Mars Privacy Policy | Mars
Mūsų privatumo nuostatos

Kam taikomos šios privatumo nuostatos?

Šios privatumo nuostatos taikomos jūsų asmeninei informacijai, surinktai interneto svetainėse, mobiliosiose programose ir kitose paslaugose bei produktuose, kurie renka duomenis ir kuriuose pateikiamos šios nuostatos, priklausančios „Mars, Incorporated“ ir jos susijusioms bendrovėms. Šios nuostatos netaikomos tokių įmonių interneto svetainėms, mobiliosioms programoms ir kitoms paslaugoms bei produktams, kuriuose nėra saito į šias privatumo nuostatas arba kuriuos turi atskiras privatumo nuostatas. Šios privatumo nuostatos taikomos jūsų asmeninei informacijai; tai yra bet kokia informacija arba informacijos derinys, kuriuo naudojantis galima nustatyti jūsų tapatybę.

Mūsų privatumo praktika atitinka valstybinius duomenų apsaugos įstatymus.

Mes bendradarbiaujame su valstybinėmis duomenų apsaugos įstaigomis, jei šios mano, kad kilo privatumo problema.

Kokią informaciją mes renkame?

Mes galime rinkti įvairią informaciją, kurią mums pateikiate, įskaitant asmeninius kontaktinius duomenis ir informaciją, susijusią su jūsų pirkiniais, darbu ar demografiniais duomenimis.

 1. Asmeniniai kontaktiniai duomenys apima tokią informaciją kaip vardai, adresai, telefono numeriai ar el. pašto adresai, pvz., kai nurodote juos registruodamiesi internetu; kai kuriose interneto svetainėse leidžiama kuriant paskyrą nustatyti naudotojo vardą ir slaptažodį.

 2. Su pirkiniais susijusi informacija apima duomenis apie pirkimą mūsų interneto svetainėse, įskaitant mokėjimo kortelės informaciją ir siuntimo duomenis.

 3. Su darbu susijusi informacija apima jūsų nurodytus darbo pageidavimus, darbo patirtį ir informaciją, nurodytą internetu mums pateiktose paraiškose.

 4. Demografinė informacija apima tokius duomenis kaip amžius, lytis, pomėgiai ar veikla, informacija apie mėgstamus skonius ar kitus pageidavimus ir pan.

Mes galime rinkti informaciją iš kitų šaltinių, įskaitant adresatų sąrašus ir demografinę informaciją iš trečiųjų šalių ir kitų šaltinių. Šie duomenys gali būti sujungiami su kita mūsų renkama informacija.

Be to, toliau nurodytų tipų informacija renkama automatiškai:

 1. Jūsų interneto protokolo (IP) adresas arba įrenginio identifikatorius, jūsų įrenginio operacinė sistema, naršyklės tipas, interneto svetainės, aplankytos prieš lankantis mūsų interneto svetainėje ar po to, mūsų interneto svetainėje peržiūrėti puslapiai ir atlikti veiksmai, taip pat veiksmai, atlikti su reklamomis.

 2. Informaciją taip pat gali rinkti paslaugų ir reklamos partneriai, veikiantys kaip trečiosios šalys.

 3. Sužinokite daugiau apie mūsų informacijos rinkimo praktiką dalyje Kaip mes naudojame slapukus ir žiniatinklio indikatorius.

Kaip mes naudojame jūsų informaciją?

Jūsų informaciją galime naudoti įvairiais tikslais, pvz.: jūsų prašomiems produktams arba paslaugoms pateikti; reklaminėms akcijoms vykdyti (totalizatoriams, konkursams ir pasiūlymams rengti); siekdami bendrauti su jumis; reklamai rodyti; savo interneto svetainėms, produktams ir paslaugoms tobulinti; kitais teisėtais verslo tikslais.

 1. Jūsų prašomų funkcijų, produktų ir paslaugų teikimas: galime naudoti informaciją, kurią surenkame apie jus vykdydami jūsų prašymus pateikti mūsų funkcijas, produktus ir paslaugas bei leisdami jas naudoti.

 2. Registracija, konkursai ir reklaminės akcijos: galime naudoti jūsų informaciją įtraukdami jus į konkursus, pranešdami apie rezultatus ir registruodami jus naudoti tam tikras funkcijas, produktus bei paslaugas.

 3. Siekdami bendrauti su jumis ir teikti jums informaciją: galime naudoti informaciją apie jus, kad galėtumėme su jumis bendrauti, atsakyti į jūsų klausimus ar komentarus, teikti naujinius ir naujienas bei pranešti atsiradus laisvoms darbo vietoms, atitinkančioms jūsų profilį (jei pateikėte savo CV). Galime naudoti informaciją apie jus siekdami teikti suasmenintą turinį ir informaciją bei siųsti jums brošiūras, kuponus, pavyzdžius, pasiūlymus ir kitą informaciją apie mūsų arba mūsų įmonių grupės produktus. Mes prašome, kad lankytojai nurodytų savo el. pašto adresus, jei jie nori gauti iš mūsų ar mūsų interneto svetainės daugiau informacijos arba naujinių, o tolesnius mūsų pranešimus gauna tik to paprašę lankytojai. Taip pat galime pasiteirauti, ar norėtumėte gauti informacijos apie kitus produktus, siūlomus mūsų įmonių grupės narių.

Be to, lankytojams visada suteikiame galimybę atsisakyti, jei jie nebenori gauti el. laiškų ar kitos informacijos iš mūsų.

 1. Teikti jums aktualią reklamą: galime pirkti ir naudoti sutikusių adresatų el. pašto adresų sąrašus, kad galėtume kreiptis į potencialius klientus, jei manome, kad jie galėtų susidomėti „Mars“ įmonių grupės produktais ar paslaugomis. Mes gerbiame atsisakymo prašymus ir sąrašų teikėjų prašome garantuoti, kad kontaktinė el. pašto adresų informacija būtų teikiama tik apie tuos vartotojus, kurie išreiškė norą gauti pasiūlymų ir informacijos el. paštu. Mes taip pat naudojame demografinius duomenis ir informaciją apie pageidavimus, kad galėtume „Mars“ produktų ir paslaugų reklamą skirti naudotojams, kuriems ji aktualiausia. Tokiu būdu naudotojai matys reklamą, kuri labiausiai gali juos sudominti, o reklamuotojai galės rodyti savo reklamas žmonėms, kurių reagavimo tikimybė yra didžiausia. Daugiau informacijos apie mūsų reklamos praktiką žr. toliau esančioje dalyje Kokią taikome pomėgius atitinkančią reklamavimo politiką

 2. Siekdami teikti jums kitus pasiūlymus. Pavyzdžiui, kartais jūsų pašto adresu gali būti atsiųsta mūsų prekių ženklų pasiūlymų, kuponų ir informacijos, įskaitant katalogus. Pavyzdžiui, kai vartotojai pateikia internetinį užsakymą mūsų katalogų parduotuvėse arba užsiregistruoja vienam iš mūsų katalogų gauti internetu, galime juos įtraukti į to katalogo gavėjų sąrašą. Taip pat galime naudoti sąrašus, gautus iš trečiųjų šalių arba viešųjų šaltinių, kad galėtume siųsti jums tokią informaciją ir (kaip paprastai daroma katalogų versle) galime keistis savo katalogo vartotojų vardais ir adresais (bet ne el. pašto adresais, jei negavome jūsų sutikimo) su kitomis katalogų įmonėmis, kurios taip pat gali kreiptis į jus paštu. Galite bet kada atsisakyti gauti neinternetinius pranešimus apie mūsų prekių ženklus.

 3. Savo interneto svetainėms, funkcijoms, produktams ir paslaugoms tobulinti. Galime naudoti surinktą informaciją „Mars“ grupės produktų pasiūlymams, paslaugoms, taip pat interneto svetainėms ir funkcijoms tobulinti.

 4. Kitais tikslais. Taip pat galime rinkti informaciją apie jus kitais teisėtais tikslais, kuriuos mes stengiamės nurodyti informacijos rinkimo metu.

Kaip mes bendriname ir atskleidžiame informaciją apie jus?

Galime bendrinti arba atskleisti informaciją apie jus:

 1. Su „Mars“ ir „Mars“ susijusiomis bendrovėmis;

 2. pardavėjams ar agentams. Pavyzdžiui, galime bendrinti informaciją apie jus su įmonėmis, kurias pasamdėme teikti paslaugas mūsų vardu. Kai bendriname informaciją su tokiomis mūsų vardu paslaugas teikiančiomis įmonėmis, joms neleidžiama naudoti informacijos jokiais kitais tikslais ir jos privalo saugoti tokios informacijos konfidencialumą, nebent jūs sutinkate kitaip.

 3. Jei informacija apie jus perduodama kartu su kitu įmonės turtu.

Be to, galime bendrinti arba atskleisti asmeninę informaciją, įskaitant jūsų pranešimų turinį:

 1. Siekdami laikytis įstatymų, teisminio proceso metu arba gavę teisėtą prašymą, įskaitant iš įstatymų priežiūros ir vyriausybės įstaigų.

 2. Siekdami tirti vartotojų skundus arba galimus įstatymų pažeidimus, saugoti interneto svetainės vientisumą, vykdyti jūsų prašymus arba bendradarbiauti bet kokiame teisminiame tyrime.

 3. Siekdami saugoti „Mars“ įmonių grupės arba mūsų klientų teises ar nuosavybę, įskaitant sąlygų, susijusių su jūsų naudojimusi mūsų interneto svetainėmis ir paslaugomis, įgyvendinimą.

 4. nuoširdžiai tikėdami, kad prieiga prie informacijos arba jos atskleidimas yra būtini siekiant užtikrinti mūsų partnerių, klientų arba visuomenės saugą.

Atkreipiame dėmesį, kad mūsų interneto svetainėse gali būti saitų į trečiųjų šalių interneto svetaines, kurių privatumo praktika gali skirtis nuo mūsų privatumo praktikos. Jei pateikiate asmeninės informacijos bet kokioje tokioje interneto svetainėje, jūsų informacijai taikoma tų svetainių privatumo politika. Raginame skaityti visų interneto svetainių, kuriose lankotės, privatumo politiką.

Kaip saugomas vaikų privatumas?

Mūsų interneto svetainės daugiausia skirtos suaugusiems ir, kai tai atitinka prekės ženklą, paaugliams. Vadovaudamasi Vaikų privatumo internete apsaugos įstatymu („Children’s Online Privacy Protection Act“, COPPA), mes specialiai nerenkame ir neįrašome jokios asmeninės informacijos apie vaikus iki 13 metų amžiaus, o mūsų bendrovės interneto svetainės nėra pritaikytos rinkti asmeninei informacijai iš vaikų iki 13 metų amžiaus. Galime prašyti lankytojų įvesti savo gimimo datą siekdami neleisti nepilnamečiams patekti į tam tikras interneto svetaines ar jų dalis arba naudotis tam tikromis funkcijomis. Sužinoję, kad bendraujame su vaiku iki 13 metų, galime paprašyti nurodytų tėvų el. pašto adresą ir pasistengti su jais susisiekti, kad sužinotume, ar vaikas turi leidimą teikti informaciją mums. Daugiau informacijos žr. dalyje Speciali pastaba tėvams.

Kaip mes naudojame sekimo technologijas, pvz., „slapukus“, žiniatinklio indikatorius ir kt.?

Mes arba mūsų paslaugų teikėjai ar verslo partneriai naudojame tokias technologijas kaip slapukai ir žiniatinklio indikatoriai, kad galėtume savo interneto svetainėje pasiūlyti tam tikrų funkcijų, geriau suprasti lankytojus ir rodyti reklamas nesusijusių trečiųjų šalių interneto svetainėse, kartais naudodami informaciją, surinktą šiomis technologijomis vienoje iš mūsų grupės interneto svetainių, o kartais – per trečiųjų šalių tinklus. Paslaugų teikėjai arba skelbėjai gali rodyti mūsų produktų reklamas nesusijusių trečiųjų šalių interneto svetainėse pagal jūsų veiksmus internete. Mes remiame šios praktikos, vadinamos pomėgius atitinkančiu reklamavimu arba reklamos rodymu pagal elgseną internete, savireguliavimo programas ir reikalaujame, kad jų laikytųsi ir mūsų partneriai. Sužinokite daugiau dalyje Kokia yra mūsų pomėgius atitinkančio reklamavimo politika? Atkreipiame dėmesį, kad trečiosios šalys, kurių svetainėse matote mūsų reklamas, taiko savas privatumo nuostatas bei naudoja technologijas, kurių mes nekontroliuojame. Raginame atidžiai perskaityti tokias nuostatas.

Kas yra slapukai ir kaip juos naudojame?

„Slapukai“ – tai duomenų failai, kuriuos interneto svetainė, kurioje lankotės, siunčia į jūsų kompiuterį. Šiuose duomenų failuose yra informacijos, kuri leidžia mūsų interneto svetainei įsiminti svarbią informaciją ir remiantis ja tobulinti interneto svetainę, kad ji taptų patogesnė ir naudingesnė jums. Mūsų interneto svetainėse slapukai naudojami įvairiais tikslais.

Mūsų interneto svetainių lankytojai naudoja įvairias žiniatinklio naršykles ir skirtingus kompiuterius. Kad jūsų apsilankymai būtų kuo paprastesni naudojant jūsų turimą technologiją, mes automatiškai stebime įvairią informaciją, pvz., lankytojo naršyklės tipą (pvz., „Internet Explorer“, „Safari“ ar „Firefox“) ir operacinę sistemą (pvz., „Windows“, „Mac-OS X“), IP adresą, lankytojo interneto paslaugos teikėjo domeno vardą, prieš tai ir po to aplankytas interneto svetaines, peržiūrėtus puslapius ir veiklą mūsų svetainėje, taip pat – reklamą, kurią peržiūrėjote ar spustelėjote. Be to, bendrai skaičiuojame visą mūsų interneto svetainių lankytojų skaičių, kad galėtume jas naujinti ir tobulinti. Asmeninė kontaktinė informacija šio proceso metu nerenkama. Ši informacija mums parodo, kokios funkcijos ar sritys lankytojams patinka labiau, o tai padeda užtikrinti, kad mūsų interneto svetainės visada būtų naujos ir įdomios daugumai lankytojų.

Slapukų technologija padeda mums teikti turinį, pritaikytą lankytojo pomėgiams, ir suteikia galimybę mūsų lankytojams lengvai užsisakyti produktų, dalyvauti totalizatoriuose ir konkursuose bei naudotis kitomis mūsų interneto svetainės funkcijomis. Interneto svetainės, kuriose galima apsipirkti internetu, naudoja slapukus pirkinių krepšelyje esančioms prekėms įsiminti ir apdoroti. Atskirais atvejais asmeninė informacija gali būti susieta su slapukų failu (kai tai leidžiama).

Atkreipiame dėmesį, kad savo interneto svetainėse galime leisti reklamuotis trečiosioms šalims. Kai kurios iš tokių trečiųjų šalių reklamos tikslais gali siųsti į jūsų kompiuterį slapukų. Mes nekontroliuojame trečiųjų šalių slapukų. Kai kurios iš šių bendrovių yra Reklamos tinkle iniciatyvos („Network Advertising Initiative“, NAI) narės. Ši iniciatyva – tai jungtinė vieta, skirta pageidaujantiems atsisakyti slapukų. Apsilankykite Reklamos tinkle iniciatyvos interneto svetainėje.

Kas yra žiniatinklio indikatoriai ir kaip juos naudojame?

Kai kuriuose mūsų tinklalapiuose ir el. pašto naujiniuose gali būti elektroninių vaizdų, vadinamų „žiniatinklio indikatoriais“ (jie dar vadinami vieno pikselio GIF, skaidriaisiais GIF arba pikselinėmis žymomis). Žiniatinklio indikatoriai leidžia skaičiuoti lankytojus, kurie peržiūrėjo mūsų tinklalapius. Reklaminiuose el. laiškuose ir naujienlaiškiuose esantys žiniatinklio indikatoriai leidžia mums skaičiuoti, kiek prenumeratorių juos perskaitė. Žiniatinklio indikatoriai leidžia mums surinkti statistinę informaciją, rodančią, kokia veikla ar funkcijos labiausiai domina mūsų vartotojus, ir pagal tai pateikti geriau pritaikytą turinį. Žiniatinklio indikatoriai nenaudojami asmeninei informacijai pasiekti be jūsų leidimo.

Ką daryti, jei nenoriu slapukų?

Jei nenorite gauti slapukų, galite nustatyti, kad kompiuteris jus įspėtų kiekvieną kartą, kai siunčiamas slapukas, arba galite išjungti visus slapukus (išskyrus „Flash“) savo naršyklėje (pvz., „Internet Explorer“ arba „Safari“ ). Kaip tinkamai pakeisti arba atnaujinti slapukus, žr. savo naršyklės meniu „Žinynas“. Jei norite sužinoti daugiau apie „Flash“ slapukų tvarkymą arba panaikinimą, apsilankykite „Adobe“ puslapyje. Atkreipiame dėmesį, kad nepriėmus slapukų gali būti nepasiekiamos tam tikros funkcijos ar veiksmai.

Kokia yra mūsų pomėgiams pritaikyto internetinio reklamavimo politika?

Mes remiame „Skaitmeninės reklamos aljanso“ (JAV, „Digital Advertising Alliance“) reklamos rodymo pagal elgseną internete savireguliavimo principus, kurie taikomi JAV vartotojams. Daugiau informacijos apie šiuos principus galite rasti čia.

Reklama, kurią rodome internete naudodamiesi duomenimis apie pomėgius, turi būti rodoma su reklamos parinkties piktograma, kuri padeda vartotojams suprasti, kaip jų duomenys renkami ir naudojami, kad norintys didesnės kontrolės vartotojai galėtų rinktis. Ši piktograma atrodo taip:

logo

Kai rodoma ši piktograma, spustelėję ją galite peržiūrėti informaciją apie pomėgiams pritaikytą internetinį reklamavimą (ir ją stebėti), įskaitant tai, kas renka ir naudoja jūsų internetinius duomenis, kaip atsisakyti tokios reklamos rodymo ir pan.

Kaip mes rodome reklamas naudodami pomėgiams pritaikytą internetinį reklamavimą?

Kartais mes rodome reklamas ir mūsų turimų bei valdomų interneto svetainių tinkle, ir trečiųjų šalių interneto svetainėse. Lankydamiesi vienoje iš mūsų interneto svetainių arba žiūrėdami reklamas, kurias internetu rodome kitur, galite matyti skirtingas reklamas, pvz., tekstines reklamas šalia paieškos rezultatų arba vaizdo įrašų reklamas tinklalapiuose. Kartais šių reklamų turinys priklauso nuo puslapių, kuriuose jos rodomos, tipo. Kitais atvejais šios reklamos generuojamos pritaikant konkrečią reklamą jūsų pomėgiams, kuriuos bandome nuspėti pagal jūsų veiklą internete naudodamiesi per tam tikrą laiką surinktais duomenimis. Pomėgiams pritaikyto reklamavimo tikslas yra rodyti reklamas, kurios jums yra aktualiausios.

Šiuo tikslu mes ir kai kurios reklamos įmonės (trečiosios šalys) naudojame tokias technologijas kaip slapukai ir žiniatinklio indikatoriai, kad surinktume informacijos apie jūsų veiksmus mūsų interneto svetainėse ir kitų trečiųjų šalių interneto svetainėse (toliau – internetiniai duomenys). Tokie internetiniai duomenys paprastai neidentifikuoja jūsų tapatybės, dažniausiai jie kaupiami kartu su kitais duomenimis kuriant segmentus – naudotojų grupes ir tam tikras bendras pomėgių kategorijas, nustatytas remiantis įvairiais kriterijais (pvz., „sporto mėgėjai“). Internetiniai duomenys gali apimti:

 1. tinklalapius, produktus ir paslaugas, kurias peržiūrėjote, bei saitus, kuriuos spustelėjote naudodamiesi mūsų interneto svetainėmis ir paslaugomis bei trečiųjų šalių interneto svetainėmis;

 2. mūsų el. laiškus, kuriuos peržiūrite, ir saitus, kuriuos spustelite tokiuose el. laiškuose;

 3. duomenis, ar žiūrite arba spustelite jums rodomas reklamas;

 4. demografinius arba pomėgių duomenis, įskaitant bendrąją geografinę buvimo vietą, nustatytą pagal IP adresą;

 5. neinternetinio pirkimo duomenis, kurie gali būti sujungiami su internetiniais duomenimis siekiant sukurti patikimesnį jūsų pomėgių ir pirkimo pageidavimų profilį ir

 6. paieškos žodžius, kuriuos įvedate naudodamiesi tam tikromis paieškos tarnybomis.

Mes ir mūsų reklamos partneriai (trečiosios šalys) naudojame šiuos internetinius duomenis siekdami susidaryti tikslesnį auditorijos, su kuria norime dirbti (įskaitant jus), pomėgių vaizdą, kad galėtume rodyti geriau tokius pomėgius atitinkančią reklamą.

Be to, mūsų reklamos partneriai (trečiosios šalys) naudoja šiuos internetinius duomenis įvairiais kitais tikslais, pvz. a) reklamai, kuri rodoma mūsų interneto svetainėje ar kitose interneto svetainėse, b) interneto svetainės lankytojų srautui, statistikai, reklamos duomenims ir kitiems veiksmams su reklamomis ir svetainėmis, kuriose jos rodomos, nustatyti, ir c) reklamos žiniatinklyje ir el. laiškuose efektyvumui įvertinti.

Kodėl galėtumėte norėti gauti pomėgiams pritaikytas reklamas?

Vartotojams gauti pomėgiams pritaikytas reklamas patinka dėl daugelio įvairių priežasčių. Pomėgiams pritaikytos reklamos yra naudingos, nes geriau atitinka konkrečius jūsų pomėgius. Pavyzdžiui, kačių savininkai gali matyti daugiau maisto katėms reklamų ir mažiau šunų priežiūros paslaugų reklamų. Be to, pomėgiams pritaikytos reklamos veikiausiai padės rasti naujų produktų ir paslaugų, kurios tikrai svarbios jums ir atitinka jūsų pomėgius. Pavyzdžiui, šunų šeimininkai gali matyti naujausių šunų priežiūros priemonių reklamą, o kačių šeimininkai – reklamą, skirtą naujausiai priemonei nuo kačių plaukų kamuolių susidarymo. Trumpai tariant, pomėgiams pritaikytos reklamos gavimas gali padėti rasti naujų produktų, paslaugų ir funkcijų, kurios aktualiausios jums, o tai gali pagerinti jūsų gyvenimą ir socialinę patirtį. Be to, taip išvengsite pakartotinio tų pačių reklamų rodymo, nes ribojama, kiek kartų matote konkrečią mūsų reklamą. Atsisakydami pomėgiams pritaikytos reklamos netenkate visų šių pranašumų.

Kaip atsisakyti mūsų reklamos pagal pomėgius gavimo?

Jei nenorite, kad ši interneto svetainė rodytų jūsų pomėgiams pritaikytą reklamą, galite jos atsisakyti vadovaudamiesi nurodymais, kurie pateikti čia. Jei nenorite gauti pomėgiams pritaikytų reklamų iš jokios mūsų JAV interneto svetainės, spustelėkite „AdChoices“ saitą, pateikiamą interneto svetainės poraštėje. Bet atminkite, kad toks atsisakymas nereiškia, kad internete nebematysite mūsų reklamos. Tai tiesiog reiškia, kad mūsų internetinės reklamos, kurias matysite, nebus grindžiamos konkrečiais jūsų pomėgiais.

Jei norite daugiau sužinoti apie tai, kam mes leidžiame savo interneto svetainėse naudoti internetinių duomenų (pvz., jūsų veiksmų svetainėje) rinkimo technologijas, spustelėkite saitą mūsų pagrindinio puslapio apačioje.


Ką dar turite žinoti?

Kur laikoma ir apdorojama informacija apie jus?

Asmeninė informacija, surinkta mūsų interneto svetainėse ir tarnybose, gali būti laikoma ir apdorojama JAV ar bet kokioje kitoje valstybėje, kurioje mes arba mūsų susijusios įmonės, filialai arba paslaugų teikėjai yra įsteigę savo padalinius.

Serveriai ir duomenų bazės, kuriose gali būti laikoma informacija, gali būti už valstybės, kurioje būdami pasiekėte šią interneto svetainę, ribų, o ten galiojantys privatumo įstatymai gali skirtis nuo taikomų jūsų šalyje. Jūsų mums pateikta asmeninė informacija gali būti siunčiama į užsienį, bet mes rinksime, apdorosime ir naudosime asmeninę informaciją tik vadovaudamiesi šiomis privatumo nuostatomis. Su įdarbinimu susiję klausimai taip pat gali būti perduodami bet kokiai „Mars“ įmonių grupės narei. Lankydamiesi šioje interneto svetainėje ir pateikdami informaciją sutinkate su tokiu asmeninės jūsų informacijos rinkimu, apdorojimu, perdavimu ir (arba) saugojimu. Atminkite: mūsų politika gali skirtis skirtinguose regionuose, todėl jei vienoje iš mūsų interneto svetainių lankotės būdami kitame regione, patikrinkite, ar nėra tam regionui taikomų nuostatų.

Kokios nuostatos taikomos pokalbių kambariams, skelbimų lentoms ar kitiems sąveikiesiems forumams?

Galime pasiūlyti naudotis pokalbių kambariais, skelbimų ar biuletenių lentomis arba sąveikiosiomis sritimis, kuriose lankytojai gali skelbti komentarus ar informaciją kitiems mūsų lankytojams. Jei šioje interneto svetainėje yra pokalbių kambarys, biuletenių ar skelbimų lenta, socialinių tinklų galimybės ar kitos sąveikiosios sritys, kuriose galima skelbti asmeninę informaciją, prieš prisijungdami prie jų būtinai perskaitykite paskelbtas taisykles, nes privalote laikytis jų ir mūsų bendrųjų sąlygų. Naudojimosi sąveikiosiomis funkcijomis taisyklėse gali būti nustatyti amžiaus ir kitokie dalyviams taikomi apribojimai. Viskas, ką skelbiate internete, yra vieša informacija ir mes neatsakome už nieką, ką savo noru paskelbėte internete. Atskleisdami asmeninę informaciją internete naudotojai turėtų būti atsargūs.

Kaip mes saugome jūsų informaciją?

Jūsų informacijai apsaugoti mes naudojame administracines, fizines ir technines apsaugos priemones. Jei interneto svetainėje leidžiama pirkti internetu, jums užsakant prekes internetu ir pateikiant mums mokėjimo kortelės ar panašią informaciją, ryšiui su jūsų naršyklės programine įranga palaikyti mes naudojame SSL protokolą. SSL – tai pramoninio standarto saugumo protokolas, dėl kurio kitiems asmenims labai sunku perimti jūsų kredito kortelės ar operacijos ir užsakymo informaciją, kurią siunčiate mums pateikdami internetinį užsakymą. Kitaip informacijos perdavimas mums ir iš mūsų nėra šifruojamas ar saugomas.

Vis dėlto jokios saugumo priemonės nesuteikia 100 % apsaugos, todėl rekomenduojame imtis papildomų priemonių sau ir savo informacijai apsaugoti, įskaitant atnaujintos antivirusinės programos įdiegimą, naršyklių uždarymą baigus jas naudoti, konfidencialių prisijungimo rekvizitų ir slaptažodžių apsaugą bei reguliarų programinės įrangos ir atsisiųstų programų naujinimą, kad jūsų įrenginiuose būtų naudojamos naujausios saugumo funkcijos.

Šių privatumo nuostatų pakeitimai

Kartais galime atnaujinti šias privatumo nuostatas, todėl reguliariai lankykitės šiame puslapyje ir skaitykite šias nuostatas, kurios galėjo būti pakeistos. Apie svarbius šių privatumo nuostatų pakeitimus pranešime jums pagrįstą laiką skelbdami pranešimą pagrindiniame savo puslapyje ir pakeisdami „paskutinio atnaujinimo“ datą [(below)]. Tolesnis mūsų interneto svetainių naudojimas po pakeitimų paskelbimo bus laikomas sutikimu su pakeistomis sąlygomis.

Ką daryti, jei turite klausimų, norite pasiekti, atnaujinti arba panaikinti informaciją arba norite atsisakyti pranešimų gavimo ateityje?

Jei norite pasiekti, atnaujinti, pakeisti arba panaikinti informaciją, kurią turime apie jus savo rinkodaros duomenų bazėje (laikantis visų taikomų teisinių išimčių), norite atsisakyti mūsų pranešimų gavimo ateityje arba turite klausimų apie mūsų privatumo nuostatas, spustelėkite čia.

Kaip susisiekti su mumis?

Jei norite susisiekti su mumis, rašykiteprivacy@effem.com
Mūsų pašto adresas: Global Privacy Team, Dundee Road, Slough, Berkshire SL1 4LG.

Kokios yra jūsų privatumo teisės pagal Kalifornijos įstatymus?

Kalifornijos įstatymai suteikia Kalifornijos gyventojams galimybę neleisti „Mars“ atskleisti asmeninės informacijos trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais. Galite bet kada uždrausti mums bendrinti asmeninę jūsų informaciją su trečiosiomis šalimis rinkodaros tikslais, pateikdami rašytinį prašymą pirmiau nurodytu kontaktiniu adresu arba parašydami mums el. laišką adresu privacy@effem.com. Atminkite, kad toks draudimas netrukdo atskleisti informacijos ne rinkodaros tikslais. Be to, pagal Kalifornijos įstatymus Kalifornijos gyventojai kartą per metus gali prašyti ir gauti sąrašą trečiųjų šalių (jei yra), kurioms atskleidėme asmeninę informaciją jų tiesioginės rinkodaros tikslais ankstesniais kalendoriniais metais bei sužinoti, kokio tipo asmeninė informacija buvo atskleista tokioms šalims. Jei esate Kalifornijos gyventojas ir norite prašyti tokios informacijos, pateikite prašymą el. pašto adresu privacy@effem.com arba mūsų pirmiau nurodytu kontaktiniu pašto adresu. Prašymai telefonu arba faksu nepriimami. El. laiško temos eilutėje arba ant paprasto laiško voko bei pačiame prašyme turi būti frazė „Your California Privacy Rights“ (jūsų privatumo teisės pagal Kalifornijos įstatymus), jūsų vardas ir pavardė, el. pašto adresas (jei norite gauti atsakymą el. paštu) arba gyvenamosios vietos adresas, miestas, valstija ir pašto kodas (jei norite gauti atsakymą paprastu paštu).

Paskutinį kartą atnaujinta: 2014 m. vasario mėn.