Aplankykite korporacijos svetainę
Penki principai
Bendrovėje puoselėjami principai yra mūsų veiklos pagrindas. Jie padeda mums būti naudingiems žmonėms ir planetai.

 

Kokybė

Svarbiausia mums – vartotojas. Pagrindinis mūsų darbo principas – kokybė, o tikslas, kurio siekiame, – vertės sukūrimas.

„Mars“ siekia aukščiausios visų darbų, kurie atliekami bendrovėje, kokybės. Kokybė yra neginčijamas mūsų veiksmų matas, ją lemia mūsų entuziazmas ir pasididžiavimas tuo, kad priklausome bendruomenei „Mars“. Kokybiškai atliktas darbas, mūsų pastangų rezultatas, yra gaminamos produkcijos ir gero bendrovės vardo pagrindas.

Atsakomybė

Kiekvieno darbuotojo asmeninė atsakomybė skatina ir kitų atsakingumą.

Mūsų bendrovėje skatinamas asmeninis darbuotojo atsakingumas, kas, lyginant su kitomis bendrovėmis, kur valdymo lygių gausa ištirpdo asmeninę atsakomybę, mus ir išskiria. Darbuotojas tiesiogiai atsako už rezultatą, skatinamas rodyti iniciatyvą, reikšti savo nuomonę, prireikus, priimti sprendimus. Stengiamės įdarbinti patikimus, puikiai savo darbą išmanančius žmones, rodome jiems savo pasitikėjimą ir savo ruožtu prašome, kad būtų atsakingi bei reiklūs pagal savo kompetenciją.

Bendradarbiavimas

Abipusė nauda svarbi ir kiekvienam asmeniškai. Kartu sukurta vertė yra ilgalaikė.

Tikime, kad mūsų verslo santykių vertinimo kriterijai apima ir tarpusavio bendradarbiavimą. Kalbame ne tik apie finansinį priklausomumą, naudingi vieni kitiems galime būti įvairiai. Siekdama konkurencinių privalumų, bendrovė „Mars“ nesiekia pakenkti savo partneriams – nei ekonomiškai, nei kitaip.

Efektyvumas

Mes panaudojame visus turimus išteklius, nieko nešvaistome ir darome tai, ką galime daryti geriausiai.

Kaip įmanoma laikytis nusistatytų principų ir kartu siūlyti vartotojui aukščiausią vertę, kitaip tariant, dalintis su juo savo sėkme? Mūsų stiprybė – efektyvumas, gebėjimas tinkamai tvarkyti turimą materialinį, finansinį turtą ir žmonių išteklius, siekiant maksimalaus produktyvumo. Taigi gaminame ir pristatome aukščiausios kokybės gaminius ir paslaugas mažiausiomis sąnaudomis ir naudodami kuo mažiau išteklių. Panašiai tvarkome visus savo verslo reikalus – priimame veiksmingus sprendimus.

Nepriklausomumas

Mūsų ateitis neatsiejama nuo nepriklausomumo, ką gali užtikrinti tik gaunamas pelnas.

„Mars“ bendrovė yra viena didžiausių pasaulyje privačių bendrovių. Ši privati nuosavybė – tinkamas pasirinkimas. Nemažai įmonių buvo pradėjusios dirbti kaip „Mars“, tačiau kai plėtojant verslą prireikė naujų finansavimo šaltinių, jos pardavė savo akcijas arba prisiėmė veiklos laisvę apribojančių skolinių įsipareigojimų. Taigi, kad paspartintų plėtrą, jos „įkeitė“ dalį savo nepriklausomybės. Esame įsitikinę, kad plėstis bei klestėti galima ir kitaip.


Mūsų principai veikia

Visuomet laikomės savo principų, kad ir ką darytume.

Įsipareigojimai

Sužinokite, kuo mes tikime ir kaip plėtojame veiklą visame pasaulyje.