Globala webbplats
Communication
Vi gör reklam för våra produkter på ett ansvarsfullt sätt.

Vi är inte bara ansvariga för innehållet i våra produkter. Det är också viktigt hur vi marknadsför dem.

År 2007 beslutade Mars sig därför som första internationella företag att stoppa all marknadsföring som riktats mot barn under 16 år. Därefter har vi dessutom utvecklat Mars Marknadsföringskod (Mars Marketing Code, MMC).

Mars Marknadsföringskod:

  1. Det är viktigt för oss att främja en sund kost och vi är stolta över våra produkters höga kvalitet. Vi har vetenskapligt belägg för att påstå att våra produkter kan ingå som en del i en sund och god kost för konsumenter i alla åldrar.
  2. Vår marknadsföring får inte förhindra konsumentens målsättning om att äta en sund, varierad kost och leva ett aktivt liv.
  3. Vår marknadsföring får inte uppmuntra till ett överdrivet intag av mat eller dryck.
  4. Vår marknadsföring får inte uppmuntra till tröstätning.
  5. Våra produkter ska inte sättas i samband med varken extremt överviktiga eller underviktiga personer.
  6. Vi ska inte använda kända personer i vår marknadsföring på ett sätt som kan ge konsumenten en felaktig uppfattning om vad man kan uppnå genom att köpa produkten.
  7. Vi stödjer verksamheter som främjar en aktiv livsstil, vilket bland annat innefattar sponsring av olika sportaktiviteter.
  8. Vi ska, i alla medier, rikta vår marknadsföring till vuxna, som fattar beslut om de dagliga inköpen i hemmet, samt till unga över 16 år, både när det gäller reklamens innehåll och etiska plattform.
  9. Vi ska fortsatt skapa ansvarsfylld och kreativ reklam som främjar våra produkter, varumärken och frontfigurer och som passar till vår målgrupp.

Media Smart

Mars deltar i Media Smart, ett ideellt mediaprogram för skolbarn mellan 6 och 11 år som fokuserar på reklam.

Media Smart utvecklar och tillhandahåller, gratis och på begäran, utbildningsmaterial till grundskolan som lär barnen kritiskt tänkande gällande den reklam de utsätts för i vardagen.

Media Smart använder riktiga kampanjer som grund för undervisningen av grundläggande mediakunskap.

Media Smarts expertgrupp säkrar programmets kvalitet genom att granska och godkänna utbildningsmaterialet. Den består av ledande akademiker och pedagoger inom ämnet mediakunskap.

Media Smart anses av många vara ett mediakunskapsprogram i världsklass. Det är det enda programmet i Europa som samlar industrins resurser, ledande akademikers expertis och regeringars rådgivning i ett samlat paket.

Karriär hos Mars

Bli en del av ett företag i konstant utveckling.

Samhällsengagemang

Vad vi tror på och hur vi fungerar som företag i ett globalt perspektiv.

Principles in Action

Vi agerar utifrån våra principer och gör genom våra prestationer skillnad för människor och för vår planet.