Global
Mars Home page

Webové stránky společnosti Mars mohou obsahovat informace o našich krmivech pro domácí zvířata, cukrovinkách, jídle a ostatních výrobcích, dále reklamy, tipovací soutěže, soutěže, zábavu a jiné prvky, údaje o naší společnosti nebo příležitostech ucházet se o zaměstnání nebo nakupovat online. Většina našich webových stránek je zaměřena na dospělé spotřebitele. Navíc podle našeho globálního marketingového kodexu pro cukrovinky společnost Mars potvrdila svůj zájem zaměřit marketingová sdělení na cukrovinky a tyčinky primárně na dospělé, případně, je-li to vhodné pro značku, na mládež. Naše tyčinky se nepropagují v jiných médiích s cílem přilákat na naše webové stránky děti mladší 12 let. Navíc společnost Mars zajistila implementaci přiměřených opatření, která mají zamezit přístupu dětí mladších 12 let, stahování spořičů obrazovky a her nebo přístupu do ostatních částí na určitých stránkách, a to v souladu s naším závazkem zaměřovat se primárně na dospělé nebo mládež. 

Různé právní řády definují „dítě“ různě pro účely ochrany osobních údajů a pro jiné účely, na základě svých vlastních zákonů. Na našich webových stránkách, kde můžeme shromažďovat údaje od dětí, jak jsou definovány národním právu, a v souladu s naší marketingovou politikou a jinými politikami, vkládáme zvláštní upozornění, které děti vyzývá k získání souhlasu rodičů, než dojde k poskytnutí jakékoli informace nebo objednání výrobků. Uživatele můžeme žádat o vyplnění data narození, abychom omezili přístup na určité stránky, do určitých oblastí či částí u těch, kteří nejsou zletilí, a používáme cookies, abychom jim zabránili změnit svůj věk. Můžeme je též požádat o poskytnutí emailové adresy rodičů, abychom mohli rodiče kontaktovat a informovat o naší ochraně osobních údajů a/nebo abychom získali souhlas rodičů, je-li to třeba. Dále Vás také vyzýváme, abyste kontrolovali a dohlíželi na aktivitu Vašich dětí na internetu. 

Bližší informace, prosím, najdete v našem stanovisku o ochraně osobních údajů upravujících shromažďování údajů a nakládání s nimi. 

Date: July 2009