Global
Mars Home page

Príloha k Osobitnému oznámeniu rodičom: Malé deti

V našom Osobitnom oznámení rodičom a v dokumente pod názvom Ochranadát spomíname výraz malé deti. Za malé deti sa v nasledovných štátoch považujú deti, ktoré majú menej než:

Argentína  18  rokov

Austrália  18  rokov

Brazília  12  rokov

Čína  18  rokov

Česká republika  18  rokov

Dánsko  18  rokov

Fínsko  18  rokov

Francúzsko  16  rokov

Japonsko  16  rokov

Holandsko  16  rokov

Mexiko  12  rokov

Nórsko  15  rokov

Poľsko  14  rokov

Portugalsko  18  rokov

Rakúsko  14  rokov

Rusko  18  rokov

Slovenská republika  16  rokov

Španielsko  16  rokov

SRN  14  rokov

Švajčiarsko  14  rokov

Švédsko  13  rokov

Taliansko  18  rokov

Veľká Británia  16  rokov

USA  13  rokov

všetky ostatné krajiny  13  rokov