Internasjonale nettsted
Våre «Five Principles»
Mars’ «Five Principles» ligger til grunn for alt vi foretar oss og hjelper oss å gjøre en forskjell.
 

KVALITET

Forbrukeren er vår sjef, kvalitet er vår misjon og valuta for pengene er vårt mål.

Hos Mars etterstreber vi hele tiden å tilby forbrukerne produkter av høyeste kvalitet. Vi går aldri på akkord med kvaliteten, og alle i selskapet setter sin ære i å leve opp til de høye kvalitetskravene.
Personlig innsats er en av de viktigste ingrediensene i våre kvalitetsvaremerker og det som sikrer at vi opprettholder vår status som leverandør av høykvalitetsprodukter.

ANSVAR

Som enkeltpersoner er vi ansvarlige for egne arbeidsoppgaver, og som medarbeidere hjelper vi hverandre med å ta et felles ansvar.

Mars skiller seg fra andre selskaper, hvor mange administrasjonsledd vanner ut personlig ansvar. Hos oss blir alle medarbeidere bedt om å ta direkte ansvar for resultatene samt vise initiativ, bruke sin egen dømmekraft og opptre beslutningsdyktig. Vi ansetter godt kvalifiserte og etisk bevisste mennesker som vi stoler på og forventer at lever opp til både egne og våre høye standarder.

GJENSIDIGHET

Når vi deler utbyttet, skaper vi gjensidig nytteverdi – å dele utbyttet skaper varig suksess som kommer alle til gode.

Vi mener at verdien av bedriftens eksterne kontakter må måles etter hvor mye gjensidig utbytte vi skaper. Utbyttet kan ha mange forskjellige former, og må ikke nødvendigvis være av økonomisk art. Likeledes må våre mål om konkurransedyktighet aldri gå ut over våre samarbeidspartnere.

EFFEKTIVITET

Vi utnytter våre ressurser maksimalt, sløser ikke med noe og gjør det vi er best til.

Hvordan kan vi så både leve opp til egne prinsipper, gi forbrukeren valuta for pengene og dele vår suksess med andre? Vår styrke ligger i vår effektivitet og evne til å organisere våre materielle, økonomiske og menneskelige ressurser på en måte som gir størst mulig produktivitet. På den måten kan våre produkter og tjenester produseres og leveres med høyest mulig kvalitet til lavest mulig pris, og med minst mulig ressursbruk. I henhold til dette prøver vi å drive forretningene våre ved hjelp av effektive beslutningsprosesser.

FRIHET

Vi trenger frihet for å kunne forme vår fremtid, og positiv bunnlinje for å bevare vår frihet.

Mars er en av verdens største familieeide bedrifter. Privat eierskap er et bevisst valg. Mange andre selskaper har startet på samme måte som Mars, men har, etter hvert som de har vokst seg store og fått behov for større kapital, solgt aksjer eller satt seg i betydelig gjeld for å holde forretningen gående. De har altså solgt litt av friheten sin for å kunne vokse. Vi mener derimot at vekst og fremgang kan oppnås på andre måter.


Principles in Action

Gjennom våre handlinger gjør vi en forskjell for menneskene, dyrene og planeten.

Samfunnsengasjement

Hva vi står for, og hvordan vi fungerer som bedrift i et globalt perspektiv.

Bærekraftig kakaoproduksjon

Vi tar ansvar for våre handlinger.