Global
Mars Home page

Dostupnosť

Spoločnosť Mars, Incorporated sa zaväzuje k udržiavaniu dostupnosti svojich webových lokalít pre všetkých návštevníkov, aby v nich každý mohol pohodlne navigovať. Ak by ste však mali akékoľvek ťažkosti pri používaní našich webových lokalít, obráťte sa na [email protected] alebo nám zavolajte na číslo 1-800-862-6293. Budeme spoločne hľadať riešenie, aby sme vám zabezpečili úplný prístup k verejne prístupným informáciám na našich webových lokalitách.

Asset Download