May,2017

Dłuższe życie w lepszym zdrowiu, dzięki zwierzętom domowym

Dłuższe życie w lepszym zdrowiu, dzięki zwierzętom domowym

Badania pokazują, że zwierzęta mogą odgrywać ważną rolę w aktywnym starzeniu się w dobrym zdrowiu. Korzyści dla zdrowia starzejącego się społeczeństwa, przekładają się na niższe koszty opieki zdrowotnej.

Można zapytać, co wspólnego mają zwierzęta z aktywnym starzeniem się w dobrym zdrowiu i otwieraniem przed starszymi ludźmi możliwości korzystania z dobrego jakościowo życia? Otóż bardzo dużo, według badaczy, praktyków, polityków, organizacji pozarządowych i przedstawicieli branży zgromadzonych na konferencji zatytułowanej Zwierzęta są dobre dla UE – zorganizowanej na początku maja przez firmę Mars Incorporated oraz Forum Europejskie w Brukseli. Badania pokazują, że zwierzęta domowe mogą częściowo rozwiązać problemy związane ze starzeniem się populacji, a nawet prowadzić do zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej.

Społeczeństwo europejskie się starzeje, a z danych statystycznych wynika, że w 2050r. większość populacji będą stanowić osoby starsze. „Starzenie się jest największym osiągnięciem ludzkości” – zauważył Heinz K. Becker, członek Parlamentu Europejskiego, ale taka sytuacja stanowi wyzwanie dla systemu społecznego i opieki zdrowotnej.

W jaki sposób zwierzęta mogą pomóc w rozwiązaniu tych problemów? Każdy właściciel zwierzęcia wie, ile radości i pozytywnych emocji dają zwierzęta towarzyszące, ale korzyści zdrowotne poparte są także wiedzą naukową. Wyniki badań prowadzonych w należącym do firmy Mars Centrum Żywienia Zwierząt WALTHAM, jak również wyniki innych badań akademickich pokazują, że zwierzęta pomagają swoim właścicielom wieść dłuższe życie w lepszym zdrowiu. Pies, na przykład, zachęca do aktywności fizycznej, polepszając tym samym stan układu krążenia i zmniejszając ryzyko braku ruchu u osób starszych. „Tak naprawdę prawdopodobieństwo utrzymania sprawności ruchowej w gronie starszych osób jest dwukrotnie większe w przypadku opiekunów zwierząt niż w przypadku osób nieposiadających zwierząt” – wyjaśnia dr Sandra McCune, specjalistka naukowa zajmująca się w Centrum WALTHAM badaniem interakcji pomiędzy ludźmi a zwierzętami.

Zwierzęta są także źródłem ogromnych korzyści emocjonalnych i społecznych sprzyjających aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu. Są częstym przyczynkiem do nawiązania rozmowy i pomagają budować oraz wzmacniać przyjaźnie i relacje. Ponadto zwierzęta organizują dzień i są lojalnymi towarzyszami, zmniejszając poczucie samotności i depresję – szczególnie po stracie bliskiej osoby. Troszczenie się o zwierzę i wchodzenie z nim w interakcję może zmniejszyć stres i niepokój. Przykładowo, u pacjentów cierpiących na demencję zaobserwowano, że podczas głaskania psa zmniejsza się poziom pobudzenia oraz, że akwaria z rybami umieszczone w stołówkach pomagają im skoncentrować się na posiłku.

W konsekwencji starsze osoby wymagają mniejszego wsparcia ze strony systemu społecznego i opieki zdrowotnej. „Na podstawie badań prowadzonych na Uniwersytecie w Lincoln w Anglii oszacowano, że kwota oszczędności z tego tytułu w Wielkiej Brytanii sięga 2,45 mld funtów rocznie” – podkreśla Myriam Cohen, Regionalna Prezes Mars Petcare Europe. Poza tym posiadanie zwierząt wpływa korzystnie na gospodarkę, dzięki produkcji i sprzedaży karmy dla zwierząt oraz usługom weterynaryjnym i zdrowotnym dla zwierząt.

Uczestnicy konferencji rozmawiali o tym, jak przezwyciężyć wyzwania związane z posiadaniem zwierząt przez osoby starsze, takie jak koszty, obawy opiekunów czy też zakaz posiadania zwierząt w wielu mieszkaniach na wynajem czy domach spokojnej starości. Zgodzono się co do potrzeby podejmowania zdecydowanych i konsekwentnych wysiłków – dla których swojego poparcia udzielił Heinz K. Becker – na rzecz zwiększania świadomości pośród polityków, instytucji, ale także pracowników służby zdrowia i opiekunów osób starszych oraz lekarzy weterynarii i właścicieli wynajmowanych mieszkań. Sukces w opracowaniu wytycznych i przepisów w tym zakresie zależy w równej mierze od instytucji europejskich, co od krajów członkowskich EU. Nie bez znaczenia jest też zmiana po stronie instytucji opiekujących się osobami starszymi i potraktowanie dostępu do kontaktu ze zwierzętami, jako elementu oferowanej pomocy.. Firma Mars, za pośrednictwem prowadzonego Centrum Żywienia Zwierząt WALTHAM, a także we współpracy z krajowymi instytutami zdrowia oraz Amerykańskim Towarzystwem Gerontologicznym (Gerontological Society of America), jak również z nauczycielami akademickimi biorącymi udział w konferencji, będzie dostarczać ku temu danych naukowych.

Główne przesłania konferencji zamieszczono na poświęconej jej stronie internetowej https://www.eu-ems.com/practical.asp?event_id=2306&page_id=7907.

Film poświęcony istotnej roli zwierząt w procesie wspierania zdrowego i aktywnie starzejącego się społeczeństwa można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=LDjAGLHuTPw

mars.com:poland:pl:press center:news:news list