Mars Privacy Policy | Mars
Mars integritetspolicy

Vi värnar om din integritet. Därför vill vi redogöra i detalj för de riktlinjer och rutiner som vi har antagit för att skydda din integritet, så att du kan känna dig trygg med hur vi hanterar personligt identifierbara uppgifter (”personuppgifter”) som du anförtror åt oss och förstå hur vi administrerar dina personuppgifter för att erbjuda dig bästa möjliga produkter, tjänster och upplevelser. Servern eller servrarna som tillhandahåller den här webbplatsen, och databaser där uppgifter kan finnas lagrade, kan finnas i ett annat land än det som du besöker webbplatsen från. Detta land kan ha helt andra personskyddslagar än det land där du är bosatt. De personuppgifter som vi får tillgång till kan därför komma att överföras till utlandet. Vi registrerar, behandlar och använder dock endast personuppgifter i enlighet med denna policy. Anställningsrelaterade frågor kan också komma att överföras till andra företag inom Mars-koncernen i hela världen. Genom att besöka den här webbplatsen och lämna uppgifter samtycker du till att vi registrerar, behandlar, överför och/eller lagrar dina personuppgifter.

Vi har inte för avsikt att ändra i våra riktlinjer särskilt ofta, men det är alltid lämpligt att du försäkrar dig om att du har läst och samtycker till vår senaste policyförklaring när du besöker vår webbplats. Vi gör inga ändringar med retroaktiv verkan, förutom om lagstiftning tvingar oss att göra det.

Innehållet på våra webbplatser kan omfatta underhållning, spel, recept, undersökningar, lotterier och tävlingar och andra intressanta saker. Webbplatserna kan även innehålla reklam och möjligheter att handla online. Vi kan även ge besökarna information om vårt företag och våra produkter och erbjuda möjligheter att ansöka om anställning eller upprätta en anställningsprofil och få information om lediga tjänster. Vi hoppas att du ska tycka om webbplatsen och besöka den ofta!

Ta dig tid att läsa igenom vår policy ordentligt. För att hjälpa dig har vi sammanställt följande sammanfattning.

  1. Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla dina önskemål och ge dig bättre service. Vi förmedlar inte dina personuppgifter till någon utomstående tredje part utan ditt samtycke.

  2. Vi kommer endast att sådant skicka material till dig som du har angett att du vill ha, och vi respekterar dina önskemål om att inte erhålla information. 

  3. Vi använder cookies och webbsignaler för att bättre förstå vilka funktioner användarna behöver, för att erbjuda bättre funktionalitet och personligt anpassat innehåll samt för att administrera registreringar eller åtkomst till vissa funktioner.

  4. Vi följer noggranna rutiner för att skydda dina personuppgifter och är särskilt försiktiga med att skydda kreditkortsuppgifter som du lämnar till oss när du handlar online, i de fall näthandel erbjuds på webbplatsen.

  5. Vi förbehåller oss rätten att använda eller avslöja dina personuppgifter i vissa omständigheter, till exempel för att uppfylla ett juridiskt krav eller skydda vår egendom, eller i andra fall där så tillåts eller krävs enligt lag.

När registrerar vi personuppgifter?

Vi registrerar personuppgifter som namn, adresser, e-postadresser, uppgifter om hobbyer eller aktiviteter, demografiska uppgifter (ålder, kön osv.), anställnings- och arbetspreferenser, smak eller annan information om preferenser och liknande, när besökare uppger dem frivilligt. Besökare kan välja att lämna personuppgifter online för att anmäla sig till tävlingar, beställa information eller skicka in kommentarer, registrera sig i ett lojalitetsprogram eller chattrum eller för att göra beställningar. Vi kan även komma att inhämta kontaktlistor, demografiska uppgifter och andra uppgifter från andra källor. Vi sammanställer dessa uppgifter till fördel för våra kunder och för att kunna erbjuda dig bättre service. Du kan när som helst uppdatera eller korrigera dina kontaktuppgifter eller ändra dina önskemål om att ta emot erbjudanden och information.

Våra webbplatser är främst utformade och avsedda för vuxna, och, i produktspecifika fall, för tonåringar. Vi kan till exempel be webbplatsbesökare att ange födelsedatum för att begränsa minderårigas åtkomst till vissa sidor, områden eller funktioner. Om vi får reda på att vi har att göra med ett barn (enligt definitionen i den lokala lagstiftningen) kan vi komma att be om e-postadressen till en förälder och försöka kontakta denna förälder för att kontrollera om barnet har lov att lämna uppgifterna till oss. Mer information finns i vårt särskilda meddelande till föräldrar.

Vad gör vi med dina personuppgifter?

Du kan välja om du vill uppge personuppgifter. I vissa fall måste du uppge personuppgifter för att få åtkomst till vissa funktioner. Vi samlar in personligt identifierbara uppgifter för att du ska kunna anmäla dig till tävlingar och för att upplysa dig om resultat, för att skicka e-postmeddelanden med uppdateringar och nyheter till dig, för att besvara dina frågor och kommentarer, för att registrera dig för vissa funktioner, för att informera dig när det uppstår lediga tjänster som passar din profil (i de fall du har skickat in ditt cv), för att erbjuda personligt anpassat innehåll och information och/eller för att skicka broschyrer, kuponger, varuprover, erbjudanden och annan information om våra produkter och vårt företag. Vi ber våra besökare att uppge sin e-postadress och låta oss veta om de vill ha mer information eller uppdateringar från oss eller vår webbplats. Endast de som tackar ja kommer att få uppföljande e-postmeddelanden eller annan kommunikation från oss. Vi kan även komma att fråga om du önskar motta information om produkter från andra företag i vår koncern. Endast personer som uttryckligen uppger att de önskar motta denna typ av information online kommer att motta sådan. Om vi inte är säkra på vad du föredrar kommer vi att fråga dig. Vi ger även våra besökare möjlighet att när som helst avanmäla sig från vidare e-postmeddelanden eller annan information från oss. 

Våra varumärken kommer emellanåt att skicka erbjudanden, kuponger och information, inklusive kataloger, till dig per post. Kunder som beställer något från vår katalogbutik online eller som beställer någon av våra kataloger online kan exempelvis läggas till i vår lista över personer som får katalogen. Vi kan även komma att använda listor som vi har fått från tredje part eller offentliga källor för att skicka sådan information till dig, samt, vilket är brukligt inom katalogverksamhet, utbyta upplysningar om våra katalogkunders namn och adresser (med inte e-postadresser utan samtycke) med andra katalogföretag som också kan komma att kontakta dig per post. Du kan när som helst avanmäla dig från vidare kommunikation från våra varumärken.

Såsom är brukligt inom många verksamheter kan vi komma att köpa och använda listor med e-postanmälningar för att kontakta potentiella kunder. Vi respekterar önskemål om avanmälningar och ber dem som ger oss listor att försäkra oss om att e-postadressuppgifterna endast gäller konsumenter som uttryckligen har angett att de önskar motta erbjudanden och information via e-post.

Personuppgifter används endast av oss och av våra anställda, dotterbolag, ombud eller affärspartner som hjälper oss att göra den här webbplatsen, dess innehåll samt produkterna och tjänsterna på webbplatsen tillgängliga för dig för att hantera dina förfrågningar (till exempel behandla onlinebeställningar eller erbjuda lotterier eller kampanjer) och för att ge dig bättre service, i enlighet med denna policy. De personer som hanterar personuppgifter har fått utbildning i korrekt rutiner. Våra ombud och tjänsteleverantörer måste hålla dina personuppgifter konfidentiella och får inte använda dem för något annat syfte än att för utföra angivna tjänster åt oss. Uppgifter kan komma att delas eller sammanställas med nuvarande eller framtida dotterbolag, koncernbolag eller andra bolag relaterade till vårt företag för att öka effektiviteten och minimera antalet kontakter med dig. Det kan även hända att vi emellanåt frågar dig om vi får dela med oss av uppgifterna till andra, betrodda tredje parter. Om denna typ av informationsutbyte med tredje part förväntas ske kommer vi att upplysa dig om detta då uppgifterna samlas in. Vi kommer även att ange vilken typ av företag det rör sig om på den plats där uppgifterna samlas in, samt ange vilka uppgifter vi kommer att dela med oss av (som din post- eller e-postadress). Vi kommer endast att dela med oss av uppgifter om du ger ditt samtycke. Vi förmedlar endast personuppgifter till parter som samtycker till att följa noggranna riktlinjer.

Hur använder vi cookies och webbsignaler?

Vad är cookies?

”Cookies” är datafiler som skickas från en webbplats till din dator när du besöker webbplatsen. Dessa datafiler innehåller information som gör att webbplatsen kommer ihåg viktig information som gör din användning av webbplatsen mer effektiv och användbar. På våra webbplatser används cookies i flera olika syften. Vi använder cookieteknik och IP-adresser för att få icke-personliga upplysningar om våra webbplatsbesökare, och även för att ge registrerade besökare en optimal, personligt anpassad upplevelse av webbplatsen.

Hur använder vi cookies?

De som besöker våra webbplatser använder olika webbläsare och datorer. För att dina besök på webbplatsen ska bli så enkla som möjligt med den teknik du använder registrerar vi automatiskt vilken typ av webbläsare (t.ex. Internet Explorer eller Netscape) och vilket operativsystem (t.ex. Windows eller Macintosh) du använder, samt din Internetleverantörs domännamn. Vi registrerar även det totala antalet besökare på vår webbplats i syfte att uppdatera och förbättra webbplatsen. Inga personligt identifierbara uppgifter inhämtas under denna process. Genom dessa uppgifter får vi reda på om våra besökare föredrar vissa funktioner eller områden framför andra, vilket hjälper oss att hålla webbplatsen uppdaterad och intressant för de flesta besökare. Vi använder även cookies för att förhindra att barn får åtkomst till vissa områden eller funktioner som endast är avsedda för vuxna eller tonåringar.

Hur använder vi cookies för att ge dig en personlig upplevelse av våra webbplatser?

Med hjälp av cookieteknik kan vi skräddarsy innehållet på webbplatsen efter besökarens intressen. Den hjälper oss även att göra det lättare för besökaren att beställa produkter, anmäla sig till och delta i lotterier och tävlingar samt att erbjuda andra funktioner. Webbplatser som erbjuder näthandel använder cookies för att komma ihåg och behandla varorna i din varukorg. Där så tillåts kan vi i dessa fall sammankoppla personuppgifter med en cookiefil.

Hur gör man om man inte vill ha cookies?

Om du inte vill ha cookies kan du ställa in din dator så att du får en varning varje gång en cookie skickas, eller också kan du stänga av cookies i din webbläsare (t.ex. Internet Explorer eller Netscape Navigator). (Titta i hjälpmenyn i din webbläsare för att få mer information om hur du ändrar eller uppdaterar cookies.)

Vad är webbsignaler och hur använder vi dem?

Vissa av våra webbsidor och e-postuppdateringar innehåller elektroniska bilder som kallas webbsignaler (andra namn är enpixels-GIF, tomma GIF och pixeltaggar). När dessa används på webbplatser hjälper de oss att räkna antalet besökare som har tittat på våra sidor. I e-postmeddelanden som innehåller marknadsföring och nyhetsbrev gör de att vi kan se hur många prenumeranter som har läst dem. Med hjälp av webbsignalerna kan vi ta fram statistik om vilka aktiviteter och funktioner som är mest intressanta för våra konsumenter, och därigenom tillhandahålla ett mer personligt anpassat innehåll. Vi använder inte webbsignaler för att få tillgång till personligt identifierbara uppgifter utan ditt samtycke.

Vad gäller för chattrum, anslagstavlor och andra interaktiva forum?

Vi erbjuder eventuellt chattrum, anslagstavlor eller andra interaktiva områden där besökarna kan lämna kommentarer eller information som andra besökare kan ta del av. Om den här webbplatsen erbjuder ett chattrum, en anslagstavla, möjligheter till socialt nätverkande eller andra interaktiva områden där personuppgifter kan komma att läggas ut ska du vara noga med att kontrollera reglerna för den aktuella funktionen innan du använder den, eftersom du kommer att vara bunden av dessa regler såväl som av våra allmänna villkor och bestämmelser. Reglerna för deltagande i interaktiva funktioner kan innehålla bestämmelser om ålder samt andra begränsningar för deltagande. Som du redan vet kommer användare i hela världen att kunna se uppgifter som du lämnar på Internet. Vi ger inga garantier för och påtar oss inget ansvar för uppgifter som du lämnar frivilligt.

Är uppgifter om kreditkort och transaktioner säkra? Vi är måna om att dina transaktioner ska vara säkra. Om näthandel tillåts på webbplatsen använder vi SSL (Secure Sockets Layer) för att kommunicera med programvaran i din webbläsare när du beställer från oss på Internet och därigenom ger oss tillgång till kreditkortsuppgifter och liknande information. SSL är branschens standardsäkerhetsprotokoll som gör det extremt svårt för någon annan att komma över kreditkorts-/transaktions- och beställningsuppgifter som du skickar till oss när du gör din onlinebeställning. Överföringen av uppgifter till och från oss krypteras eller skyddas inte på något annat sätt. Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda dina kreditkortsuppgifter i våra interna system.

Vad gör vi för att skydda personuppgifter?

Vi har upprättat säkerhetssystem för att kontrollera att våra interna rutiner uppfyller de höga krav som anges i vår policy. Vi gör även vårt yttersta för att försäkra oss om att tredje parter, som samarbetar med oss som våra ombud för att göra den här webbplatsen och dess innehåll tillgängligt för dig och för att behandla dina beställningar och uppfylla dina önskemål, samtycker till att skydda personuppgifter som de behöver få tillgång till för att kunna serva vår webbplats och våra besökare, och att de respekterar dina önskemål om den kommunikation du mottar.

Vad gäller för länkar till andra webbplatser?

Vi kan erbjuda länkar till webbplatser till företag utan för Mars-koncernen. Vi försöker dock att endast länka till webbplatser som delar våra värderingar. Du bör alltid kontrollera integritetspolicyn på de länkade webbplatserna för att få reda på deras praxis för registrering av personuppgifter och eventuell användning av cookies. Vi är inte ansvariga för innehållet eller uppgiftsregistreringspolicyn på webbplatser som drivs av andra företag. Om du besöker en annan webbplats bör du läsa igenom dess riktlinjer, inklusive integritetspolicyn.

Vad behöver du mer veta?

Vi förbehåller oss rätten att använda eller avslöja personuppgifter i den utsträckning detta krävs enligt lag eller andra juridiska bestämmelser, för att utreda kundklagomål eller möjliga lagöverträdelser, skydda webbplatsens integritet, uppfylla dina önskemål eller samarbeta vid rättsliga utredningar.

Hur gör du om du har frågor, vill ta del av, uppdatera eller radera uppgifter eller meddela att du inte längre önskar motta kommunikation?

Om du vill ta del av, uppdatera, ändra eller radera uppgifter som vi har om dig i vår marknadsföringsdatabas (med förbehåll för tillämpliga juridiska inskränkningar), vill meddela att du inte längre önskar motta kommunikation från oss eller har frågor om vår integritetspolicy kan du klicka här.

Date: July 2009