Object reference not set to an instance of an object. Mars Service Guidelines | Mars
Palveluja koskevat ohjeet ja säännöt

Yleistä 

Näillä internet-sivuilla tarjotut palvelut (”Palvelut”) antavat rekisteröityneille käyttäjille (”Jäsenet”) paikan tavata, vuorovaikuttaa ja vaihtaa ideoita toistensa kanssa. Käyttämällä Palveluja sitoudutte noudattamaan näitä Palveluja koskevia ohjeita ja sääntöjä (”Ohjeet”) sekä kaikkia muita sääntöjä, jotka on saatavilla näiltä internet-sivuilta. 

Me huolehdimme erityisesti lapsista. Lapset eivät saa käyttää Palveluja ilman, että olemme saaneet vanhemmilta siihen luvan ennen lasten rekisteröitymistä. Eri valtiot määrittelevät ”lapsen” eri tavoin perustuen omaan lainsäädäntöönsä, mutta me voimme kertoa teille relevantin iän. Lisätietoja varten pyydämme lukemaan Tärkeän ilmoituksen vanhemmille ja Yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme

Vastuunrajoitus ja vastuuvapauslauseke 

Sitoudutte siihen, että kaikki informaatio, tieto, tekstit, ohjelmistot, musiikki, äänet, valokuvat, grafiikka, videot, viestit ja muu materiaali (”Sisältö”) riippumatta siitä, onko se postitettu julkisesti tai lähetetty yksityisesti, on sen henkilön vastuulla, jolta Sisältö on lähtöisin. Tämä tarkoittaa, että olette yksinomaisesti vastuussa kaikesta Sisällöstä, jonka viette, postitatte, lähetätte sähköpostitse tai toimitatte muulla tavoin Palvelujen välityksellä. Emme kontrolloi emmekä ole vastuussa Sisällöstä, joka on postitettu Palvelujen välityksellä, emmekä siksi takaa Sisällön lainmukaisuutta, virheettömyyttä, koskemattomuutta tai laatua. Käyttämällä palveluja myönnätte, että saatatte altistua Sisällölle, joka on loukkaavaa, siveetöntä tai vastenmielistä. 

Me emme ole vastuussa Sisällöstä, mukaan lukien (sanotun kuitenkaan rajoittamatta) siinä olevat virheet tai puutteet, tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu minkä tahansa lähetetyn tai sähköpostitse tai muulla tavoin Palvelujen välityksellä toimitetun Sisällön käytön seurauksena. Sitoudutte siihen, ettemme ole vastuussa mistään uhkaavasta, herjaavasta, siveettömästä, loukkaavasta tai lainvastaisesta Sisällöstä, minkä tahansa muun osapuolen toiminnasta tai kolmansien oikeuksien, mukaan lukien immateriaalioikeudet, loukkauksesta. 

Tämä vastuunrajoitus ei koske vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, eikä tahallista tai törkeän tuottamuksellista lakisääteisten tai sopimusperusteisten velvoitteiden rikkomista. 

Jäsenen käyttäytyminen 

Sitoudutte käyttämään Palveluja ainoastaan sellaisten viestien ja aineiston postittamiseen, lähettämiseen ja vastaanottamiseen, jotka ovat asianmukaisia ja jotka (soveltuvin osin) liittyvät nimenomaisiin Palveluihin. Sitoudutte siihen, ettette käytä Palveluja esimerkiksi (rajaamatta kohdan soveltamisalaa):

 1. viemään, postittamaan, lähettämään sähköpostitse tai muulla tavalla toimittamaan Sisältöä,

  • joka on laitonta, vahingollista (mukaan lukien vahingollisuus alaikäisille), uhkaavaa, väkivaltaista, sisältää häirintää, rinnastetaan varjostamiseen, on rikkomusperusteista, herjaavaa, rivoa, säädytöntä, pornograafista, kunniaa loukkaavaa, yksityisyyttä loukkaavaa, vastenmielistä, tai rodullisesti, etnisesti tai muulla tavoin ei-hyväksyttävää;

  • jota teillä ei ole oikeutta toimittaa lain, sopimuksen tai luottamussuhteen perusteella (kuten sisäpiirintieto sekä yksinoikeuteen perustuva ja salassapidettävä tieto, joka on tullut tietoon tai julkistettu työsuhteessa tai salassapitositoumuksen tai –sopimuksen perusteella);

  • joka loukkaa patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta tai muuta minkä tahansa osapuolen omistusoikeutta;

  • joka katsotaan suoramainonnaksi tai luvattomaksi mainostamiseksi, myynninedistämisaineistoksi, roskapostiksi, spammingiksi, ketjukirjeeksi, pyramidihuijaukseksi tai muuksi vastaavaksi markkinoinniksi, lukuun ottamatta ko. toimenpiteitä sellaisilla alueilla (kuten kaupankäyntialueet), jotka on suunniteltu kyseiseen tarkoitukseen; tai

  • joka sisältää tietokoneviruksia tai muun tietokonekoodin, tiedostoja tai ohjelmia, jotka on suunniteltu keskeyttämään, vahingoittamaan, tuhoamaan tai rajoittamaan minkä tahansa tietokoneohjelman, -laitteiston tai telekommunikaatiolaitteen toimintaa;

 2. imitoimaan ketä tahansa henkilöä tai yhteisöä, mukaan lukien viranomainen, keskustelunvalvoja, opas tai isäntä, tai virheellisesti ilmoittamaan tai muulla tavoin vääristämään yhteytenne johonkin henkilöön tai yhteisöön;

 3. väärentämään lähettäjätietoja, internet-osoitteita (URL) tai lähettäjien osoitteita, tai muulla tavoin manipuloimaan tunnistimia tarkoituksena peittää minkä tahansa Palvelujen kautta siirretyn Sisällön alkuperä;

 4. kaupallisiin tarkoituksiin, kuten myyntiin, markkinointiin tai mainostamiseen;

 5. häiritsemään normaalia keskustelua, saada aikaan näytön vierimään nopeammin kuin toiset Palvelujen käyttäjät pystyvät kirjoittamaan, tai muulla tavalla toimimaan tavalla, joka vaikuttaa negatiivisesti toisten käyttäjien mahdollisuuksiin käyttää reaaliaikaisia toimintoja;

 6. puuttumaan tai häiritsemään Palveluja, palvelimia tai tietoverkkoja, jotka on kytketty Palveluihin, tai jättämään noudattamatta Palveluihin kytkeytyneiden tietoverkkojen vaatimuksia, prosesseja, menettelytapoja tai sääntöjä;

 7. toimimaan voimassaolevan lain tai säännöksen vastaisesti; tai

 8. keräämään, säilyttämään, käyttämään tai myymään toisia käyttäjiä koskevia henkilötietoja.

Meillä ei ole velvollisuutta valvoa Sisältöä. Varaamme kuitenkin yksinomaisen oikeuden poistaa, muuttaa tai siirtää Palveluiden kautta saatavilla olevaa Sisältöä ilman erillistä ilmoitusta. 

Varaamme oikeuden julkistaa minkä tahansa Sisällön, mikäli katsomme sen aiheelliseksi, mukaan lukien sen julkistamisen intressiyhteisöillemme, erityisesti silloin kun julkistaminen on välttämätöntä (i) lainmukaisuuden tai oikeudenkäynnin turvaamiseksi, (ii) näiden Ohjeiden täytäntöönpanemiseksi, (iii) suojaamaan meidän, käyttäjiemme ja yleisön oikeuksia, omaisuutta ja henkilökohtaista turvallisuutta.