Mar,2017

Actieve steun voor Europese etiketteringsregelgeving

Actieve steun voor Europese etiketteringsregelgeving

The Coca-Cola Company, Mars, Mondelez, Nestlé, Pepsico en Unilever kondigden op 8 maart hun actieve steun aan voor een Europese etiketteringsregelgeving, die gebruikmaakt van kleurencodes en rekening houdt met de portiegrootte als bijkomend interpretatie-element. Zie:http://evolvednutritionlabel.eu/

We zetten ons samen in om een robuust systeem voor voedingswaarde-etikettering te implementeren dat consumenten helpt evenwichtige en bewuste keuzes te maken en zijn actief op zoek naar input van experts om gezamenlijk te werken aan een waardevol systeem voor consumenten.

De ondergetekende bedrijven zijn van mening dat het belangrijk is dat er in heel Europa één duidelijk en consistent systeem voor voedingswaarde-etikettering wordt gehanteerd dat voldoet aan de huidige EU-regelgeving. Daarom steunen wij actief het kleurgecodeerde RI-systeem zoals dat wordt toegepast in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waarbij verschillende portiegroottes kunnen worden opgenomen als een extra element. De nadere uitwerking wordt verder onderzocht door een speciale taskforce, bestaande uit voedingskundige experts, met een open uitnodiging voor academische experts en NGO’s.