Saudi arabia
Austria
Chinese
Traditional Chinese
Brazillian Portuguese
Czech
Danish
Dutch
US
UK
Finnish
French
German
Greek
EST_puhas
Serbian
Singapore
Malaysia
Italian
Japanese
Norwegian
Polish
Portuguese
Russian
Spanish
Swedish
Slovak
Hungary
Slovenia
Switzerland
Lithuania
Bulgarian
LAT_korr_puhas
Spanish
Australia
Belgium
 
Marsi privaatsu spoliitika

Me hoolime teie privaatsusest. Allpool selgitame, kuidas me teie privaatsust kaitseme. Tunnete end kindlamini, kui olete kursis, kuidas me meile usaldatud isikulist tuvastamist võimaldavaid andmeid („isikuandmeid“) töötleme ja teate, kuidas teie isikuandmeid hallatakse, et pakkuda teile parimaid võimalikke tooteid, teenuseid ja kogemusi. Server/serverid, mis käesoleva veebilehe kättesaadavaks teeb/teevad, ja andmebaasid, kuhu andmed salvestatakse, ei pruugi asuda riigis, kus te veebilehte kasutate. Server/serverid võivad hoopis asuda riigis, kus ei kehti samad privaatsusreeglid kui teie asukohariigis. Seega võib juhtuda, et teie isikuandmed edastatakse välismaale, ent me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid ainult siin kirjeldatud reeglite kohaselt. Samuti võime töökohtadega seotud päringud edastada kõigile Marsi ettevõtetele, mis asuvad kõikjal maailmas. Käesoleva veebilehe külastamisega ja oma andmete esitamisega annate ühtlasi nõusoleku, et võime teie isikuandmeid sellisel viisil koguda, töödelda, edastada ja/või säilitada.

Ehkki me ei kavatse oma reegleid tihti muuta, on meie veebilehte külastades alati kasulik veenduda, et olete lugenud meie uusimaid reegleid ja nõustute nendega. Me ei tee tagasiulatuva mõjuga muudatusi, välja arvatud juhul, kui selliste muudatuste tegemine on seadustega ette nähtud.

Meie veebilehtede sisu hõlmab muu huvitava hulgas meelelahutust, mänge, retsepte, uuringuid, loosimisi ja konkursse. Ka võivad veebilehed sisaldada reklaame ja võimalusi interneti teel sisseoste teha. Võime esitada teavet ettevõtte ja toodete kohta ning pakkuda võimalust töökohtadele kandideerida, vabade töökohtade kohta infot saada ning kandidaadi profiil luua. Loodame, et meie veebileht meeldib teile ning et te hakkate seda sageli külastama!

Palun leidke hetk aega ja lugege meie reeglid põhjalikult läbi. Teie abistamiseks oleme teinud järgmise lühikokkuvõtte.
  1. Kasutame teie isikuandmeid ainult teie soovide täitmiseks ja teie paremaks teenindamiseks. Me ei avalda teie isikuandmeid ilma teie nõusolekuta kolmandatele isikutele.

  2. Saadame teile ainult materjale, mille saamise kohta olete oma eelistuste järgi soovi avaldanud, ja austame teie palvet materjalide saatmine lõpetada.

  3. Kasutame küpsiseid ja veebimajakaid. Eesmärgiks on paremini mõista, missugused funktsioonid külastajatele sobivad, tagada parem funktsionaalsus, pakkuda teile personaliseeritud teavet, ning hallata registreerumisi või ligipääsu teatud funktsioonidele.

  4. Kaitseme teie isikuandmeid rangete reeglite abil ning juhul, kui veebilehel on interneti teel ostmise võimalus, kaitseme väga hoolikalt ka ostu sooritamiseks kasutatud krediitkaardi andmeid.

  5. Meil on siiski õigus teie isikuandmeid teatud tingimustel kasutada või avaldada, näiteks juriidilise nõude rahuldamiseks või meie vara kaitsmiseks või muudel juhtudel, mil see on seadusega lubatud või ette nähtud.
Millal me isikuandmeid kogume?

Selliseid isikuandmeid nagu nimed, aadressid, e-posti aadressid, teave hobide või tegevuste kohta, demograafilised andmed (vanus, sugu, jne), tööhõivet ja tööalaseid eelistusi puudutavad andmed, maitse- ja muid eelistusi puudutavad andmed ja muud sarnane teave kogume siis, kui külastaja sisestab andmed veebilehele vabatahtlikult. Külastajad võivad oma isikuandmeid esitada konkurssidel osalemiseks, teabe saamiseks või millegi kommenteerimiseks, püsikliendiprogrammis osalemiseks, jututoa kasutajaks registreerumiseks või tellimuse esitamiseks. Vahel hangime kontaktiloendeid ning demograafilisi jms andmeid ka teistest allikatest. Kombineerime saadud andmeid klientide mugavuse tagamiseks ja teeninduse parandamiseks. Teil on võimalik igal ajal oma kontaktandmeid uuendada või täiustada või meie saadetavaid pakkumisi ja teavet puudutavaid eelistusi muuta.

Meie veebilehed on eelkõige loodud ja suunatud täiskasvanutele ning eakohaste toodete puhul ka teismelistele. Selleks, et piirata alaealiste ligipääsu teatud lehtedele, aladele või funktsioonidele, võime külastajaid paluda, et nad sisestaksid oma sünnikuupäeva. Kui saame teada, et tegemist on lapsega (kohalike seaduste mõistes), võime küsida lapsevanema e-posti aadressi ja püüda vanemaga ühendust võtta, et välja selgitada, kas lapsel on lubatud meile oma andmeid anda. Täpsema teabe saamiseks tutvuge palun lapsevanematele mõeldud teatega.

Mida me teie isikuandmetega teeme?

Teie otsustate, kas soovite oma isikuandmed sisestada. Mõnel juhul on isikuandmed vaja esitada teatud funktsioonide kasutamiseks. Kogume isikuandmeid selleks, et teid konkurssidesse kaasata ja nende tulemustest teada anda, teile e-posti teel värskeid andmeid ja uudiseid saata, teie küsimustele ja kommentaaridele vastata, teid teatud funktsioonide kasutajaks registreerida, teie profiiliga sobivate vabade töökohtade tekkimisel teile sellest teada anda (juhul, kui olete esitanud oma elulookirjelduse), personaliseeritud materjali edastada, ning teavet ja/või brošüüre, kuponge, näidiseid, pakkumisi ja muid meie tooteid või ettevõtet puudutavaid andmeid saata. Meile oma e-posti aadressi andnud külastajatel palume ühtlasi märkida, kas nad soovivad ka tulevikus meie või meie veebilehe kohta teavet või uudiseid saada – ainult need külastajad, kes seda soovivad, saavad otsust kinnitava e-kirja ja muid teateid. Samuti võime küsida, kas olete huvitatud teabest meie ettevõteteperekonna teiste liikmete toodete kohta. Sellist teavet hakatakse saatma ainult neile, kes on selgesõnaliselt palunud endale vastavat teavet saata. Kui me ei ole teie eelistustes kindlad, võime teie käest täpsustusi paluda. Külastajatel, kes ei soovi enam meie e-kirju või muud teavet saada, on võimalik teenuse kasutamine igal ajal lõpetada. Mõnikord saadavad meie tootemarkide esindajad teile posti teel pakkumisi, kuponge ja teavet, sealhulgas katalooge. Näiteks kui kliendid sooritavad meie kataloogikaupluses interneti teel ostu või tellivad internetist mõne meie kataloogi, võidakse nad lisada selle kataloogi saajate nimekirja. Kõnealuse materjali saatmiseks võime kasutada kolmandatelt isikutelt või avalikest allikatest saadud nimekirju ning – nagu kataloogikaubanduses tavaliselt tehakse – vahetada oma kataloogiklientide nimesid ja aadresse teiste kataloogikaubandusega tegelevate ettevõtetega, kes võivad teiega samuti posti teel ühendust võtta. Võite igal ajal tootemarkide esindajate saadetud materjalidest loobuda.

Nagu paljude ärivaldkondade puhul tavaks, võime potentsiaalsete klientidega ühenduse võtmiseks osta ja kasutada masspostituste nimekirju. Me austame inimese soovi masspostituste saamisest loobuda. Palume nimekirjade pakkujatelt, et nad edastaksid meile vaid nende klientide e-posti aadressid, kes soovivad e-posti teel pakkumisi ja teavet saada.

Käesolevate reeglite järgi kasutavad isikuandmeid ainult meie ja meie töötajad, tütarettevõtted, vahendajad või äripartnerid, kes aitavad käesolevat veebilehte, selle sisu ja veebilehel toodud tooteid ja teenuseid teile kättesaadavaks teha, teie soove täita (näiteks interneti teel tehtud ostutellimusi täita või loosimisi või sooduskampaaniaid pakkuda) ning teid paremini teenindada. Isikuandmete töötlejad on saanud vastava koolituse. Meie vahendajatel ja meile teenuseid pakkuvatel isikutel lasub kohustus tagada teie isikuandmete konfidentsiaalsus ning kasutada neid ainult meile konkreetsete teenuste osutamiseks. Selleks, et tõhusust parandada ja vältida seda, et teiega võetakse mitu korda ühendust, võidakse andmeid meie praeguste või tulevaste tütarettevõtete, filiaalide või muude ettevõtte üksuste vahel vahetada. Samuti võidakse olemasolevaid andmeid koondada. Lisaks võime mõnikord küsida teie luba oma andmeid teiste usaldusväärsete kolmandate isikutega jagada. Anname teile andmete kogumise ajal teada, kas meil on kavas teie andmeid selliste kolmandate isikutega jagada, tuvastame ettevõtete tüübid valdkonnas, mille kohta andmed koguti, kirjeldame, missugust teavet me jagame (näiteks teie posti- või e-posti aadress) ning jagame andmeid ainult teie nõusolekul. Jagame isikuandmeid ainult isikutega, kes on nõustunud järgima rangeid reegleid.

Kuidas me „küpsiseid" ja veebimajakaid kasutame?

Mis on küpsised?

„Küpsised” on andmefailid, mis laetakse veebilehe vaatamise ajal teie arvutisse. Nimetatud andmefailid aitavad veebilehel meeles pidada olulist teavet, millega lehe kasutamine teie jaoks tõhusamaks ja kasulikumaks tehakse. Meie veebilehtedel kasutatakse küpsiseid mitmesugustel eesmärkidel. Kasutame küpsiseid ja IP-aadresse ka selleks, et koguda lehe külastajatelt mitteisiklikke andmeid ning pakkuda registreeritud külastajatele parimat võimalikku personaliseeritud elamust.

Kuidas me küpsiseid kasutame?

Meie veebilehtede külastajad kasutavad erinevaid veebilehitsejaid ja erinevaid arvuteid. Selleks, et teil oleks kasutatava tehnoloogia abil võimalikult lihtne veebilehte külastada, jälgime automaatselt, missugust tüüpi lehitsejat (nt Internet Explorer, Netscape) ja operatsioonisüsteemi (nt Windows, Macintosh) te kasutate. Samuti jälgime külastaja internetiteenuste pakkuja domeeni nime. Koondatud kujul jälgime meie veebilehe uuendamise ja parandamise eesmärgil ka lehe külastajate koguarvu, ent selle protsessi käigus ei eraldata isikuliselt määratletavaid andmeid. Nimetatud andmed näitavad meile, millised funktsioonid ja valdkonnad on külastajate seas teistest populaarsemad. See aitab hoida lehte värskena ja enamikule külastajatest huvitavana. Ka on küpsised kasulikud selleks, et vältida laste ligipääsu teatud aladele ja funktsioonidele, mis on mõeldud ainult täiskasvanutele või teismelistele.

Kuidas me küpsiste abil meie veebilehtedelt saadavat elamust personaliseerimine?

Küpsiste tehnoloogia aitab pakkuda külastajate huvidele vastavat materjali ning lihtsustada toodete tellimist, loosimiste ja konkurssidega liitumist ja nendes osalemist ning muude funktsioonide pakkumist. Interneti teel ostude sooritamist pakkuvad lehed kasutavad küpsiseid ostukorvis olevate esemete meelde jätmiseks ja töötlemiseks. Juhul, kui see on lubatud, võime seesugustel puhkudel siduda küpsisefaili ja teie isikuandmed.

Mida teha, kui te ei soovi küpsiseid?

Kui te ei soovi küpsiseid, saate valida oma arvutis seadistuse, mis hoiatab teid iga kord küpsise saatmise kohta, või lülitada kõik küpsised veebilehitseja kaudu (nt Internet Explorer või Netscape Navigator) välja. (Lugege oma lehitseja menüüst HELP, kuidas küpsiseid õigel viisil muuta või uuendada.)

Mis on veebimajakad ja kuidas me neid kasutame?

Mõned meie veebilehed ja e-posti teel saadetavad uudiskirjad võivad sisaldada elektroonilisi kujundeid, mida nimetatakse veebimajakateks või mõnikord ka ühepikslilisteks GIF-deks, selgeteks GIF-deks või pixel tag’ideks. Veebilehtedele paigutatud veebimajakad võimaldavad meie lehtede külastajaid loendada. Reklaamimiseks saadetud e-kirjade/uudiskirjade puhul võimaldavad need kindlaks teha, kui paljud kirja saajatest on seda lugenud. Veebimajakad võimaldavad koguda statistilisi andmeid tegevuste ja funktsioonide kohta, mis on meie klientidele kõige enam huvi pakkunud, ja pakkuda nende põhjal klientidele personaliseeritumat sisu.

Millised tingimused kehtivad jututubade, foorumite ja muude interaktiivsete funktsioonide puhul?

Võime oma külastajatele pakkuda jututubasid, foorumeid, teadetetahvleid või interaktiivseid alasid, kuhu on võimalik postitada kommentaare ja teavet. Kui lehel on jututuba, teadetetahvel või foorum, sotsiaalse suhtluse võimalused või muud interaktiivsed alad, kuhu saab postitada isikuandmeid, vaadake enne sisenemist kindlasti üle postitamisreeglid, kuna nii need kui meie üldpõhimõtted ja -tingimused on teile siduvad. Interaktiivsete funktsioonide kasutamise reeglid võivad osalemisele seada vanuselisi ja muid piiranguid. Nagu teate, saab internetti postitatut näha kogu maailm. Me ei vastuta andmete eest, mille olete ise vabatahtlikult postitanud.

Kas krediitkaardiga/ülekannetega seotud andmed on turvalised?

Me hoolime teie ülekande ohutusest ja turvalisusest. Juhul, kui veebilehel on lubatud interneti teel oste sooritada, kasutame siis, kui meie käest interneti teel kaupu tellite ja seega meile krediitkaardi andmeid või muud sarnast teavet annate, teie veebilehitsejaga suhtlemiseks SSL-i (Secure Sockets Layer). SSL on standardne turvaprotokoll, mille puhul on teistel väga keeruline kätte saada krediitkaardi/tehingu andmeid, mis te tellimuse tegemise käigus sisestasite. Andmete meile ja meilt ülekandmine ei ole muul viisil krüpteeritud ega turvatud. Meie ettevõttesiseses süsteemis olevate klientide krediitkaardiandmete kaitsmiseks kasutatakse.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Selleks, et tagada meie ettevõttesiseste protseduuride vastavus reeglitega sätestatud kõrgetele standarditele, oleme kasutusele võtnud sobivad ettevaatusabinõud. Samuti anname endast parima, et kolmandad isikud, kes teevad meiega käesoleva veebilehe ja selle sisu kättesaadavaks tegemisel ning teie tellimuste ja palvete rahuldamisel koostööd, oleksid nõus kaitsma isikuandmeid, millele nad meie veebilehe ja külastajate teenindamiseks ligipääsu vajavad, ning austama teie eelistusi teiega kontakteerumise suhtes.

Mis tingimused kehtivad teistele veebilehtedele suunavate linkide puhul?

Võime pakkuda linke veebilehtedele, mis ei vii Marsi ettevõtete lehtedele. Püüame siiski pakkuda linke vaid meie väärtushinnanguid jagavatele veebilehtedele. Lingitud veebilehtede külastamise korral peaksite alati tutvuma vastava veebilehe privaatsuspoliitikaga, et teha kindlaks, kuidas kasutatakse veebilehel isikuandmeid, sealhulgas küpsiseid. Me ei vastuta teiste ettevõtete hallatavate lehtede sisu ega andmekogumispõhimõtete eest. Teiste veebilehtede külastamise korral peaksite tutvuma nende privaatsuspoliitika ja muude reeglitega.

Mida te peaksite veel teadma?

Meil on õigus isikuandmeid kasutada või avaldada juhul, kui see on vajalik seaduste, reeglite või juriidiliste nõuete täitmiseks, klientide kaebuste või võimaliku õigusrikkumise uurimise läbiviimiseks, veebilehe puutumatuse kaitsmiseks, teie palvete täitmiseks või kohtuliku juurdlusega koostöö tegemiseks.

Mida peaksite tegema, kui teil on küsimusi, kui soovite andmetele ligi pääseda, neid uuendada või kustutada, või kui soovite, et teile tulevikus enam materjale ei saadetaks?

Kui soovite vaadata enda kohta käivaid andmeid, mis meie turundusandmebaasi kogutud on, või lasta meil neid uuendada, muuta või kustutada (võttes arvesse seadustest tulenevaid kohaldatavaid erandeid), kui soovite loobuda meie saadetavatest materjalidest, või kui teil on küsimusi meie isikuandmete kaitse reeglite kohta, siis palun klõpsake siia.


Kuupäev: mai 2011