Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Bulgaria
China
Colombia
Croatia
CzechRepublic
Denmark
Egypt
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Italy
Japan 
Korea
Latvia
Lithuania
Malaysia
Mexico
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Russi
Saudi arabia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Singapore
Sweden
Swizerland
Spain
Taiwan
UK
US
Mars Privātuma politika

Mums rūp jūsu privātums. Vēlamies jums sīkāk pastāstīt par mūsu pieņemto politiku un praksi jūsu privātuma aizsardzībai, lai jūs būtu droši par to, kā mēs rīkojamies ar mums uzticēto jūsu personas identifikācijas informāciju (“personas informāciju”), kā arī, lai saprastu, kā mēs izmantojam jūsu personas informāciju, lai piedāvātu jums labākos iespējamos produktus, pakalpojumus un pieredzi. Serveris (-i), kas padara šo vietni pieejamu un informācija, kur datu bāzes var tikt glabātas, var atrasties ārpus valsts, no kuras jūs piekļuvāt šai vietnei - valstī, kurā nav tādi paši privātumu reglamentējošie tiesību akti kā jūsu rezidences valstī. Tādējādi mums sniegtā personas informācija var tikt pārsūtīta uz ārvalstīm, bet mēs iegūsim, apstrādāsim un izmantosim personas informāciju tikai saskaņā ar šo privātuma politiku. Ar darba iespējām saistītie jautājumi arī var tikt pārsūtīti jebkuram Mars uzņēmumu grupas dalībniekam visā pasaulē. Apmeklējot šo tīmekļa vietni un sniedzot informāciju, jūs piekrītat šādai jūsu personas informācijas ieguvei, apstrādei, nodošanai un/vai glabāšanai.

Kaut gan mēs neplānojam izmaiņas mūsu politikā veikt bieži, apmeklējot mūsu vietnes, iesakām tomēr ikreiz vēl pārbaudīt mūsu jaunākos politikas paziņojumus, lai jūs būtu droši, ka esat izlasījuši un piekrītat tiem. Mēs neveiksim izmaiņas ar atpakaļejošu spēku, izņemot gadījumā, ja šādu izmaiņu veikšana ir paredzēta ar likumu.

Mūsu vietņu saturu papildus citām tēmām aizpilda arī izklaide, spēles, receptes, aptaujas, loterijas un konkursi, kā arī reklāma un iespējas iepirkties tiešsaistē. Mēs varam sniegt arī informāciju par mūsu uzņēmumu un mūsu produktiem, kā arī piedāvāt iespējas pieteikties darbam vai izveidot profesionālo profilu un saņemt informāciju par brīvajām darba vietām. Ceram, ka jums mūsu tīmekļa vietne patiks un jūs apmeklēsiet to bieži!

Lūdzam veltīt laiku, lai sīkāk iepazītos ar mūsu politiku. Jūsu ērtībai piedāvājam īsu kopsavilkumu.
  1. Mēs izmantojam jūsu personas informāciju, lai apmierinātu jūsu vēlmes un nodrošinātu jums labāku apkalpošanu. Mēs nesniedzam jūsu personas datus trešajām personām bez jūsu piekrišanas.

  2. Mēs sūtīsim jums tikai tos materiālus, ko esat norādījuši, ka vēlaties saņemt, kā arī mēs ņemsim vērā jūsu atzīmi par to, kādu informāciju nevēlaties saņemt.

  3. Mēs izmantojam sīkdatnes un Web bāksignālus, lai palīdzētu mums labāk izprast elementus, kas attiecas uz apmeklētājiem, nodrošinātu labāku funkcionalitāti, piedāvātu jums personalizētu saturu, kā arī pārvaldītu reģistrācijas vai piekļuvi atsevišķiem elementiem.

  4. Mēs piemērojam rūpīgi izstrādātas procedūras jūsu personas informācijas aizsardzībai un īpaši rūpīgi attiecamies pret kredītkaršu datu aizsardzību, ko jūs mums sniedzat iepērkoties mūsu vietnēs tiešsaistē.

  5. Atsevišķos gadījumos mēs paturam tiesības izmantot vai izpaust jūsu personas informāciju, piemēram, lai apmierinātu tiesisku prasījumu vai aizsargātu mūsu īpašumu, vai citos gadījumos, kad tas ir pieļaujams vai pieprasīts saskaņā ar likumu.
Kad mēs iegūstam personas informāciju?

Mēs iegūstam tādu personas informāciju kā vārdi un uzvārdi, adreses, e-pasta adreses, informāciju par hobijiem vai aktivitātēm, demogrāfisko informāciju (vecums, dzimums utt.), informāciju par nodarbošanos vai vēlamo darbu, gaumi vai citām līdzīgām lietām, kas cilvēkiem patīk, kā arī citu tamlīdzīgu informāciju, ko brīvprātīgi sniedz apmeklētājs. Apmeklētāji var izvēlēties sniegt personas informāciju tiešsaistē, lai piedalītos konkursos, saņemtu informāciju vai rakstītu komentārus, lai reģistrētos lojalitātes programmai vai tērzēšanas telpai, kā arī lai veiktu pasūtījumu. Reizēm mēs iegūstam kontaktu sarakstus, demogrāfisko un citu informāciju arī no citiem avotiem. Mūsu klientu ērtībai un apkalpošanas uzlabošanai mēs datus kombinējam. Jūs jebkurā laikā varat atjaunināt vai labot savu kontaktinformāciju, veiktās izvēles par piedāvājumiem un no mums saņemamo informāciju.

Mūsu tīmekļa vietnes galvenokārt ir paredzētas pieaugušajiem patērētājiem, kā arī atbilstošam vecumam piemēroti zīmolu produkti – pusaudžiem. Lai ierobežotu neatbilstoša vecuma personu piekļuvi atsevišķām lapām, zonām vai funkcijām, mēs varam palūgt apmeklētājiem ievadīt dzimšanas datumu. Ja mums kļūst zināms, ka pamatojoties uz attiecīgās valsts spēkā esošajiem tiesību aktiem, tīmekļa vietnē informāciju sniedz bērns, mēs varam lūgt ievadīt vecāku e-pasta adresi un sazināties ar viņiem, lai noskaidrotu, vai bērnam ir atļauts sniegt mums informāciju. Sīkākai informācijai par mūsu informācijas ieguves un apstrādes politiku ,lūdzam skatīt mūsu Privātuma politiku.

Ko mēs darām ar jūsu personas informāciju?

Tā ir jūsu brīva izvēle, vai vēlaties ievadīt savu personas informāciju. Dažos gadījumos ir nepieciešams sniegt personas informāciju, lai jūs varētu izmantot zināmas funkcijas. Mēs iegūstam jūsu personas identifikācijas informāciju, lai jūs varētu piedalīties mūsu organizētos konkursos, kā arī lai mēs varētu paziņot jums par rezultātiem, nosūtīt jums atjauninājumus un jaunumus, atbildētu uz jūsu jautājumiem un komentāriem, lai reģistrētu jūs par noteiktu funkciju lietotāju, nosūtītu jums jaunāko informāciju par jūsu profilam atbilstošām darba vakancēm (ja esat iesnieguši savu CV vai pieteikumu), piedāvātu personalizētu saturu, informāciju un/vai izsūtītu brošūras, kuponus, paraugus, piedāvājumus un citu informāciju par mūsu produktiem vai mūsu uzņēmumu. Mēs lūdzam tīmekļa vietnes apmeklētājiem, kas ir iesnieguši mums savas e-pasta adreses, apstiprināt, vai viņi arī turpmāk vēlētos saņemt informāciju vai atjauninājumus no mums vai mūsu vietnes. Turpmākos e-pastus vai cita veida paziņojumus no mums saņems tikai tie, kuri skaidri izpaudīs savu vēlmi saņemt šo informāciju. Mēs varam arī pajautāt, vai jūs vēlētos saņemt informāciju par citu mūsu uzņēmumu grupas dalībnieku produktiem. Tikai tie, kuri būs skaidri izteikusi vēlmi saņemt šādu informāciju tiešsaistē, to arī saņems. Ja neesam pārliecināti par jūsu izvēli, varam jums par to vēlreiz pajautāt. Mēs apmeklētājiem piedāvājam iespēju arī jebkurā laikā atteikties no mūsu e-pastu vai informācijas saņemšanas.

Dažreiz ar pasta starpniecību mūsu zīmoliem tiks piedāvās akcijas, kuponi un informācija, tai skaitā katalogi. Piemēram, kad pircēji veic pasūtījumu tiešsaistē mūsu katalogu veikalos vai pasūta kādu no mūsu katalogiem internetā. Mēs varam pievienot viņus sarakstam kataloga saņemšanai. Lai nosūtītu jums informāciju, mēs varam izmantot arī no trešajām personām vai publiski pieejamiem informācijas avotiem saņemtos sarakstus, un kā tas parasti katalogu biznesā tiek darīts, varam apmainīties ar mūsu katalogu pircēju vārdiem, uzvārdiem un adresēm (bet ne e-pasta adresēm bez piekrišanas) ar citām katalogu kompānijām, kas arī, iespējams, sazināsies ar jums ar pasta starpniecību. Jūs varat atteikties no mūsu zīmolu piedāvājumu saņemšanas jebkurā laikā.

Kā tas daudzās biznesa sfērās ir pieņemts, lai sazinātos ar saviem potenciālajiem klientiem mēs varam iegādāties un izmantot masu sūtījumu adresātu sarakstus. Mēs ņemsim vērā jūsu atzīmi par to, kādu informāciju nevēlaties saņemt un lūgsim šo sarakstu sniedzējiem garantēt, ka ir sniegta tikai to patērētāju e-pastu kontaktinformācija, kuri ir izteikuši vēlmi saņemt piedāvājumus un informāciju pa e-pastu.

Pamatojoties uz šo politiku, ir noteikts, ka personas informāciju izmantosim tikai mēs un mūsu darbinieki, filiāles, aģenti vai biznesa partneri, kas palīdz veidot šo vietni, tās saturu un piedāvā šajā vietnē jums pieejamos produktus un pakalpojumus, lai apmierinātu jūsu vēlmes (piemēram, veicot tiešsaistes iepirkšanās pasūtījumus un piedāvājot loterijas vai akcijas) un, lai nodrošinātu labāku apkalpošanu. Personas, kas apstrādā personas datus, ir tam atbilstoši apmācītas. Mūsu aģentiem un pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums saglabāt jūsu personas informācijas konfidencialitāti un neizmantot to citiem mērķiem kā tikai konkrētu pakalpojumu sniegšanai. Lai uzlabotu mūsu darba efektivitāti un izvairītos no dubultas sazināšanās ar jums, var tikt veikta datu apmaiņa vai kombinēšana starp pašreizējām vai nākotnes filiālēm, meitas uzņēmumiem vai citām mūsu uzņēmuma saistītajām struktūrām. Turklāt reizēm varam jums jautāt, vai jūs atļaujat mums sniegt informāciju citām uzticamām trešajām personām. Mēs jums to darīsim zināmu informācijas ieguves laikā, vai šāda informācijas sniegšana trešajām personām ir paredzēta, kā arī norādīsim uzņēmumu sfēras informācijas ieguves vietā, aprakstīsim, kādu informāciju sniegsim (piemēram, jūsu pasta vai e-pasta adresi) un sniegsim datus tikai tad, ja tam piekritīsiet. Mēs dalīsim personas informāciju tikai ar tiem, kas ir piekrituši rūpīgi ievērot mūsu politiku.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes un Web bāksignālus?

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir datu faili, ko tīmekļa vietne sūta uz jūsu datoru, kamēr jūs aplūkojat vietni. Šie datu faili satur informāciju, kas ļauj mūsu vietnei atcerēties svarīgāko informāciju par jūsu apmeklējumu, lai mēs varētu nodrošināt jums efektīvāku un noderīgāku vietnes izmantošanu. Mūsu vietnes izmanto sīkdatnes vairākiem nolūkiem. Mēs izmantojam sīkdatnes tehnoloģiju un IP adreses, lai iegūtu no tīmekļa vietnes apmeklētājiem nepersonisku informāciju, kā arī nodrošinātu reģistrētajiem lietotājiem labāko iespējamo personalizēto pieeju tiešsaistē.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mūsu vietņu apmeklētāji izmanto dažādus tīkla pārlūkus un dažādus datorus. Lai jūsu pavadītais laiks mūsu vietnē ar jūsu izmantoto tehnoloģiju būtu pēc iespējas vienkāršāks, mēs automātiski nosakām apmeklētāja lietotā pārlūka veidu (piem., Internet Explorer, Netscape) un operētājsistēmu (piem., Windows, Macintosh), kā arī apmeklētāja interneta pakalpojuma sniedzēja domēna nosaukumu. Mēs varam noteikt arī mūsu vietnes kopējo apmeklētāju skaitu, lai varētu atjaunināt un uzlabot mūsu vietni; personu identificējoša informācija šajā procesā netiek iegūta. No šiem datiem mēs varam uzzināt, kādas tēmas un funkcijas ir populārākas apmeklētāju vidū, kas ļauj mums vietni uzturēt aktuālu un interesantu lielākajai daļai tās apmeklētāju. Mēs arī izmantojam sīkdatnes, lai nepieļautu bērnu piekļuvi atsevišķām tēmām un funkcijām, kas paredzētas tikai pieaugušajiem vai pusaudžiem.

Kādā veidā ar sīkdatņu palīdzību mēs personalizējam mūsu vietnes apmeklējumu?

Sīkdatņu tehnoloģija palīdz mums apmeklētājiem piedāvāt biņu interesēm atbilstošu saturu, kā arī ļauj mums vienkāršot produktu pasūtīšanu, reģistrēšanos un piedalīšanos loterijās un konkursos, kā arī vienkāršoti piedāvāt citas funkcijas mūsu vietnes apmeklētājiem. Vietnēs, kurās tiek piedāvāta iepirkšanās tiešsaistē, sīkdatnes tiek izmantotas, lai atcerētos un apstrādātu vienības jūsu iepirkumu sarakstā. Gadījumā, ja tas ir atļauts, varam sasaistīt personas informāciju ar sīkdatnes failu.

Ja nu jūs tomēr nevēlaties sīkdatnes?

Ja jūs nevēlaties sīkdatnes, varat veikt savā datorā uzstādījumus, lai katru reizi, kad tiek nosūtīta sīkdatne, jūs saņemtu brīdinājumu, kā arī varat izslēgt visas sīkdatnes ar savu pārlūku (piem., Internet Explorer vai Netscape Navigator). (Skat. sava pārlūka HELP izvēlni, lai uzzinātu, kā pareizi mainīt vai atjaunināt jūsu sīkdatnes).

Kas ir Web bāksignāli un kā mēs tos izmantojam?

Dažas mūsu vietnes un e-pasta atjauninājumi var saturēt elektroniskus attēlus, ko sauc par Web bāksignāliem, dažreiz zināmus kā viena pikseļa GIF attēlus, atklātos GIF attēlus vai pikseļu tagus. Tīmekļa vietnēs tie ļauj mums uzskaitīt apmeklētājus, kas ir pārlūkojuši mūsu tīmekļa vietnes. Reklāmas e-pasta ziņojumos/jaunumu lapās tie ļauj mums uzskaitīt, cik abonenti tos ir lasījuši. Web bāksignāli ļauj mums apkopot statistikas informāciju par elementiem un aktivitātēm, kas mūsu patērētājus interesē visvairāk, lai varētu piedāvāt personalizētāku saturu. Tie netiek izmantoti, lai piekļūtu personu identificējošai informācijai bez jūsu piekrišanas.

Kādi nosacījumi ir spēkā tērzēšanas telpām, forumiem vai citām interaktīvajām funkcijām?

Mēs varam piedāvāt saviem apmeklētājiem tērzēšanas telpas, forumus, sludinājumu dēļus vai interaktīvās zonas, kur apmeklētāji var sūtīt komentārus vai citus ziņojumus. Ja vietnē ir tērzēšanas telpa, forums vai ziņojumu dēlis, sociālās komunikācijas iespējas vai citas interaktīvās zonas, kurās šajā vietnē var tikt ievietota personas informācija, pirms reģistrēšanās pārbaudiet ievietotos noteikumus, jo tie būs jums saistoši, tāpat kā mūsu Vispārējie noteikumi. Lai izmantotu interaktīvās funkcijas , noteikumos var tikt noteikts vecums vai kādi citi dalības ierobežojumi. Kā jūs zināt, visa internetā informācija ir redzama visā pasaulē. Mēs neatbildam un neuzņemamies saistības par jūsu brīvprātīgi publicēto informāciju.

Vai kredītkartēm/ transakcijām saistītā informācija ir drošībā?

Mēs rūpējamies par jūsu transakcijas drošumu un drošību. Ja iepirkšanās tīmekļa vietnē ir atļauta, mēs izmantojam SSL (drošligzdu slāni), lai nodrošinātu savienojumu starp jūsu pārlūka programmatūru laikā, kad jūs no mums veicat pasūtījumus internetā un sniedzat mums kredītkaršu datus vai līdzīgu informāciju. SSL ir standarta drošības protokols, kas citām personām padara jūsu kredītkaršu/ transakciju un pasūtījumu informācijas iegūšanu ārkārtīgi sarežģītu. Citādā veidā informācijas pārraide mums un no mums nav šifrēta vai aizsargāta. Jūsu kredītkaršu datu aizsardzībai mēs veicam piesardzības pasākumus mūsu uzņēmuma iekšējās sistēmās.

Kādā veidā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Esam ieviesuši drošības pasākumus, lai nodrošinātu mūsu iekšējo procedūru atbilstību mūsu augstajiem politikas standartiem. Kā arī darām visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka trešās personas, kas sadarbojas ar mums kā mūsu aģenti, padarot šo tīmekļa vietni un tās saturu jums pieejamu, un, lai izpildītu jūsu vēlmes un prasības, piekristu aizsargāt personīgo informāciju, pie kuras tiem jāpiekļūst, lai apkalpotu mūsu tīmekļa vietni un tās apmeklētājus, un cienītu jūsu izvēli attiecībā uz kontaktinformāciju, ko saņemat.

Kādi nosacījumi ir saitēm saistībā ar citām tīmekļa vietnēm?

Mēs varam piedāvāt saites uz citām tīmekļa vietnēm ārpus Mars grupas uzņēmumiem. Tomēr mēs cenšamies norādīt saites tikai uz tām tīmekļa vietnēm, kas atbilst mūsu vērtībām. Vienmēr pārbaudiet jebkurās saitēs norādītās tīmekļa vietnes privātuma politiku, lai izprastu to personas informācijas iegūšanas metodes, tai skaitā to, kā tajās var tikt izmantotas sīkdatnes. Mēs neatbildam par citu uzņēmumu tīmekļa vietņu saturu vai informācijas iegūšanas politiku. Ja apmeklējat citas tīmekļa vietnes, iepazīstieties ar to privātuma un citām politikām.

Ko vēl jums vajadzētu zināt?

Mums ir tiesības izmantot vai izpaust jebkāda veida personas informāciju, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu tiesību aktu, noteikumu vai tiesisku prasību izpildi, lai izmeklētu patērētāju sūdzības vai iespējamos likumpārkāpumus, lai aizsargātu vietnes integritāti, lai izpildītu jūsu vēlmes vai sadarbotos sakarā ar jebkāda veida tiesiskās izmeklēšanas veicējiem.

Ko jums vajadzētu darīt, ja jums rodas jautājumi, vēlaties piekļūt informācijai, atjaunināt vai dzēst to vai vēlaties atteikties no turpmākas paziņojumu saņemšanas?

Ja jūs vēlaties apskatīt mūsu mārketinga datu bāzē esošo informāciju, kas ir saistīta ar jums, vai ļaut mums atjaunināt vai dzēst šo informāciju (pamatojoties uz jebkādiem spēkā esošajiem tiesiskajiem izņēmumiem), vai vēlaties atteikties no turpmākas mūsu paziņojumu saņemšanas, vai jums ir jautājumi par mūsu privātuma politiku, klikšķiniet šeit .


Datums: 2011.gada maijs