Globala webbplats
Samhällsengagemang
Vad vi tror på och hur vi fungerar som företag i ett globalt perspektiv

På Mars leder våra "Five Principles" oss i varje beslut vi fattar och i hur vi sköter våra affärer. Två av dem märks särskilt mycket: ”Ömsesidig nytta är dubbel nytta, nytta som är bestående” och ”Som individer kräver vi fullständigt ansvar av oss själva och som medarbetare hjälper vi varandra att ta ansvar”. Ömsesidighet och Ansvar ställer speciella krav på oss. Vi tar på oss ansvaret för att skapa ömsesidig nytta för alla vi har kontakt med: medarbetare, kunder, affärspartners, våra samhällen och sist men inte minst vår planet. Våra handlingar får aldrig ske på bekostnad, ekonomisk eller på annat sätt, av de vi samarbetar med. Vi tror starkt på att endast den ömsesidiga framgången är hållbar och det är vårt mål att uppnå detta i allt vi gör. För mer information om våra globala åtaganden,besök:

Hälsa & näring

Vårt engagemang i att stödja hälsosamma och aktiva livsstilar.

Mars är mycket mer än bara choklad

Populära produkter över hela världen.

Hållbar kakaoproduktion

Vi tar ansvar för våra handlingar.