De Vijf principes van Mars

De Vijf principes van Mars: Kwaliteit, Verantwoordelijkheid, Wederkerigheid, Efficiëntie en Vrijheid vormen de basis van onze bedrijfscultuur en voor de manier waarop wij zaken doen. Ze verenigen ons over landen, talen, culturen en generaties heen.

Onze Vijf principes zijn synoniem voor Mars en vormen de leidraad voor Mars-medewerkers sinds de oprichting van ons bedrijf. Elke dag opnieuw spannen we ons in om onze principes toe te passen in ons werk en in onze relatie met consumenten, klanten, zakenpartners, de gemeenschappen waarin we actief zijn en met elkaar.

  • Kwaliteit
  • Verantwoordelijkheid
  • Wederkerigheid
  • Efficiëntie
  • Vrijheid

Kwaliteit

De consument is onze baas, kwaliteit is ons uitgangspunt en "waar voor uw geld" is ons doel.

In alles wat wij doen, streven wij de hoogste kwaliteit na. Kwaliteit is de norm die wij hanteren voor al onze activiteiten en vloeit voort uit onze passie en onze trots deel uit te maken van de Mars-gemeenschap. Kwaliteitswerk, als resultaat van onze persoonlijke inspanningen, ligt aan de basis van de naamsbekendheid van onze kwaliteitsmerken.

Iedereen heeft een stem… iedereen kan de kwaliteit van een willekeurige order in twijfel trekken. De norm is zeer eenvoudig: ga gewoon in de schoenen van de consument staan. Als u niet tevreden bent met wat u hem gaat geven, doe het dan niet.

Verantwoordelijkheid

Als individuen eisen we volledige verantwoordelijkheid van onszelf; als medewerkers ondersteunen we de verantwoordelijkheden van anderen.

We kiezen ervoor anders te zijn dan bedrijven waar de aanwezigheid van vele managementniveaus de persoonlijke verantwoordelijkheid kleiner maakt. We verlangen van onze medewerkers dat zij hun verantwoordelijkheid nemen voor resultaten, initiatief tonen, kritisch zijn en, waar nodig, zelf beslissingen nemen. Door goede mensen aan te nemen die een ethisch verantwoordelijkheidsgevoel hebben en uitermate geschikt zijn voor hun werk, en door hierop te vertrouwen, vragen we onze medewerkers verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen hoge maatstaven.

Howard Shapiro - We voelden ons verantwoordelijk als we onze activiteiten hier wilden opstarten, en om ze te laten groeien, moesten we er echt zeker van zijn dat we de beste werkmethoden gebruikten.

Wederkerigheid

Een wederzijds voordeel is een gedeeld voordeel; een gedeeld voordeel houdt stand.

Wij geloven dat wederzijds voordeel het uitgangspunt is voor het onderhouden van onze relaties.

Deze voordelen kunnen uiteenlopen, en hoeven niet per se financieel van aard te zijn. Hoewel we moeten proberen om gunstige voorwaarden te bedingen, mogen acties van Mars nooit ten koste gaan van anderen met wie we samenwerken, economisch noch anderszins.

Als u uw klant helpt, zal uw klant u helpen. Zij bleven ons (Mars) trouw tijdens die crisis, allemaal, en wij bleven hen trouw.

Efficiëntie

We maken optimaal gebruik van grondstoffen, verspillen niks en doen alleen waar we het beste in zijn.

Hoe kunnen we vasthouden aan onze principes, de consument de beste waar voor zijn geld bieden en onze successen delen? Onze kracht ligt in onze efficiëntie, het vermogen om al onze fysieke, financiële en menselijke pluspunten om te zetten in optimale productiviteit. Op deze manier worden onze producten en diensten met de hoogste kwaliteit geleverd, tegen de laagste kosten en met een minimaal gebruik van grondstoffen. Ook proberen we onze organisatie te leiden met zo efficiënt mogelijke besluitvormingsprocessen.

Het is een waar genoegen om door mijn werk blijvend verbeteringen te kunnen aanbrengen. Het geeft een persoonlijke voldoening om te weten dat ik heb meegeholpen om dingen beter te laten werken.

Vrijheid

We hebben vrijheid nodig om onze toekomst vorm te kunnen geven; we hebben winst nodig om vrij te kunnen blijven.

Mars is een van de grootste familiebedrijven ter wereld. Het is een bewuste keuze om het bedrijf in de handen van de familie te houden. Veel andere bedrijven zijn begonnen zoals Mars, maar naarmate ze groter werden en nieuwe bronnen van inkomsten nodig hadden, hebben ze aandelen verkocht of geld geleend om hun bedrijf te voeden. Ze hebben een deel van hun vrijheid afgestaan om verder te kunnen groeien. Wij geloven dat groei en voorspoed ook op een andere manier gerealiseerd kunnen worden.

De manier waarop we ons onderzoek uitvoeren is absoluut uniek. We noemen het "Caring Science". Omdat er zoveel onbekende factoren zijn in onderzoek, is vrijheid een absolute vereiste.

Casestudy

Werknemers van de Mars Food-vestigingen in Olen, België en Oud-Beijerland, Nederland bezochten Pakistan om nieuwe leveranciers van basmatirijst te ontmoeten.
mars.com:netherlands:nl:about mars:the five principles of mars