Mars Privacy Policy | Mars
Marsin yksityisyydensuojaa koskevat periaatteet

Mars pitää sivuston käyttäjien yksityisyyden suojaa tärkeänä. Haluamme kertoa tarkemmin periaatteista ja käytännöistä, joiden avulla suojaamme käyttäjien yksityisyyttä. Tavoitteena on, että kaikki voivat käyttää sivustoa huoletta ja luottaa tapaamme käsitellä meille luovutettuja henkilökohtaisia tietoja (”henkilötiedot”). Seuraavassa kuvataan, miten käsittelemme näitä tietoja voidaksemme tarjota käyttäjille parhaita mahdollisia tuotteita, palveluita ja käyttökokemuksia. Sivuston toiminnasta vastaavat palvelimet ja tietojen säilytykseen mahdollisesti käytettävät tietokannat eivät ehkä sijaitse maassa, josta käsin käytät sivustoa. Niiden sijaintimaassa eivät välttämättä ole voimassa samat tietosuojalait kuin asuinmaassasi. Siksi saatamme siirtää meille luovutettuja henkilötietoja muihin maihin, mutta keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja vain näiden periaatteiden mukaan. Myös työpaikkoihin liittyvät kyselyt saatetaan siirtää johonkin Mars-yhtymän yritykseen eri puolille maailmaa. Käyttämällä tätä sivustoa ja luovuttamalla henkilötietojasi hyväksyt näiden tietojen keruun, käsittelyn, siirron ja/tai säilytyksen.

Emme aio muuttaa näitä käytäntöjä kovin usein, mutta kannattaa aina varmistaa sivuston käytön yhteydessä, että olet lukenut viimeisimmät yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme ja että hyväksyt ne. Emme tee käytäntöihin takautuvasti vaikuttavia muutoksia, mikäli laki ei edellytä sitä.

Marsin sivustojen sisältö saattaa käsittää muun muassa viihdettä, pelejä, reseptejä, kyselyitä, arvontoja ja kilpailuja sekä mainontaa ja mahdollisuuksia online-ostoksiin. Saatamme myös välittää tietoa Marsista ja Mars-tuotteista sekä tarjota mahdollisuuden hakea työpaikkaa tai luoda työnhakijaprofiilin ja saada tietoja avoimista työpaikoista. Toivomme, että pidät sivustostamme ja käyt siellä usein jatkossakin!

Lue tietosuojaa koskevat periaatteet kokonaisuudessaan. Ymmärtämisen helpottamiseksi olemme laatineet niistä yhteenvedon.

  1. Mars käyttää henkilötietoja sivuston käyttäjien pyyntöjen täyttämiseen ja palveluiden parantamiseen. Mars ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta.

  2. Mars lähettää käyttäjille vain materiaaleja, jotka he ilmoittavat haluavansa, ja noudattaa pyyntöjä materiaalien lähetyksen lopettamisesta.   

  3. Mars käyttää evästeitä ja jäljitteitä helpottamaan sivuston käyttäjien suosimien toimintojen analysointia, toimintojen parantamista, käyttäjäkohtaisen sisällön tarjoamista sekä rekisteröitymisten ja tiettyjen toimintojen käytön hallintaa.

  4. Mars suojaa käyttäjien henkilötietoja tarkoilla prosesseilla ja turvaa erityisen huolellisesti luottokorttitiedot, joita käyttäjät luovuttavat tehdessään online-ostoksia, mikäli sivustossa on tarjolla ostosmahdollisuus.

  5. Mars varaa itselleen oikeuden käyttää tai luovuttaa käyttäjien henkilötietoja tietyissä tilanteissa, kuten virkavallan pyynnöstä, omaisuutensa suojaamiseksi tai lain muutoin sallimissa tai edellyttämissä tapauksissa.

Milloin henkilötietoja kerätään?

Marsin sivustossa kerätään käyttäjien vapaaehtoisesti luovuttamia henkilötietoja, kuten käyttäjien nimiä, osoitteita, sähköpostisoitteita, tietoja harrastuksista, yleisiä tietoja (ikä, sukupuoli jne.), tietoja työpaikasta ja työpaikkatoiveista sekä tietoja käyttäjän makutottumuksista ja muista mieltymyksistä. Käyttäjät voivat halutessaan luovuttaa sivustossa henkilötietoja kilpailuun osallistumisen, tietopyynnön, kommentin lähettämisen, kanta-asiakasohjelmaan tai chat-huoneeseen rekisteröitymisen tai tilauksen teon yhteydessä. Mars saattaa myös hankkia luetteloita, yleistietoja ja muita tietoja muista lähteistä. Mars pyrkii toimimaan asiakkaiden hyväksi ja parantamaan palveluita yhdistämällä tietoja. Käyttäjät voivat milloin tahansa päivittää tai korjata tietojaan tai muuttaa Marsin tarjousten ja tietojen lähetykseen liittyviä suostumuksiaan. 

Marsin sivustot on suunnattu pääasiassa aikuisia tai tiettyjen brandien kohdalla teini-ikäisiä käyttäjiä varten. Sivustojen käyttäjiä saatetaan pyytää ilmoittamaan syntymäaikansa, sillä tämän tiedon avulla voidaan rajoittaa alaikäisten mahdollisuutta käyttää tiettyjä sivustoja, alueita tai toimintoja. Jos käy ilmi, että käyttäjä on lapsi (paikallisen lain määrityksen mukaan), saatamme pyytää häntä antamaan vanhempiensa sähköpostiosoitteen ja ottaa vanhempaan yhteyden varmistaaksemme, että lapsella on suostumus tietojensa luovuttamiseen. Lisätietoja on Tärkeä ilmoitus vanhemmille -sivulla.

Mitä Mars tekee käyttäjien henkilötiedoilla?

Käyttäjät voivat itse päättää, antavatko he henkilötietojaan. Joissakin tapauksissa tiettyjen toimintojen käyttö edellyttää henkilötietojen antamista. Mars kerää käyttäjiltä henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin: kilpailuihin osallistuminen, tulosten ilmoittaminen, päivitysten ja uutisten lähettäminen sähköpostitse, kysymyksiin ja kommentteihin vastaaminen, käyttäjän rekisteröinti tiettyjen toimintojen käyttöä varten, profiilin mukaisista työpaikoista tiedottaminen (jos käyttäjä on rekisteröinyt CV:nsä sivustoon), käyttäjäkohtaisen sisällön ja tietojen tarjoaminen, ja/tai Marsiin tai Marsin tuotteisiin liittyvien esitteiden, kuponkien, näytteiden, tarjousten ja muiden tietojen lähettäminen. Kun käyttäjä antaa sähköpostiosoitteensa, häntä pyydetään ilmoittamaan, haluaako hän vastaanottaa muita Marsiin tai Marsin sivustoon liittyviä tietoja tai päivityksiä. Niitä lähetetään sähköpostitse tai muutoin vain käyttäjille, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa vastaanottaa niitä. Käyttäjiltä saatetaan myös kysyä, haluavatko he vastaanottaa tietoja muiden yhtymään kuuluvien yritysten tuotteista.Näitä tietoja lähetetään vain käyttäjille, jotka ovat antaneet nimenomaisen suostumuksensa tähän sivustossa. Jos emme ole varmoja käyttäjän toiveista, saatamme kysyä niitä. Tarjoamme sivuston käyttäjille myös mahdollisuuden ilmoittaa milloin vain, että he eivät enää halua sähköpostiviestejä ja muita tietoja Marsilta.

Joskus brandit tarjoavat tarjouksia, kuponkeja ja tietoja, mukaan lukien tuotekuvastoja, jotka lähetetään käyttäjille postitse. Kun käyttäjä esimerkiksi tekee online-tilauksen tuotekuvastokaupassa tai tilaa kuvaston sivuston kautta, saatamme lisätä käyttäjän kyseisen tuotekuvaston vastaanottajaluetteloon. Lisäksi saatamme lähettää käyttäjille kolmansilta osapuolilta tai julkisista lähteistä saatuja luetteloita käyttämällä tällaisia tietoja, ja tuotekuvastoalan yleisen käytännön mukaan saatamme jakaa kuvastoasiakkaidemme nimi- ja osoitetietoja (mutta ei sähköpostiosoitteita, jos käyttäjä ei ole antanut suostumustaan) muiden kuvastoyritysten kanssa, jolloin myös nämä yritykset saattavat lähettää käyttäjille postia. Käyttäjä voi milloin tahansa ilmoittaa, ettei enää halua vastaanottaa Marsin brandeihin liittyviä tietoja postitse.

Mars saattaa ostaa suostumuksensa antaneista henkilöistä koostuvia luetteloita ja ottaa niiden avulla yhteyden mahdollisiin asiakkaisiin, kuten useilla aloilla on tapana tehdä. Noudatamme pyyntöjä lopettaa yhteydenotot ja pyydämme luetteloiden toimittajia varmistamaan, että sähköpostitiedot annetaan vain sellaisten kuluttajien kohdalla, jotka ovat ilmaisseet haluavansa vastaanottaa tarjouksia ja muita tietoja sähköpostitse. 

Henkilötietoja käyttävät vain Mars sekä Marsin työtekijät, tytäryhtiöt, edustajat ja liikekumppanit, jotka osallistuvat tämän sivuston, sen sisällön, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen käyttäjille. Nämä osapuolet käyttävät henkilötietoja vain käyttäjien pyyntöihin vastaamiseen (esimerkiksi online-tilausten toimittamiseen tai arvontojen ja kampanjoiden järjestämiseen) ja palveluiden parantamiseen näiden yksityisyyssuojaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt on koulutettu asianmukaisten prosessien käyttöön. Marsin edustajia ja palveluntarjoajia edellytetään pitämään käyttäjien henkilötiedot luottamuksellisina, eivätkä he saa käyttää niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tiettyjen palveluiden suorittamiseen Marsin toimeksiannosta. Tietoja voidaan jakaa ja yhdistää Marsin nykyisten ja tulevien tytär- ja sisaryhtiöiden ja yhtymän muiden asianomaisten osapuolien kesken toimintojen tehostamiseksi ja päällekkäisten asiakasyhteydenottojen minimoimiseksi. Lisäksi saatamme silloin tällöin kysyä käyttäjiltä, voimmeko jakaa tietoja luotettavien kolmansien osapuolien kanssa. Tiedotamme aina tiedonkeruun yhteydessä, onko tarkoituksena jakaa tietoja kolmansien osapuolien kanssa. Tällöin ilmoitamme kyseisten yritysten toimialan ja jaettavien tietojen tyypin (esimerkiksi käyttäjien nimet ja sähköpostiosoitteet), mutta jaamme tiedot vain, jos käyttäjä antaa siihen suostumuksensa. Jaamme tietoja vain sellaisten osapuolien kanssa, jotka ovat suostuneet noudattamaan tiukkoja tietosuojakäytäntöjä. 

Miten Mars käyttää evästeitä ja jäljitteitä?

Mitä evästeet ovat? 

Evästeet ovat datatiedostoja, jotka Internet-sivusto lähettää käyttäjän koneeseen, kun käyttäjä vierailee sivustossa. Näiden tiedostojen sisältämien tietojen avulla sivusto voi myöhemmin muistaa käyttäjään liittyviä oleellisia tietoja, joiden avulla sivusto voi tehdä käyttökokemuksesta entistä tehokkaamman ja hyödyllisemmän käyttäjän kannalta. Marsin sivustoissa evästeitä käytetään useisiin tarkoituksiin. Käytämme evästetekniikkaa ja IP-osoitteita sivuston käyttäjien yleistietojen (ei henkilökohtaisten tietojen) hankintaan. Evästeiden avulla voimme myös tarjota rekisteröityneille käyttäjille parhaan mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttökokemuksen.

Miten Mars käyttää evästeitä?

Sivustojen käyttäjillä on käytössään erilaisia selainohjelmia ja tietokoneita. Helpotamme sivustojen käyttöä eri tekniikoilla pitämällä automaattisesti kirjaa käyttäjien selainohjelmista (esim. Internet Explorer, Netscape) ja käyttöjärjestelmistä (esim. Windows, Macintosh) sekä käyttäjien Internet-palveluntarjoajien toimialuenimistä. Kirjaamme ylös myös sivustossa vierailevien käyttäjien kokonaismäärät kokonaistulosten muodossa, sillä näiden tietojen avulla voimme päivittää ja parantaa sivustoa. Tässä prosessissa ei kerätä henkilökohtaisia tietoja. Näistä tiedoista käy ilmi, pitävätkö useat sivuston käyttäjät enemmän tietyistä toiminnoista ja alueista, jolloin voimme pitää sivuston sisällön tuoreena ja mielenkiintoisina käyttäjien enemmistölle. Evästeiden avulla pyrimme myös estämään lasten mahdollisuutta käyttää tiettyjä alueita tai sivustoja, jotka on suunnattu aikuisille tai teini-ikäisille käyttäjille.

Miten Mars mukauttaa sivustojen käyttökokemusta evästeiden avulla?

Evästetekniikan avulla voimme tarjota käyttäjää kiinnostavien aiheiden mukaan mukautettua sisältöä sekä helpottaa tuotteiden tilaamista, arvontoihin ja kilpailuihin osallistumista ja muiden toimintojen käyttöä käyttäjien kannalta. Ostosmahdollisuuden tarjoavissa sivustoissa evästeitä käytetään ostoskoriin asetettujen tuotteiden muistamiseen ja käsittelyyn. Tällaisissa tapauksissa saatamme liittää evästetiedostoon henkilötietoja, mikäli tämä on sallittua.

Entä jos käyttäjä ei halua evästeitä?

Jos et halua tietokoneeseesi evästeitä, voit määrittää tietokoneen varoittamaan aina, kun siihen lähetetään eväste, tai poistaa selainohjelman evästetoiminnon käytöstä (esim. Internet Explorerissa tai Netscape Navigatorissa). (Katso selainohjelmasi OHJE-valikosta, miten voit määrittää tai muuttaa evästeisiin liittyviä asetuksia.)

Mitä jäljitteet ovat ja miten Mars käyttää niitä?

Jotkin Marsin sivustot ja sähköpostiviestit saattavat sisältää elektronisia kuvatiedostoja, joita sanotaan jäljitteiksi eli web beaconeiksi, web bugeiksi tai joskus myös yhden pikselin tai näkymättömiksi GIF-tiedostoiksi. Sivustot käyttävät jäljitteitä sivustoilla vierailleiden käyttäjien määrän laskemiseen. Sähköpostitse lähettävissä markkinointiviesteissä ja uutiskirjeissä jäljitteiden avulla voidaan laskea, kuinka monta tilaajaa lukee näitä viestejä. Jäljitteiden avulla voimme koota tilastotietoja toiminnoista ja alueista, jotka kiinnostavat kuluttajia eniten, jolloin voimme tarjota käyttäjien mieltymysten mukaan laadittua sisältöä. Jäljitteitä ei käytetä henkilökohtaisten tietojen käyttöön ilman käyttäjän suostumusta. 

Entä chat-huoneet, ilmoitustaulut ja muut vuorovaikutteiset alueet?

Mars saattaa tarjota käyttöön chat-huoneita, ilmoitustauluja tai vuorovaikutteisia alueita, joihin käyttäjät voivat lähettää kommentteja tai tietoja muiden käyttäjien nähtäväksi. Jos käytettävissä on chat-huone, ilmoitustaulu, sosiaalisen yhteydenpidon mahdollisuus tai muu vuorovaikutteinen alue, johon on mahdollista lähettää henkilökohtaisia tietoja, muista lukea julkaistut säännöt ennen toiminnon käyttöä, sillä Marsin yleisten käyttöehtojen lisäksi nämä säännöt ovat käyttäjille sitovia. Vuorovaikutteisten toimintojen säännöissä saatetaan määrittää käyttäjille ikäraja tai muita käyttörajoituksia. Kuten kaikki varmasti tietävät, kaikki Internetissä julkaistu tieto on kenen tahansa nähtävissä. Mars ei anna mitään vakuuta tai sitoumusta, joka koskee käyttäjän vapaaehtoisesti lähettämää tietoa.

Ovatko luottokortti-/tapahtumatiedot suojattuja?

Käyttäjien tapahtumien turvallisuus ja suojaus on Marsille tärkeää. Jos sivustossa on mahdollisuus online-ostosten tekoon, Mars käyttää sivuston ja käyttäjän selainohjelman väliseen yhteyteen SSL (Secure Sockets Layer) -tekniikkaa, kun käyttäjä tilaa tuotteita ja siksi antaa Marsille luottokorttitietoja tai muita vastaavia tietoja. SSL on alan vakioturvaprotokolla, joka vaikeuttaa merkittävästi muiden osapuolien mahdollisia yrityksiä saada luvatta haltuunsa käyttäjien luottokortti-, tapahtuma- ja tilaustietoja online-tilausten yhteydessä. Muutoin käyttäjien ja Marsin välistä tiedonsiirtoa ei salata tai suojata. Mars pyrkii suojaamaan käyttäjien luottokorttitiedot omissa sisäisissä järjestelmissään asianmukaisin varokeinoin.

Miten Mars suojaa käyttäjien henkilötietoja?

Mars on ottanut käyttöön varokeinoja, joiden avulla varmistetaan, että sisäiset prosessit vastaavat tiukkoja tietosuojakäytäntöjä. Lisäksi Mars pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Marsia edustavat kolmannet osapuolet, jotka osallistuvat sivuston ja sen sisällön tarjoamiseen käyttäjille sekä käyttäjien tilausten toimittamiseen ja käyttäjien kysymyksiin vastaamiseen, suostuvat suojaamaan käyttäjien henkilötietoja, joita heidän on käytettävä suorittaessaan Marsin sivustoon ja käyttäjiin liittyviä tehtäviään, ja että he noudattavat käyttäjien ilmoittamia, muíta yhteydenottoja koskevia suostumuksia tai kieltoja.

Entä linkit muihin Internet-sivustoihin?

Marsin sivustoissa saattaa olla linkkejä sivustoihin, jotka eivät ole Mars-yhtymän yritysten sivustoja. Mars kuitenkin pyrkii julkaisemaan linkkejä vain sellaisiin sivustoihin, jotka noudattavat samoja arvoja. Käyttäjien on kuitenkin aina tarkistettava linkitetyn sivuston tietosuojakäytäntö, jossa on tiedot kyseisen sivuston tiedonkeruusta ja evästeiden käytöstä. Mars ei ole vastuussa muiden yritysten sivustojen sisällöstä tai tiedonkeruukäytännöistä. Jos käyttäjä vierailee muussa sivustossa, häntä kehotetaan tutustumaan kyseisen sivuston tietosuojakäytäntöön ja muihin käytäntöihin.

Mitä muuta käyttäjän olisi hyvä tietää?

Mars pidättää itselleen oikeuden käyttää tai luovuttaa henkilötietoja lain ja säännösten mukaisten pyyntöjen täytön edellyttämillä tavoilla, kuluttajien valituksiin tai mahdollisiin lainrikkomuksiin liittyvään tutkintaan, sivuston koskemattomuuden suojaamiseen, käyttäjien pyyntöjen täyttämiseen ja virkavallan tutkimusten tukemiseen.

Miten käyttäjän on toimittava, jos hän haluaa esittää kysymyksiä tai nähdä, muuttaa tai poistaa tietoja tai ilmoittaa, ettei enää halua vastaanottaa viestejä?

Napsauta tätä, jos haluat, että Mars näyttää, päivittää, muuttaa tai poistaa sinua koskevia markkinointitietokantansa tietoja (soveltuvien lainmukaisten poikkeusten mukaan), haluat ilmoittaa, ettet enää halua viestejä Marsilta, tai haluat esittää tietosuojaa koskevia kysymyksiä.

Date: July 2009