Global
Mars Home page

VEDLEGG TIL SÆRLIG MELDING TIL FORELDRE: YNGRE BARN I vår

særlige melding til foreldre og retningslinjer for personvern henviser vi til yngre barn. Yngre barn er i de følgende jurisdiksjoner barn som er under

Argentina  18  år

Australia  18  år

Brasil  12  år

Danmark  18  år

Finland  18  år

Frankrike  16  år

Italia  18  år

Japan  16  år

Kina  18  år

Mexico  12  år

Nederland  16  år

Norge  15  år

Østerrike  14  år

Polen  14  år

Portugal  18  år

Russland  18  år

Slovakia  16  år

Spania  16  år

Storbritannia  16  år

Sveits  14  år

Sverige  13  år

Tsjekkia  18  år

Tyskland  14  år

USA  13  år

I alle andere Land  13  år