Global
Mars Home page

På Mars webbplatser finns information om våra djurmats-, konfektyr- och livsmedelsprodukter samt andra produkter. Webbplatserna innehåller även kampanjer, lotterier, tävlingar, underhållning och andra funktioner, information om vårt företag samt möjligheter att ansöka om anställning eller handla online. De flesta av våra webbplatser riktar sig primärt till vuxna konsumenter. Faktum är att Mars, i enlighet med sina globala regler för marknadsföring av konfektyrer, har bekräftat sin avsikt att främst rikta marknadsföringsmeddelanden om konfektyrer och snacks till vuxna, och, i produktspecifika fall, till tonåringar. Vi annonserar inte våra konfektyrprodukter i andra medier i försök att intressera barn under 12 år för våra webbplatser. I linje med vårt åtagande att främst rikta våra meddelanden till vuxna eller tonåringar har vi dessutom även infört lämpliga metoder för att begränsa möjligheten för barn under 12 år att ladda ned skärmsläckare och spel eller få åtkomst till andra funktioner på vissa webbplatser. 

Olika jurisdiktioner definierar ”barn” något olika beroende på om det gäller integritetssyfte eller andra syften, med utgångspunkt i den egna lagstiftningen. På webbplatser där vi kan komma att registrera uppgifter från barn, enligt definitionen i den lokala lagstiftningen, och i enlighet med våra marknadsföringsriktlinjer och övriga riktlinjer, infogar vi särskilda varningar där barnen uppmanas att inhämta föräldrarnas tillstånd innan de lämnar ut uppgifter eller beställer produkter. Vi kan till exempel be våra webbplatsbesökare att uppge födelsedatum för att begränsa minderårigas åtkomst till vissa sidor, områden eller funktioner, samt använda cookies för att hindra dem från att ändra sin ålder. Vi kan även komma att fråga efter e-postadressen till en förälder, så att vi kan kontakta denna förälder och berätta om vår integritetspolicy och/eller få förälderns samtycke där så krävs. Vi uppmanar även alla föräldrar att kontrollera och ha uppsikt över barnens aktiviteter på Internet. 

I vår integritetspolicy finns mer detaljerad information om våra riktlinjer för registrering och hantering av uppgifter. 

Date: July 2009