Internasjonale nettsted
Bærekraftighet
Her kan du lese mer om hva vi står for og hvordan vi fungerer som bedrift fra et globalt perspektiv.

Det å kunne bidra i lokalsamfunn og -miljøer er avgjørende for hvordan vi driver Mars-konsernet både når det gjelder produkter, varemerker og operasjoner. Vi vet at bedriftens sosiale, økologiske og økonomiske verdier og drift påvirker områdene vi opererer i, og denne påvirkningen er med på å avgjøre hvordan vi skal drive konsernet for best mulig å imøtegå og ta hensyn til globale, miljømessige utfordringer.

Vi er klar over at vår langsiktige økonomiske vekst henger sammen med vår evne til å etterleve definisjonen av bærekraftig utvikling – som ble diskutert på FNs konferanse for miljø og utvikling i 1987. Der ble bærekraftig utvikling definert som «en utvikling som imøtegår behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov». Med basis i våre «Five Principles» – Kvalitet, Ansvar, Gjensidighet, Effektivitet og Frihet – mener vi at vår forpliktelse til å fremme bærekraftig utvikling bygger på våre etablerte etiske forpliktelser overfor mennesker, dyr og samfunnet. Vår grunnleggende innstilling er at den eneste varige fremgangen er en gjensidig fremgang for alle, og innebærer fremgang på både det sosiale, økologiske og økonomiske plan.

Principles in Action

Gjennom våre handlinger gjør vi en forskjell for menneskene, dyrene og planeten.

Nyheter fra hele verden

Besøk Mars.com for å lese Mars-nyheter fra hele verden.

Mars er mye mer enn sjokolade

Populære produkter over hele verden.