Global
Mars Home page

Webové stránky spoločnosti Mars môžu uvádzať informácie o potrave pre zvieratá, malých občerstveniach, jedlách a iných produktoch, propagáciách, stávkach, súťažiach, zábave a iných veciach, informácie o našej spoločnosti alebo o príležitostiach uchádzať sa on-line o zamestnanie alebo uskutočňovať on-line obchody. Väčšina našich webových stránok je určená primárne pre dospelých spotrebiteľov. V skutočnosti spoločnosť Mars podľa svojho globálneho marketingového kódexu rýchleho občerstvenia potvrdila svoj úmysel posielať správy priameho marketingu na cukrárske produkty a produkty rýchleho občerstvenia primárne dospelým, a kde je to zodpovedajúce značke, mladistvým. V snahe zvýšiť záujem detí do 12 rokov o naše webové stránky, naše produkty rýchleho občerstvenia nie sú propagované v iných médiách. Spoločnosť Mars však prijala primerané postupy na obmedzenie možností detí vo veku menej ako 12 rokov na stiahnutie si šetričov obrazovky a hier alebo prístupu k určitým stránkam v súlade s našim záväzkom smerovať naše správy primárne na dospelých a mladistvých. 

Rozdielne súdne právomoci na základe svojich vlastných zákonov vymedzujú pojem „dieťa“ odlišne vo vzťahu k osobným údajom a iným účelom. Na webových stránkach, kde môžeme zbierať osobné údaje od detí, ako to vymedzuje miestny zákon a v súlade s našimi marketingovými a inými zásadami, sme zapracovali špeciálne upozornenia vyzývajúce detských návštevníkov, aby si pred poskytnutím informácií alebo objednaním výrobkov vyžiadali povolenie rodičov. Návštevníkov môžeme požiadať, aby zadali dátum narodenia, aby sme obmedzili prístup maloletých k určitým stránkam, oblastiam alebo aplikáciám a využívame cookies, aby sme zabránili tomu, že si zmenia vek. Môžeme ich požiadať, aby nám poskytli emailovú adresu rodičov, aby sme ich mohli kontaktovať a informovať ich ohľadne našich zásad ochrany osobných údajov a/alebo získať súhlas rodiča, ak je potrebný. Vyzývame vás tiež, aby ste kontrolovali činnosť Vášho dieťaťa na internete. 

Pozrite si prosím naše zásady ochrany osobných údajov pre bližšie informácie o našich zásadách zbierania a nakladania s osobnými údajmi. 

Date: July 2009