Mars News Story
Mars News

Cheque uitgereikt aan Voedselbanken Nederland

10-07-2018

Op 22 mei 2018 vond de M&M-dag (Mars Medewerkers-dag) plaats. Tijdens het middagprogramma zijn er workshops georganiseerd waarin teams tegen elkaar hebben gestreden om een prijs te winnen voor een goed doel verbonden aan Mars. Een van die goede doelen is Voedselbanken Nederland en op dinsdag 10 juli hebben medewerkers van Mars Nederland een cheque uitgereikt aan vrijwilligers van Voedselbanken Nederland om ze in hun missie te helpen.

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Zo zorgen ze ervoor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“. 

Bij Mars vinden we het belangrijk om terug te geven aan de gemeenschap waar we deel van uitmaken en iedereen de mogelijkheid geven om van onze producten te genieten. Om die reden zijn we in december 2017 een samenwerking aangegaan met Voedselbanken Nederland en doneren we jaarlijks producten van Mars aan de voedselbank. Met het bedrag wat we nu aan de Voedselbanken geschonken hebben, kunnen 9 gezinnen één heel jaar lang eten.