Global
Mars Home page

BILAGA TILL SÄRSKILD ANMÄRKNING TILL FÖRÄLDRAR: MINDERÅRIGA

I vår särskilda anmärkning till föräldrar och policy angående personuppgifter gör vi hänvisning till minderåriga. Minderåriga är i följande jurisdiktioner de barn som är under

Argentina  18  år

Australien  18  år

Brasilien  12  år

Danmark  18  år

England  16  år

Finland  18  år

Frankrike  16  år

Italien  18  år

Japan  16  år

Kina  18  år

Mexiko  12  år

Nederländerna  16  år

Norge  15  år

Österrike  14  år

Polen  14  år

Portugal  18  år

Ryssland  18  år

Schweiz  14  år

Spanien  16  år

Slovakien  16  år

Sverige  13  år

Tjeckien  18  år

Tyskland  14  år

USA  13  år

Alla övriga länder  13  år