Globala webbplats

Våra “Principles in action: Making a difference to People and the Planet through Performance”


Vi agerar utifrån våra principer och gör genom våra prestationer skillnad för människor och för vår planet.

Vårt uppdrag i Mars Nordics är att efterleva våra "Five Principles" och stärka vårt företags resultat genom att implementera vår ömsesidighetsprincip mot människor, djur och den planet som vår och kommande generationer är beroende av. Även om ekonomiska resultat alltid kommer att vara viktiga måste vår framgång också mätas efter den påverkan vi har på människor och djur omkring oss och på planeten vi delar. Som ett av världens största livsmedelsföretag inser vi att våra handlingar har stor påverkan på de människor, djur och naturtillgångar vi berör. Vi har ett ansvar att bygga ett företag som är hållbart för framtida generationer. Genom att applicera våra principer i praktiken lever vi upp till värderingar som är konstanta i en värld i konstant förändring.

 


Klicka på bilden för att ladda ned vår Sustainability broschyr.

Att göra en skillnad för människor och djur

Med utgångspunkt i våra "Five Principles" anser vi det vara vårt ansvar att främja välmående och tillit hos människor och djur. Det handlar om att skapa ömsesidig nytta för våra medarbetare, kunder, konsumenter och för de samhällen i vilka vi verkar.

Konsumenten är vår chef. Så enkelt är det faktiskt och allt vi gör syftar till att förtjäna konsumentens tillit och respekt, alltifrån våra rigorösa kvalitetskontroller till innovationer som ständigt förbättrar våra produkters näringsvärde.

År 2007 blev Mars det första globala företag som bestämde sig för att sluta marknadsföra till barn under 12 år och vi har därför introducerat Mars Marketing Code, ett initiativ där alla marknadsförare inom Mars undervisas i våra värderingar och etiska normer. I Norden stödjer vi undervisningsprogrammet Media Smart där 7 000 skolor undervisar elever i åldrarna 10 till 13 om hur man kritiskt tolkar och förstår reklam och information.

Vi erbjuder ett flertal möjligheter för utbildning och utveckling och vi visar våra medarbetare den uppskattning de förtjänar genom bonusar och speciella belöningar. Vår arbetsmiljö är också speciell med öppna planlösningar som inbjuder till kommunikation mellan grupper och minimerar känslan av hierarki.

Lokala samhällsprojekt är också mycket viktiga för oss. Över hela världen har vi olika program som stödjer alla tänkbara initiativ som berör vårt företag och de samhällen i vilka våra företag finns.

Vi gör en skillnad för vår planet

Att göra en skillnad för planeten innebär att göra en skillnad för kommande generationer. Genom att säkerställa hållbarhet och minimera slöseri i allt vi gör kan vi bidra till detta.BR>
Hållbarhet är centralt i hur vi sköter vår produktion, formar våra processer, stödjer våra leverantörer och i varje aspekt av våra affärer. Vi har åtagit oss att använda 100 % hållbart framställd kakao till år 2020 och har långsiktiga mål för våra koldioxidutsläpp, energi- och vattenförbrukning och avfall.

Vårt initiativ för hållbara kakaoplantager i Ghana och på Elfenbenskusten – där 60 procent av världens kakao produceras – har fokus på de ekologiska, ekonomiska och sociala behoven i dessa samhällen och vi samarbetar med lokalbefolkningen på ett holistiskt sätt.

Men arbetet med hållbar produktion hos Mars sträcker sig längre än så, för vi har även åtagit oss att säkerställa en långsiktig tillgänglighet av våra råvaror. Vi använder bara ingredienser med hållbara källor och söker ständigt möjligheter till återställande initiativ. Ett exempel är våra insatser inom hållbar fisknäring där vi har ett samarbete med Världsnaturfonden som har lett till ett beslut att sluta använda gulfenad tonfisk och svärdfisk som råvaror.

På Mars Nordics tar vi det stundande CO2-hotet mycket allvarligt och har åtagit oss att sänka våra utsläppsnivåer betydligt. Vi har granskat våra CO2-utsläpp i vårt skandinavienkontor och har fastställt mål och åtgärder för att minska nivåerna.

Vi gör skillnad genom handling

Med ledning av våra "Five Principles" tror vi på att göra en skillnad genom handling. Hos Mars tar vi hand om våra medarbetare i en företagskultur som präglas av värdetillväxt och fördelaktiga lösningar för kunder och konsumenter.

Våra anställda kallas medarbetare: detta koncept definierar vårt arbetssätt. Vi tar fullt ansvar för våra affärer och i gengäld har vi möjlighet och stöd att utmana det gängse och tänka annorlunda. Det är denna tanke som har låtit Mars växa från en liten familjefirma till ett globalt företag – fortfarande familjeägt – och samtidigt ha friheten att göra affärer på sitt eget sätt.

Vi investerar stora mängder tid och pengar i fortlöpande utbildning, träning och förbättringar av vår kompetens, eftersom vi anser att detta är en hörnsten i varje karriär och vi ser det som vår plikt att ge de bästa utvecklingsmöjligheterna till våra medarbetare.

Vi investerar stort i att utveckla våra kategorier och sätta nya standarder genom vårt kundinsiktsprogram, liksom genom innovativa försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. Genom att dela kunskapen över världen och veta vad konsumenten vill ha kan vi ligga i bräschen för framtidens krav och aktivt bidra till våra kunders välstånd.


Kakaocertifiering
Mars har som mål att ha en 100 % certifierad hållbar kakaoproduktion till år 2020.
Mars Ambassador Program (MAP)
MAP ger Mars medarbetare möjligheten att visa sitt personliga engagemang i att göra en skillnad för människor, djur och planeten.
iMPACT
iMPACT tillser de ekologiska, ekonomiska och sociala behoven i kakaoproducerande samhällen på ett samhällsfokuserat, samverkande och holistiskt sätt.

Hälsa & näring

Vårt engagemang i att stödja hälsosamma och aktiva livsstilar.

Samhällsengagemang

Vad vi tror på och hur vi fungerar som företag i ett globalt perspektiv.

Hållbar kakaoproduktion

Vi tar ansvar för våra handlingar.