Global
Mars Home page

På Mars’ websteder kan der være oplysninger om vores foder til kæledyr, snacks, fødevarer og andre produkter, fremstød, lotterier, konkurrencer, underholdning og andet indhold, oplysninger om vores selskab eller muligheder for jobsøgning eller nethandel. De fleste af vores websteder er primært rettet mod voksne forbrugere. Faktisk har Mars, i henhold til sin globale standard for markedsføringen af snacks, bekræftet sin intention om primært at rette markedsføringsmeddelelser angående konfekture og fødevarer mod voksne og, når det er produktegnet, mod teenagere. Vi reklamerer ikke for vores snacks i andre medier i forsøg på at gøre børn under 12 år interesserede i vores websteder. I overensstemmelse med vores tilsagn om primært at rette vores meddelelser mod voksne og teenagere, har Mars imidlertid også indført passende metoder, der skal begrænse mulighederne for, at børn under 12 år kan overføre pauseskærme og spil eller få adgang til andre funktioner på visse websteder. 

Forskellige myndigheder definerer ”barn” forskelligt, for så vidt det angår fortrolighed eller andet, iht. deres egne love. På vores websteder, hvor vi indsamler oplysninger fra børn i henhold til lokale bestemmelser, og i overensstemmelse med vores markedsføringsbestemmelser og andre bestemmelser, indfører vi særlige varslinger, hvor de rådes til at få deres forældrenes samtykke, inden de afgiver oplysninger eller bestiller produkter. Vi beder muligvis besøgende om at angive deres fødselsdato for at begrænse mindreåriges adgang til visse websteder, områder eller funktioner, og vi bruger cookies, så de forhindres i at ændre deres alder. Vi beder dem muligvis om at angive forældrenes e-mail-adresse, så vi kan kontakte forældrene og oplyse dem om vores fortrolighedsbestemmelser, og/eller så vi kan opnå forældresamtykke. Vi råder dig også til at overvåge og føre tilsyn med dine børns internetaktiviteter. 

Du kan læse vores fortrolighedsbestemmelser for at få nærmere oplysninger om vores indsamling af oplysninger og forvaltningsbestemmelser. 

Date: July 2009