Internasjonale nettsted
Dyrevelferd

Mars er en ansvarlig og etisk bedrift


I utviklingen av våre sjokolade-, dyremat- og matvareprodukter verken foretar, støtter eller finansierer vi forsøk som er skadelige for dyr.

Mars har i flere tiår gått foran med et godt eksempel når det gjelder dyrestell og standarder for dyrevelferd, miljøforbedringer og næringsbehov. Vi har dessuten stått i spissen for forskningen på fordelene ved å ha kjæledyr. Disse holdningene gjenspeiles i produksjonen av våre dyrematprodukter, våre dyreglade medarbeidere og i forskningssenteret Waltham. Waltham er et førsteklasses, spesialisert senter som fullt og helt fokuserer på hunders og katters velvære. Her forsker vi på kjæledyrenes spesielle miljø- og ernæringsmessige behov, slik at de kan leve et langt og lykkelig liv. Les mer om senteret på www.waltham.com

Når de helsemessige fordelene ved våre sjokolade- eller matvareprodukter skal dokumenteres, foretar vi kliniske tester på mennesker.

Symbioscience og Fishcare

Noen av Mars’ mindre kjente avdelinger utvikler farmasøytiske og terapeutiske preparater samt vannrenseprodukter. Disse avdelingene foretar dyreforsøk i mindre omfang dersom dette er nødvendig for å bevise at produktene og ingrediensene er sikre og effektive, eller hvis det foreligger juridiske eller lovmessige krav om dette.

Vi utfører bare dyreforsøk hvis det ikke finnes alternativer som ikke involverer dyr. Forskerne ved Symbioscience jobber med rotter og mus, mens man ved Fishcare jobber med småfisk og andre vanndyr. Vi kan garantere at dyrene ikke lider unødig, og at vi følger de høyeste etiske standarder for dyreforsøk i overensstemmelse med lokal og nasjonal lovgivning om bruk av forsøksdyr. Mars følger de såkalte 3R-prinsippene på dette området, noe som vil si at vi erstatter dyreforsøk med alternativer som ikke involverer dyr så sant det er mulig, at vi så vidt mulig reduserer antall dyr i forsøkene, og at vi sørger for at dyrene får best mulig behandling underveis.

Symbioscience er en gren av bedriften Mars hvor det blant annet arbeides med å fremstille preparater som kan bedre menneskers helsetilstand. Symbioscience utvikler farmasøytiske og terapeutiske råvarer og preparater som potensielt kan bidra til bedre helse. Blant annet forsker Symbioscience på flavonoidenes positive effekt på hjerte og kretsløp og mental helse, samt på hvordan flavonoider kan inngå i behandlingen av sukkersyke og enkelte former for kreft.

Mars Fishcare utvikler blant annet medisin og vannrenseprodukter som skal bedre forholdene for fisk og andre vanndyr i akvarier og fiskedammer.

Støtte til universiteter

Mars støtter utdannelsesprosjekter som ligger på linje med vår policy. På forespørsel kan vi dessuten bidra med materiale til forskerne, som kan hjelpe dem i deres arbeid.

Etterlevelse av våre retningslinjer

Mars har nedsatt en undersøkelseskomité med både interne og eksterne eksperter. Komiteen skal sikre at forskningen hos Mars skjer i overensstemmelse med våre retningslinjer. I nødsituasjoner kan komiteen beslutte å tillate avvik fra disse retningslinjene.
All forskning og alle donasjoner foretatt etter november 2006 er i overensstemmelse med våre retningslinjer. Vi jobber dessuten hele tiden med å skjerpe kontrollen på dette området.

 

Principles in Action

Gjennom våre handlinger gjør vi en forskjell for menneskene, dyrene og planeten.

Vår historikk

Fra hjemmelaget sjokolade til global aktør.

Forskningssenteret Waltham

Vitenskapelig forskning innen pleie og ernæring for kjæledyr.