruikers advertenties te zien krijgen van wie het meest waarschijnlijk waarschijnlijk is dat zij interesse hebben. Zo kunnen adverteerders hun advertenties tonen aan de mensen die hier het meest voor open staan. Voor meer informatie over onze advertentiemethoden leest u Ons beleid betreffende advertenties gebaseerd op surfgedraghieronder.

 2. Versturen van andere aanbiedingen. Soms bieden onze merken bijvoorbeeld aanbiedingen, coupons en informatie, waaronder catalogi, via de post aan. Wanneer klanten bijvoorbeeld een online bestelling in onze winkels plaatsen die een catalogus uitgeven of zich online inschrijven voor één van onze catalogi, voegen wij deze personen mogelijk toe aan de lijst voor ontvangst van de betreffende catalogus. Wij kunnen, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, ook lijsten gebruiken die we hebben ontvangen van derden of uit openbare bronnen om u deze informatie te sturen, en wij wisselen deze namen en adressen (maar bij gebrek aan toestemming geen e-mails) van onze catalogusklanten zoals gangbaar is, mogelijk uit met andere catalogusbedrijven die contact met u wensen op te nemen. U kunt er op elk moment voor kiezen u uit te schrijven voor de ontvangst van offline en online communicaties van onze merken.

 3. Verbetering van onze websites, voorzieningen, producten en diensten; Wij kunnen de informatie die we verzamelen gebruiken om het producten- en dienstenassortiment en de websites en voorzieningen van de Mars-familie van bedrijven te verbeteren.

 4. Voor andere doeleinden: Wij kunnen uw informatie ook gebruiken voor andere legitieme doeleinden, die wij op het moment van het verzamelen proberen vast te stellen.

Hoe delen en verspreiden we uw informatie?

Voor zover dat in het specifieke geval is toegestaan op basis van de toepasselijke regels op het gebied van persoonsgegevensbescherming, kunnen wij uw informatie delen of bekendmaken:

 1. Aan Mars en de Mars-familie van bedrijven;

 2. Aan Leveranciers of dienstverleners. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld delen met bedrijven die we hebben ingeschakeld om diensten uit onze naam te verlenen. Als we informatie met deze andere bedrijven delen voor het leveren van diensten voor ons, mogen zij deze informatie niet gebruiken voor enig ander doel en moeten ze de informatie vertrouwelijk houden behoudens uw toestemming anderszins;

 3. Anderen, wanneer uw informatie wordt overgedragen samen met andere bedrijfsmiddelen;

Wij kunnen persoonlijke gegevens, inclusief de inhoud van uw communicatie met ons, ook delen of bekendmaken:

 1. Om te voldoen aan de wetgeving of om juridische procedures te voeren of om te voldoen aan rechtmatige verzoeken, waaronder van justitie, autoriteiten of overheidsinstellingen;

 2. Om onderzoeken uit te voeren naar klachten van klanten of mogelijke overtredingen van de wet, om de integriteit van de website te beschermen, uw verzoeken te vervullen of medewerking te verlenen aan enig juridisch onderzoek;

 3. Ter bescherming van de rechten of eigendommen van de Mars-familie van bedrijven of onze klanten, met inbegrip van het afdwingen van de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de diensten;

 4. Om te handelen in de overtuiging, te goeder trouw, dat dergelijke verstrekking of bekendmaking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van onze medewerkers, klanten of het publiek.

Houd er rekening mee dat onze websites links kunnen bevatten naar websites van derden van wie de wijze van omgang met privacy verschilt van die van ons. Als u informatie verzendt naar zulke websites, dan is de verwerking van uw gegevens onderhevig aan het voor zulke websites gehanteerde privacybeleid. We raden u aan het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.

Hoe zit het met de privacy van kinderen?

Onze websites zijn in de eerste plaats ontworpen en bestemd voor volwassenen en, voor zover het past bij het desbetreffende merk, voor tieners. In overeenstemming met de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), verzamelen of bewaren we niet bewust persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 13 en de websites van ons bedrijf zijn niet ontworpen om persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 13 te verzamelen. Wij kunnen bezoekers vragen een geboortedatum in te voeren om toegang tot een bepaalde website, zone of functie te beperken voor minderjarigen. Als we merken dat we te maken hebben met een kind jonger dan 13, dan kunnen we hen vragen om het e-mailadres van een ouder en proberen we daarmee contact op te nemen om te bepalen of het kind toestemming heeft om ons informatie te verstrekken. Lees voor meer informatie onze Speciale kennisgeving aan ouders.

Hoe gebruiken we trackingtechnologieën zoals cookies, webbakens en andere technologieën?

Met inachtneming van de vereisten die kunnen gelden onder toepasselijk recht, zoals het verkrijgen van uw voorafgaande toestemming, gebruiken wij of onze serviceproviders of bedrijfspartners technologieën zoals cookies en webbakens om bepaalde functionaliteiten op onze website aan te bieden, voor het verkrijgen van inzicht in onze bezoekers en voor het aanbieden van advertenties via niet-verbonden websites van derden. Soms gebruiken we hiervoor informatie verzameld door middel van technologie op één van de websites van onze familie van websites en soms via netwerken van derden. Serviceproviders of uitgevers kunnen advertenties over onze producten weergeven op niet-verbonden websites van derden op basis van uw online activiteiten. Wij ondersteunen zelfreguleringsprogramma's voor deze praktijk, ook wel bekend als internet-based advertising of online behavioral advertising, en verlangen van onze bedrijfspartners dat ook te doen. Hieronder kunt u meer te weten komen over ons beleid betreffende online advertenties op basis van surfgedrag. Houd er rekening mee dat derde partijen bij wie u mogelijk onze advertenties ziet, hun eigen privacybeleid hebben en gebruik maken van technologieën waarover wij geen controle hebben. Wij moedigen u aan om deze beleidslijnen aandachtig te lezen.

Wat zijn cookies en hoe gebruiken we ze?

'Cookies' zijn gegevensbestanden die een website naar uw computer stuurt terwijl u de site bekijkt. Deze gegevensbestanden bevatten informatie waardoor onze websites belangrijke gegevens kunnen onthouden zodat u de website efficiënter en praktischer kunt gebruiken. Onze websites gebruiken cookies voor verschillende doeleinden.

Bezoekers van onze websites gebruiken diverse webbrowsers en diverse computers. Teneinde uw bezoek zo eenvoudig mogelijk te maken met de technologie die u gebruikt, houden we automatisch informatie bij over het type browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari of Firefox) en het besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows, Mac-OS X) dat door een bezoeker wordt gebruikt, het IP-adres, de domeinnaam van de internetprovider van de bezoeker, de websites die voor en na onze site worden bezocht, de bekeken pagina's en de activiteiten en advertenties die op onze website zijn bekeken of waarop is geklikt. We houden ook, in geaggregeerde vorm, het aantal bezoekers van onze website bij zodat wij onze site kunnen updaten en verbeteren. Bij dit proces worden geen persoonlijke contactgegevens verzameld. Uit de informatie kunnen wij afleiden dat de voorkeur van gebruikers uitgaat naar bepaalde functies en delen van de websites, wat ons helpt de websites voor het merendeel van onze bezoekers aantrekkelijk en interessant te houden.

De cookie-technologie draagt er aan bij dat wij de bezoekers inhoud kunnen aanbieden die is toegesneden op hun interesses. Daarnaast maken ze het voor ons mogelijk om het bestellen van producten, de inschrijving voor en deelname aan sweepstakes en wedstrijden en het aanbieden van andere functionaliteiten van onze website eenvoudiger te maken. Websites die online winkelen aanbieden gebruiken cookies voor het onthouden en verwerken van de items in uw winkelwagentje. Als dit is toegestaan, kunnen we in deze gevallen persoonsgegevens aan een cookiebestand koppelen.

Houd er rekening mee dat wij derden kunnen toestaan via onze websites te adverteren. Sommige van deze derden plaatsen mogelijk cookies op uw computer voor reclamedoeleinden. We hebben geen controle over de cookies van derden. Enkele van deze bedrijven zijn lid van het Network Advertising Initiative (NAI). Deze organisatie biedt één locatie voor de opt-out van cookies. Bezoek de website van het Network Advertising Initiative.

Wat zijn webbakens en hoe gebruiken we ze?

Sommige van onze webpagina's en e-mailupdates kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die 'webbakens' genoemd worden. Ze worden ook wel éénpixel-GIF's, clear GIF's of pixeltags genoemd. Met webbakens tellen wij het aantal bezoekers dat onze webpagina's heeft bezocht. Wij kunnen aan de hand van webbakens in promotionele e-mailberichten/nieuwsbrieven tellen hoeveel gebruikers het bericht gelezen hebben. Met webbakens kunnen wij statistische informatie ontwikkelen over de activiteiten en kenmerken die onze klanten het meest interesseren met als doel om meer op de persoon toegespitste inhoud te leveren. Webbakens worden niet gebruikt om zonder toestemming toegang te verkrijgen tot persoonsgegevens.

Wat als u geen cookies wilt?

Als u geen cookies wilt, kunt u uw computer zodanig instellen dat u elke keer als er een cookie verstuurd wordt gewaarschuwd wordt, of kunt u alle cookies (behalve Flash-cookies) via uw browser uitschakelen (bijv. in Internet Explorer of Safari). In het helpmenu van uw browser kunt u lezen hoe u uw cookie instellingen op een correcte manier kunt bijwerken. Bezoek Adobe voor meer informatie over het beheren of verwijderen van Flash-cookies. Houd er rekening mee dat als u geen cookies aanvaardt, sommige functionaliteiten of activiteiten mogelijk niet beschikbaar zijn voor u.

Wat is ons beleid betreffende online advertenties op basis van surfgedrag?

Wij ondersteunen de "Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising" (zelfreguleringsprincipes voor online advertenties op basis van gedrag) van de Digital Advertising Alliance in de VS. Dit is van toepassing op consumenten uit de VS. Meer informatie over deze beginselen kunt u hier vinden. Van advertenties die wij online plaatsen met gegevens op basis van uw surfgedrag, wordt verwacht dat ze worden afgeleverd met het pictogram waarmee advertentieopties kunnen worden ingesteld. Dit biedt consumenten informatie over de manier waarop hun gegevens worden verzameld en opties voor consumenten die meer controle wensen. Het pictogram ziet er als volgt uit:

logo

Als u bij weergave op het pictogram klikt, kunt u informatie lezen (en volgen) over online advertenties die zijn gebaseerd op surfgedrag, inclusief wie uw online gegevens verzamelt en gebruikt, hoe u dergelijke advertenties kunt weigeren en nog veel meer.

Hoe tonen we online advertenties die zijn gebaseerd op surfgedrag?

Wij geven soms advertenties weer op het netwerk van websites die wij in eigendom of beheer hebben en op websites van derden. Als u één van onze websites bezoekt of advertenties ziet die we elders online tonen, dan ziet u mogelijk verschillende soorten advertenties, zoals tekst naast zoekresultaten of video-advertenties op webpagina's. Soms zijn deze advertenties gebaseerd op de inhoud van de pagina's waarop ze verschijnen. Deze advertenties kunnen ook worden gegenereerd door de advertentie in kwestie af te stemmen op uw interesses, zoals blijkt uit uw surfgedrag. Bij advertenties op basis van surfgedrag is het doel u advertenties te tonen die het meest relevant zijn voor u.

Hiertoe gebruiken wij en enkele van de door ons ingeschakelde externe reclamebureaus technologieën zoals cookies en webbakens voor het verzamelen van informatie over uw interactie met onze websites en websites van derden ('Online Gegevens'). Met deze Online Gegevens kunnen wij u over het algemeen niet identificeren en normaal gesproken worden deze samengevoegd met andere gegevens voor het aanmaken van segmenten, gebruikersgroepen en bepaalde algemene interessecategorieën die we hebben bepaald op basis van verschillende factoren (bijvoorbeeld 'sportfan'). De Online Gegevens kunnen omvatten:

 1. De webpagina's, producten en diensten die u bekijkt en de links die u aanklikt als u onze websites en diensten en de websites van derden gebruikt;

 2. E-mails van ons die u bekijkt en de links in deze e-mails waarop u klikt;

 3. Of u advertenties bekijkt of erop klikt;

 4. Demografische gegevens of gegevens over interesses, inclusief uw geografische locatie afgeleid uit het IP-adres;

 5. Offline aankoopgegevens die kunnen worden gecombineerd met Online Gegevens voor het creëren van een beter profiel over uw interesses of aankoopvoorkeuren; en

 6. De zoektermen die u invoert bij uw gebruik van bepaalde zoekdiensten.

Wij en onze externe advertentiepartners gebruiken deze Online Gegevens om een nauwkeuriger beeld te schetsen van de interesses van het publiek waarmee we interactie hebben (inclusief uzelf), zodat wij advertenties kunnen tonen die relevanter zijn voor deze interesses.

Onze externe advertentiepartners gebruiken deze online gegevens bovendien voor verschillende doeleinden, waaronder begrepen (a) in combinatie met advertenties die verschijnen op onze website of andere websites, (b) voor het opstellen van rapporten over websiteverkeer, statistieken, advertentiegegevens en andere interactie met advertenties en de websites waarop deze worden getoond en (c) voor het meten van de doeltreffendheid van internet- en e-mailadvertenties.

Waarom zou een consument advertenties gebaseerd op surfgedrag willen ontvangen?

Consumenten kunnen om uiteenlopende redenen advertenties op basis van hun surfgedrag willen ontvangen. Advertenties op basis van surfgedrag zijn nuttig omdat ze beter op uw specifieke interesses zijn afgestemd. Kateigenaars zien bijvoorbeeld meer advertenties voor kattenvoeding en minder voor hondenvoeding. Advertenties op basis van surfgedrag helpen u ook bij het ontdekken van nieuwe producten en diensten die relevant zijn voor u en uw interesses. Hondenbezitters krijgen bijvoorbeeld de meest recente, nieuwe hondenshampoo te zien, terwijl liefhebbers van katten liever een advertentie zien over de meest recente oplossing voor problemen met haarballen. Dankzij op surfgedrag gebaseerde advertenties kunnen consumenten helpen betere toegang te krijgen tot nieuwe producten, diensten en functies die relevant zijn voor hen. Consumenten krijgen bovendien niet steeds opnieuw dezelfde advertentie te zien. Het aantal keren dat u een bepaalde advertentie gebaseerd op surfgedrag te zien krijgt, is beperkt. Door advertenties gebaseerd op surfgedrag te weigeren, worden deze voordelen misgelopen.

Hoe kunt ervoor kiezen om geen advertenties gebaseerd op surfgedrag meer van ons te ontvangen?

Als u niet wilt dat deze website advertenties op basis van surfgedrag aan u laat zien, kunt u ze weigeren door het volgen van deze instructies. Als u geen enkele advertenties op basis van interesse op onze Amerikaanse websites wilt zien, klikt u op de AdChoices-link in de voettekst van de betreffende website. Houd er echter wel rekening mee dat deze opt-out niet betekent dat u nooit meer online advertenties van ons zult tegenkomen. Het betekent alleen dat de online advertenties die u wel ziet, niet zijn gebaseerd op uw specifieke interesses.

Klik op de link onderaan de startpagina voor meer informatie over wie wij toestaan gebruik te maken van technologieën op onze website om online gegevens, zoals uw interactie met onze website, over u te verzamelen.


Wat moet u nog meer weten?

Waar wordt uw informatie opgeslagen en verwerkt?

Persoonsgegevens die op onze websites en diensten zijn verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of enig ander land waarin wij of onze serviceproviders faciliteiten onderhouden.

De servers en databases waarop informatie wordt opgeslagen, kunnen zich buiten het land bevinden waar u deze website opent en zich in een land bevinden waar niet dezelfde privacywetten gelden als het land waarin u woont. Uw persoonlijke informatie kan naar het buitenland worden verzonden, maar wij zullen persoonlijke informatie uitsluitend verzamelen, verwerken en gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid. Met inachtneming van de vereisten die kunnen gelden onder toepasselijk recht, zoals het verkrijgen van uw voorafgaande toestemming, kunnen arbeidsgerelateerde vragen ook worden doorgegeven aan alle onderdelen van de Mars-familie van bedrijven. Opgelet: ons beleid kan per regio verschillen. Als u daarom één van onze websites in een andere regio bezoekt, dient u te controleren of er een specifieke verklaring voor die locatie aanwezig is.

Hoe zit het met chatrooms, berichtenborden of andere interactieve forums?

Wij kunnen chatrooms, bericht- of bulletinborden of interactieve zones aanbieden waar gebruikers opmerkingen of informatie kunnen plaatsen die voor alle bezoekers zichtbaar zijn. Als er op deze website een chatroom, bulletin- of berichtenbord, sociaal netwerk of andere interactieve zone aanwezig is waarop persoonsgegevens kunnen worden geplaatst, zorgt u er dan voor dat u, voordat u deze bezoekt, de gepubliceerde regels naleest. U bent gebonden aan deze regels en onze algemene voorwaarden. De regels voor deelname aan interactieve voorzieningen kunnen leeftijds- en andere beperkingen kennen. Alles wat u online plaatst, is openbare informatie en we zijn niet verantwoordelijk voor wat u vrijwillig online plaatst. Gebruikers moeten voorzichtig zijn bij het online zetten van persoonlijke informatie.

Hoe beschermen we uw informatie?

We hebben administratieve, fysieke en technische maatregelen doorgevoerd die zijn ontworpen om uw informatie te beschermen. Als online winkelen op de website is toegestaan, dan gebruiken we Secure Socket Layer (SSL) voor communicatie met uw browser bij het online plaatsen van een bestelling bij ons en het doorgeven van uw betalingsgegevens. SSL is de industriestandaard voor beveiligingsprotocollen. Met deze beveiliging wordt het iemand tijdens het plaatsen van een online bestelling moeilijk gemaakt uw creditcard-/transactie- en bestelgegevens te onderscheppen. De overdracht van andere informatie naar en van ons is niet gecodeerd of beveiligd. Wij beperken de toegang tot persoonlijke informatie tot diegenen die belast zijn met de verwerking van die informatie zoals in deze verklaring bedoeld, of die daar noodzakelijkerwijs bij betrokken zijn. Wij bewaren persoonlijke informatie niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze worden verzameld of vervolgens verwerkt.

Geen enkele veiligheidsmaatregel is altijd 100% veilig. We raden u daarom aan extra maatregelen te treffen om uzelf en uw informatie te beschermen, waaronder begrepen het installeren van up-to-date antivirussoftware, het sluiten van browsers na gebruik, het vertrouwelijk houden van uw inloggegevens en wachtwoorden en het ervoor zorgen dat u regelmatig uw software en applicaties bijwerkt om te verzekeren dat u beschikt over de meest recente en nieuwste beveiligingsvoorzieningen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Bezoek deze pagina daarom regelmatig om te controleren of de verklaring is gewijzigd. Wij zullen u op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen aan deze privacyverklaring door een melding te plaatsen op onze startpagina en de "Laatst bijgewerkt" datum [(onderstaand)] te veranderen. Uw verdere gebruik van onze websites na het plaatsen van veranderingen betekent dat u de gewijzigde voorwaarden aanvaardt.

Wat moet u doen als u vragen hebt, informatie wilt inzien, bijwerken of verwijderen of als u voortaan geen communicaties meer wilt ontvangen (opt-out)? Klik hier als u wilt dat wij u inzage verschaffen in de informatie over u in onze database of dat wij deze bijwerken, veranderen of verwijderen (behoudens eventuele toepasselijke wettelijke uitzonderingen), als u geen verdere communicatie van ons meer wilt ontvangen of als u vragen over onze privacyverklaring hebt.

Sommige Mars programma's bieden de mogelijkheid om persoonlijke informatie te bekijken of bij te werken. Kijk waar u heeft geregistreerd om te zien of u uw gegevens daar kunt inzien of bijwerken.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u contact met ons wilt opnemen, stuurt u ons een e-mail naar privacy@effem.com
Ons postadres is: Global Privacy Team, Dundee Road, Slough, Berkshire 
SL1 4LG.

Wij helpen u graag zo goed mogelijk om eventuele klachten over deze Privacyverklaring of de wijze waarmee wij met uw persoonlijke informatie omgaan te op te lossen. Neemt u in dat geval contact op met privacy@effem.com en uw bericht wordt zo spoedig mogelijk geadresseerd.

Wij voldoen aan de V.S.-EU en Zwitserland-E.U.Safe Harbor Framework zoals uiteengezet door de U.S. Department of Commerce ten aanzien van de verzameling, het gebruik en het bewaren van persoonlijke informatie uit lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. Wij hebben verklaard dat wij voldoen aan de Safe Harbor Privacy Principles van kennisgeving, keuze, verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving . Om meer te weten te komen over het Safe Harbor programma, zie http://www.export.gov/safeharbor/

Indien u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte, of Zwitserland en meent dat wij uw klachten zoals hierboven bedoeld niet hebben opgelost, heeft u altijd het recht om u met uw klachten te wenden tot uw lokale toezichthouder op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens die bevoegd is zulke klachten te behandelen. Wij zullen meewerken met iedere bevoegde toezichthouder op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens bij het onderzoek en oplossen van klachten onder de Safe Harbor en zullen voldoen aan rechtmatige adviezen van een dergelijke toezichthouder.

Wat zijn uw privacyrechten in Californië?

De wetgeving van Californië staat inwoners van California toe om zich ertegen te verzetten dat Mars persoonsgegevens aan derden verstrekt voor direct-marketingdoeleinden (opt-out). U kunt zich op elk moment verzetten tegen het delen van uw persoonsgegevens met derden voor marketingdoeleinden door het verzenden van een schriftelijk verzoek naar ons bovenstaande contactadres of door het sturen van een e-mail naar privacy@effem.com. Houd er rekening mee dat deze opt-out geen verbod inhoudt op verstrekking voor andere doeleinden dan marketing. De wetgeving van Californië staat inwoners van Californië ook toe om eenmaal per jaar gratis een lijst (indien van toepassing) bij ons aan te vragen, met informatie over aan welke derden wij in het voorgaande kalenderjaar persoonsgegevens hebben vrijgegeven voor direct-marketingdoeleinden, alsook het type persoonsgegevens dat aan die partijen werd vrijgegeven. Als u een inwoner van Californië bent en deze informatie wenst aan te vragen, stuurt u ons via e-mail een verzoek naar: privacy@effem.com of schriftelijk per post naar ons bovenstaande contactadres. Aanvragen via telefoon of fax worden niet aanvaard. In het onderwerp van uw e-mail of op de envelop van uw brief en in de inhoud van uw verzoek moet u 'Your California Privacy Rights' (uw Californische privacyrechten) opnemen, evenals uw naam, e-mailadres (als u via e-mail een antwoord wenst te ontvangen) of de straatnaam, stad, staat, postcode (als u per post een antwoord wenst te ontvangen).

Als laatste bijgewerkt: februari 2014