Global
Mars Home page

MŪSU PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

Pēdējoreiz atjaunināts: 2021. gada 1 novembrī 

Pārskats

"Mars" ar lepnumu ir bijis ģimenei piederošs uzņēmums vairāk nekā 100 gadus. Tieši šī neatkarība sniedz mums dāvanu – brīvību domāt paaudžu, nevis ceturkšņu griezumā, tāpēc mēs varam investēt sava uzņēmuma, darbinieku, patērētāju un planētas nākotnē, visiem vadoties pēc mūsu nezūdošiem Principiem. Mēs uzskatām, ka pasaule, kādu vēlamies redzēt rītdien, sākas ar mūsu darbu šodien.

Mūsu Datu konfidencialitātes principi:

 1. Mēs augstu vērtējam un cienām sev uzticētos Personas datus.
 2. Mēs vēlamies sev uzticētos Personas datus apstrādāt caurskatāmi un atbildīgi, ievērojot savus Piecus principus un tiesību aktus.
 3. Mēs ievērojam un cienām savu patērētāju, klientu un darba kandidātu tiesības uz personas datu aizsardzību.
 4. Mēs esam apņēmušies pastāvīgi uzlabot savu personas datu astrādes un drošības praksi.

Šajā Privātuma paziņojumā jums ir sniegta informācija par to, kā mēs apkopojam, izmantojam un kopīgojam Personas datus uzņēmumā Mars, Incorporated un tā uzņēmumu saimē, kas ietver apakšuzņēmumus un saistītos uzņēmumus (kopā "Mars", "mēs", "mums" vai "mūsu"), mūsu tīmekļa vietnēs, mobilajās lietojumprogrammās vai citās vietnēs, kurās iekļauts šis Privātuma paziņojums (kopā "Vietnes"). Šis Privātuma paziņojums attiecas arī uz informāciju, kas iegūta no jums personīgi un jebkurā no mūsu mazumtirdzniecības vietām un/vai veterinārajām slimnīcām un mājdzīvnieku institūcijām (arī "Vietnes"), kā arī jums piesakoties darbā Mars.

Mēs esam apņēmušies sadarboties ar jums, lai nekavējoties atbildētu uz visiem jūsu jautājumiem vai bažām.

Ja jums ir vispārīgs jautājums, lūdzu, vēlaties sazināties ar globālo privātuma komandu un/vai Mars datu aizsardzības speciālistu noklikšķiniet šeit. Ja jums ir pieprasījums par saviem datiem un vēlaties izmantot savas tiesības saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, lūdzu noklikšķiniet šeit . Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs un vēlaties izmantot savas tiesības lūgt, lai mēs nepārdodam jūsu personas datus, lūdzu noklikšķiniet šeit.  Jūs varat arī iesniegt pieprasījumu, zvanot pa tālruni 1-844-316-5985 vai sazinoties ar noteiktu Mars struktūrvienību, ar kuru jums ir attiecības, tostarp:

 • Banfield Pet Hospital: noklikšķinot šeit vai zvanot pa tālruni 888-899-7071
 • BluePearl Specialty + Emergency Pet Hospital: noklikšķinot šeit vai zvanot pa tālruni 855-900-8444
 • VCA dzīvnieku slimnīcas: noklikšķinot šeit vai zvanot pa tālruni 1-844-276-5786 .

Lai izdrukātu šo Privātuma paziņojumu, lūdzu, noklikšķiniet uz šeit.

Šis Privātuma paziņojums attiecas uz Personas datiem, kurus vāc vai apstrādā uzņēmums Mars, Incorporated un tā uzņēmumu saime. Privātuma paziņojums ir piemērojams, ja mēs vācam Personas datus personīgi, savās tīmekļa vietnēs, mobilajās lietojumprogrammās, e-pastā, veterinārajās slimnīcās, sociālajos medijos un citās vietās, kur parādīts šis Privātuma paziņojums ("Vietnes").  Jūsu Personas dati ietver informāciju vai informācijas kombināciju, ko varētu tieši vai netieši izmantot jūsu identifikācijai ("Personas dati").  Tā ietver tādus identifikatorus kā vārdu un uzvārdu, personas kodu, atrašanās vietas datus, tiešsaistes identifikatoru vai faktorus par fizisko, fizioloģisko, ģenētisko, garīgo, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti.  Lūdzu, ņemiet vērā, ka Personas datu definīcija var atšķirties atkarībā no reģiona. Ja mēs vācam informāciju, kas ir uzskatāma par Personas datiem jūsu reģionā, mēs attieksimies pret to kā tādiem saskaņā ar šo Privātuma paziņojumu un vietējiem piemērojamiem tiesību aktiem.   

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo Privātuma paziņojumu, lai saprastu mūsu politiku un praksi, kas attiecas uz jūsu Personas datiem. Šis Privātuma paziņojums var laiku pa laikam mainīties. Mēs pavēstīsim jums par būtiskām izmaiņām, publicējot paziņojumu savā mājaslapā saprātīgu laika periodu un mainot pēdējās atjaunināšanas reizes datumu. Lūdzu, regulāri pārbaudiet, vai nav veikti atjauninājumi.

Mēs ievērojam valstu un reģionu datu aizsardzības tiesību aktus un sadarbojamies ar datu aizsardzības uzraudzības institūcijām.

Ja jūs esat jurisdikcijā, kas atzīst "datu pārziņa" vai līdzīgu jēdzienu, datu pārzinis ir:

Mars, Incorporated
Galvenais datu aizsardzības un Privātuma speciālists

Dundee Road
Slough, Berkšīra SL1 4LG
Kontaktinformācija: [email protected] vai [email protected]

Mēs varam iegūt vai apstrādāt dažādu kategoriju Personas datus.  Turpmāk minētajām Personas datu kategorijām seko informācija par to avotu(-iem), nolūku(-iem) un izpaušanu.

 • Identificējoša informācija. Mēs iegūstam identificējošu informāciju tieši no jums vai no trešajām pusēm, piemēram, datu brokeriem vai sociālo mediju platformām. Identificējoša informācija ir, piemēram, jūsu vārds un uzvārds vai kontaktinformācija. Mēs to izmantojam, lai nodrošinātu un uzlabotu funkcijas, preces un pakalpojumus, kurus jūs pieprasāt; reģistrācijai, konkursiem un akcijām; lai sazinātos ar jums informācijas sniegšanas nolūkā; lai sniegtu personalizētu saturu, informāciju, un lai nosūtītu jums brošūras, kuponus, paraugus, piedāvājumus un citu informāciju par mūsu precēm vai mūsu uzņēmumu saimi; izpildot savus pienākumus līgumā ar jums; Personas datu apstrādei, kas nepieciešama, lai novērtētu un pieņemtu klientus vai pārdevējus; lai sniegtu piemērotas reklāmas; un/vai izpētes nolūkos. Tā tiek kopīgota komercdarbības nolūkos Mars uzņēmumu saimes ietvaros un ar pakalpojumu sniedzējiem.
 • Personas datu kategorijas, kas iekļautas klientu ierakstos. Mēs tās iegūstam tieši no jums. Mēs tās izmantojam, lai nodrošinātu un uzlabotu funkcijas, preces un pakalpojumus, kurus jūs pieprasāt; un lai nosūtītu jums brošūras, kuponus, paraugus, piedāvājumus un citu informāciju par mūsu precēm vai mūsu uzņēmumu saimi; īstenojot savus pienākumus līgumā ar jums; un/vai Personas datu apstrādei, kas nepieciešama, lai novērtētu un pieņemtu klientus vai pārdevējus. Tā tiek kopīgota komercdarbības nolūkos Mars uzņēmumu saimes ietvaros un ar pakalpojumu sniedzējiem.
 • Sensitīvi personas dati, tostarp aizsargāti klasifikācijas raksturlielumi, ģeogrāfiskā atrašanās vieta un precīza ģeogrāfiskās atrašanās vietas informācija. Mēs iegūstam aizsargātus klasifikācijas raksturlielumus un precīzu ģeogrāfiskās atrašanās vietas informāciju tieši no jums vai no trešajām pusēm, piemēram, datu brokeriem vai sociālo mediju platformām. Mēs iegūstam ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus tieši no jums, netieši no jums (piem., ja jūs atļaujat atrašanās vietas pakalpojumus) un/vai no trešajām pusēm, piemēram, sociālo mediju platformām. Mēs tos izmantojam, lai nodrošinātu un uzlabotu funkcijas, preces un pakalpojumus, kurus jūs pieprasāt; reģistrācijai, konkursiem un akcijām; lai sazinātos ar jums informācijas sniegšanas nolūkā; lai sniegtu personalizētu saturu, informāciju, un lai nosūtītu jums brošūras, kuponus, paraugus, piedāvājumus un citu informāciju par mūsu precēm vai mūsu uzņēmumu saimi; pildot savus pienākumus līgumā ar jums; Personas datu apstrādei, kas nepieciešama, lai novērtētu un pieņemtu klientus vai pārdevējus; lai sniegtu piemērotas reklāmas; un/vai izpētes nolūkos. Tā tiek kopīgota komercdarbības nolūkos Mars uzņēmumu saimes ietvaros un ar pakalpojumu sniedzējiem.
 • Komerciāla informācija. Mēs to iegūstam tieši no jums, kad jūs iegādājaties preces un pakalpojumus jebkurā no mūsu mazumtirdzniecības vietām, ieskaitot mūsu veterinārās slimnīcās, vai tiešsaistē. Mēs izmantojam komerciālu informāciju, lai nodrošinātu un uzlabotu funkcijas, preces un pakalpojumus, kurus jūs pieprasāt; lai sniegtu jums personalizētu saturu, informāciju, un nosūtītu jums brošūras, kuponus, paraugus, piedāvājumus un citu informāciju par mūsu precēm vai mūsu uzņēmumu saimi; un/vai lai sniegtu piemērotas reklāmas. Tā tiek kopīgota komercdarbības nolūkos Mars uzņēmumu saimes ietvaros un ar pakalpojumu sniedzējiem.
 • Interneta vai citu līdzīgu tīklu aktivitāte. Mēs to netieši iegūstam no jums (piem., novērojot jūsu darbības mūsu Vietnēs) vai no trešajām pusēm, piemēram, datu analītikas sniedzējiem. Mēs to izmantojam, lai sniegtu jums personalizētu saturu, informāciju, un nosūtītu jums brošūras, kuponus, paraugus, piedāvājumus un citu informāciju par mūsu precēm vai mūsu uzņēmumu saimi; un/vai lai sniegtu piemērotas reklāmas. Tā tiek kopīgota komercdarbības nolūkos Mars uzņēmumu saimes ietvaros un ar pakalpojumu sniedzējiem.
 • Profesionāla vai ar nodarbinātību saistīta informācija. Mēs iegūstam profesionālu vai ar nodarbinātību saistītu informāciju tieši no jums vai no trešajām pusēm (t.i., iepriekšējās darbības pārbaudes pakalpojumu sniedzējiem). Mēs to izmantojam, lai apstrādātu darba pieteikumus, kā arī pildot savus pienākumus līgumā ar jums. Tā tiek kopīgota komercdarbības nolūkos Mars uzņēmumu saimes ietvaros un ar pakalpojumu sniedzējiem.
 • Secinājumi no citiem Personas datiem. Mēs to netieši iegūstam no jums (piem., novērojot jūsu darbības mūsu Vietnēs) vai no trešajām pusēm, piemēram, datu analītikas sniedzējiem. Mēs tos izmantojam, lai nodrošinātu un uzlabotu funkcijas, preces un pakalpojumus, kurus jūs pieprasāt; lai sniegtu jums personalizētu saturu, informāciju, un nosūtītu jums brošūras, kuponus, paraugus, piedāvājumus un citu informāciju par mūsu precēm vai mūsu uzņēmumu saimi; un/vai lai sniegtu piemērotas reklāmas. Tie tiek kopīgoti komercdarbības nolūkos Mars uzņēmumu saimes ietvaros un ar pakalpojumu sniedzējiem.

Mēs varam vākt informāciju no dažādiem avotiem, tostarp kontaktpersonu sarakstiem, demogrāfisko informāciju, kas sākotnēji savākta no citiem Mars saimes uzņēmumiem, un personas datus, kas likumīgi iegūti no citām trešajām pusēm, ko var apvienot ar citu informāciju, ko mēs apkopojam tālāk aprakstītajiem mērķiem.

Mēs vācam šādus konkrētus Personas datu elementus:

 • Personiska kontaktinformācija. Tā ietver tādu informāciju kā vārdu un uzvārdu, adreses, telefona numurus vai e-pasta adreses. Piemēram, kad jūs sniedzat kontaktinformāciju tiešsaistes reģistrācijas laikā, veicot darījumus ar mums vai sniedzot mums pakalpojumus. Dažas Vietnes ļauj jums noteikt lietotājvārdu un paroli konta izveidošanai.
 • Informācija par jūsu darījumiem ar mums. Piemēram, jūsu pirkumu vēsture, norēķinu un piegādes informācija un cita informācija par mūsu preču vai pakalpojumu lietošanu, ko jūs veicat.
 • Maksājumu informācija. Tā ietver informāciju no jūsu kredītkartes vai debetkartes, tiešsaistes maksājumu konta vai citām maksājumu iespējām.
 • Unikāla klienta un komerciālā informācija. Piemēram, lietotājvārdi un citi pieteikšanās akreditācijas dati.
 • Informācija, kas norāda uz jūsu interesi par amatu. Piemēram, jūsu preferences, darba vēsture un informācija, kas sniegta darba pieteikumos.
 • Demogrāfiska informācija. Piemēram, tādi dati kā vecums, dzimums, hobiji vai aktivitātes, gaume vai preferences.
 • Sensitīva informācija.  Piemēram, kad jūs piesakāties darbam pie mums, mēs varam apkopot noteiktu informāciju, ja tas ir atļauts un/vai noteikts likumā un/vai kuru jūs brīvprātīgi izvēlaties sniegt.
 • Dati līgumiem ar klientiem vai pārdevējiem. Tie ietver klienta vai pārdevēja novērtējumu un piekrišanu. Piemēram, mēs vācam kredītvēstures statusu vai informāciju, kas publiski pieejama sankciju vai uzraudzības sarakstos. 
 • Informācija, kas iegūta no mūsu Vietnēm un sociālo mediju lapām. Tā ietver informāciju, kas iegūta jūsu saziņā ar mums. Piemēram, komentāri, fotogrāfijas vai cita informācija, kuru jūs publicējat blogos, forumos vai sociālajos tīklos.
 • Ierīces informācija. Piemēram, interneta protokola (IP) adrese, ierīces identifikators, ierīces operētājsistēma, pārlūkprogrammas veids, tīmekļa vietnes, kas apmeklētas pirms vai pēc jūs apmeklējat mūsu vietni, mūsu vietnē skatītās lapas un veiktās darbības, kā arī mijiedarbība ar reklāmdevējiem.
 • Trešo pušu pakalpojumu un reklāmas partneri arī var iegūt informāciju automātiski.
 • Cita informācija, ko esam ieguvuši no jums ar jūsu piekrišanu.
   

Informāciju, kuru mēs iegūstam par jūsu mājdzīvnieku – piemēram, jūsu mājdzīvnieka suga, šķirne, dzimšanas diena vai ārstēšanas vēsture – neuzskata par Personas datiem.

Mēs varam izmantot jūsu Personas datus dažādiem pamatotiem nolūkiem, tostarp:

 • Lai nodrošinātu funkcijas, preces un pakalpojumus, ko jūs pieprasāt. Mēs varam izmantot Personas datus, kurus iegūstam, lai nodrošinātu jums iespēju izmantot mūsu funkcijas, preces un pakalpojumus, kurus pieprasāt. Tas ietver maksājumu apstrādi pirkumiem, abonementiem vai pārdošanai, kā arī aizsardzību pret iespējamiem krāpnieciskiem darījumiem vai to identifikāciju.
 • Reģistrācijai, konkursiem un akcijām. Mēs varam izmantot jūsu Persona datus, lai reģistrētu jūsu dalību konkursos, ja izvēlaties piedalīties, lai paziņotu jums par rezultātiem un reģistrētu jūs noteiktām funkcijām, precēm un pakalpojumiem atbilstoši jūsu mārketinga preferencēm.
 • Lai sazinātos ar jums un sniegtu jums informāciju. Mēs varam izmantot jūsu Personas datus, lai sazinātos ar jums, atbildētu uz jūsu jautājumiem vai komentāriem vai sniegtu jums atjauninājumus un ziņas. Un, ja norādāt uz interesi par darbu Mars, lai informētu jūs par piemērotām vakancēm.
 • Lai sniegtu jums personalizētu saturu, informāciju un lai nosūtītu jums brošūras, kuponus, paraugus, piedāvājumus un citu informāciju par mūsu precēm vai mūsu uzņēmumu saimi. Ja tiesību akti nosaka šādu prasību, mēs prasām apmeklētājiem, kas sniedz e-pasta adreses, lai tie mums pavēsta, vai vēlas saņemt vairāk informācijas vai atjauninājumus no mums, piemēram, informāciju par precēm un pakalpojumiem, kas pieejami no mūsu uzņēmumu saimes. Mēs arī sniedzam apmeklētājiem atteikšanās iespēju, ja tie vairs nevēlas turpmāk saņemt no mums informāciju. Reizēm jūs varat tikt aicināti pieteikties, pirms mēs sazināmies ar jums noteiktos veidos vai pirms noteikti pakalpojumi kļūst pieejami.
 • Mums izpildot savus pienākumus līgumā ar jums. Mēs varam pēc nepieciešamības izmantot jūsu Personas datus, kad jūs strādājat kā pakalpojumu sniedzējs vai piesakāties darbā pie mums. Ja jūs esat patērētājs vai mūsu pakalpojumu lietotājs, mēs izmantosim jūsu Personas datus, lai izpildītu savus pienākumus mūsu līgumā ar jums.
 • Lai novērtētu un pieņemtu klientus vai pārdevējus. Tas ietver dažu klientu vai pārdevēju identitātes un kredītstatusa pārbaudīšanu, uzticamības pārbaudes veikšanu un pārbaudes, izmantojot publiski pieejamus valdības un/vai sankciju sarakstus un citus trešo pušu datu avotus, Mars incidentu reģistru un sektora brīdinājumu sistēmu izmantošanu un dalību tajās un/vai trešo pušu pārbaužu pakalpojumus. Šo Personu datu iegūšanā var būt iesaistīta kredītinformācijas aģentūra vai cita trešā puse.
 • Lai sniegtu piemērotas reklāmas. Mēs varam iegādāties un izmantot izvēles e-pasta sarakstus, lai sazinātos ar potenciāliem klientiem. Mēs prasām, lai šo sarakstu sniedzēji apstiprinātu, ka tiek sniegta tikai to  personu kontaktinformācija, kuras vēlas saņemt piedāvājumus un informāciju pa e-pastu. Mēs varam arī izmantot demogrāfisko un preferenču informāciju, lai sniegtu reklāmas lietotājiem, kuriem tās ir vispiemērotākās. Tādējādi lietotāji redzēs reklāmas, kuras tos varētu interesēt. Mēs ievērojam atteikšanās pieprasījumus. Sīkākai informācijai par mūsu reklāmas praksi, lūdzu, noklikšķiniet šeit, lai skatītu mūsu tiešsaistes interešu reklāmas politiku.
 • Lai sniegtu jums citus piedāvājumus. Reizēm mēs sniedzam piedāvājumus, kuponus un informāciju, tostarp katalogus, pa pastu. Piemēram, kad klienti veic tiešsaistes pasūtījumu mūsu katalogu veikalos vai reģistrējas mūsu kataloga saņemšanai tiešsaistē, mēs varam tos pievienot attiecīgā kataloga saņēmēju sarakstam. Mēs varam arī izmantot sarakstus no trešajām pusēm vai publiskiem avotiem. Ar jūsu piekrišanu mēs varam apmainīties ar vārdiem un adresēm ar citiem uzņēmumiem, kuri var sazināties ar jums pa pastu, lai sniegtu piedāvājumus. Jūs varat atteikties no abonementa jebkurā laikā.
 • Lai uzlabotu funkcijas, preces un pakalpojumus, kurus mēs piedāvājam Vietnēs. Mēs varam izmantot Personas datus, lai uzlabotu Mars saimes preču piedāvājumus, pakalpojumus, kā arī savas Vietnes un funkcijas.
 • Lai apvienotu savus datus Mars saimē. Mēs varam arī apvienot personas datus, kurus likumīgi savākuši citi Mars saimes uzņēmumi, lai izveidotu vienotu skatījumu uz mūsu klientiem, iekšējā tirgus izpētei un/vai mūsu kampaņu efektivitātes mērīšanai un, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tas ļauj mums saprast, kur atrodas klienti mūsu dažādajos zīmolos un Mars saimes biznesa nodaļās, un atbalstīs mūs mūsu produktu un pakalpojumu uzlabošanā.
 • Noteiktām automatizētām lēmumu pieņemšanas darbībām. Mēs varam izmantot iegūtos Personas datus tiešsaistes reklāmai un/vai jūsu personības profila izveidošanai. Sīkāka informācija par Personas datiem, kurus mēs iegūstam, to izmantošanu un to, kā jūs varat atteikties no jebkādas automātiskas lēmumu pieņemšanas, ir sniegta tālāk tekstā.
   

Ar kādu likumīgo pamatu mēs varam apstrādāt jūsu Personas datus?

 • Lai aizsargātu jūsu vitālās intereses. Mēs varam, piemēram, apstrādāt Personas datus veselības un drošības iemeslu dēļ, ja jūs atrodaties Mars objektos, vai darba kandidātiem, lai īstenotu vienošanās ar darbinieku pārstāvniecībām noteiktās jurisdikcijās, kā arī lai aizsargātu sabiedrības intereses.
 • Atbilstoši jūsu norādījumiem un ar jūsu piekrišanu.
 • Zinātniskas izpētes nolūkos.
 • Citiem pamatotiem komercdarbības nolūkiem. Mēs varam arī paļauties uz mūsu likumīgajām interesēm uzlabot uzņēmējdarbības un mārketinga praksi. Tas ietver, bet neaprobežojas tikai ar likumu ievērošanu, izpēti un analīzi, datu apvienošanu, klīniskiem pētījumiem, diagnozes novērtēšanu, mājdzīvnieku ārstēšanu un citiem iepriekš aprakstītajiem mērķiem. Ja mēs paļaujamies uz savām likumīgajām interesēm, mēs veiksim leģitīmo interešu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka mēs ņemam vērā un līdzsvarojam jebkuru iespējamo ietekmi uz jūsu tiesībām saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, pirms mēs veicam jebkādu datu apstrādi. Mēs neizmantosim jūsu personas datus darbībām, kuru ietekme uz jums ir būtiskāka par mūsu interesēm, ja vien mums nav jūsu piekrišanas vai ja to nepieprasa vai atļauj likums.

Mēs varam kopīgot vai izpaust jūsu personisko informāciju mērķiem, kas atbilst šim Privātuma paziņojumam tālāk norādītajos gadījumos

 • Uzņēmuma Mars un Mars uzņēmumu saimes ietvaros. Piemēram, lai apvienotu par jums savāktos Personas datus.
 • Ar pārdevējiem vai aģentiem. Mēs varam kopīgot jūsu Personas datus ar uzņēmumiem, kurus esam nolīguši sniegt mums pakalpojumus. Kad mēs kopīgojam Personas datus ar uzņēmumiem, lai tie sniegtu mums pakalpojumus, tiem nav atļauts tos izmantot nekādiem citiem mērķiem. Tiem ir jāievēro jūsu Personas datu konfidencialitāte, ja vien jūs nesniedzat citādu piekrišanu.
 • Ja jūsu Personas dati tiek nodoti kopā ar citiem uzņēmuma aktīviem. Šādā gadījumā personas dati var tikt kopīgoti arī jebkura novērtēšanas procesa laikā, ievērojot konfidencialitātes un neizpaušanas prasības.
 • Ja mēs esam saņēmuši jūsu norādījumu vai piekrišanu savu Personas datu izpaušanai.
 • Lai ievērotu tiesību aktus vai atbildētu uz tiesas procesu vai likumīgiem pieprasījumiem, tostarp no tiesībsargājošām vai valdības iestādēm.
 • Lai izmeklētu patērētāju sūdzības vai iespējamus likumpārkāpumus, lai aizsargātu tīmekļa vietnes integritāti, lai izpildītu jūsu pieprasījumus, vai lai sadarbotos jebkādas juridiskas izmeklēšanas ietvaros.
 • Lai aizsargātu Mars uzņēmumu saimes vai mūsu klientu tiesības vai īpašumu, tostarp izpildot noteikumus, kas attiecas uz jūsu veikto pakalpojumu izmantošanu.
 • Lai rīkotos, labticīgi uzskatot, ka piekļuve vai izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu darbinieku, klientu, sabiedrības un mājdzīvnieku veselību un/vai drošību.
 • Lai atbalstītu citus pamatotus komercdarbības mērķus. Tas ietver, taču neaprobežojas ar juridisku atbilstību, klīnisko pētījumu īstenošanu, diagnožu novērtēšanu un mājdzīvnieku ārstēšanu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Vietnes var ietvert saites vai atsauces uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, kuru privātuma prakse var atšķirties no mūsu prakses. Ja jūs iesniedzat savus Personas datus kādai no šīm vietnēm, uz tiem attiecas šo vietņu privātuma politika. Mēs mudinām jūs pārskatīt katras jūsu apmeklētās vietnes konfidencialitātes politiku.

Mēs varam pārdot anonimizētus datus trešajām pusēm, un mēs varam kopīgot anonimizētus vai personas neidentificējamu informāciju, kā aprakstīts iepriekš. Mēs varam kombinēt anonimizētu vai deidentificētu informāciju ar citu anonimizētu vai deidentificētu informāciju no citiem avotiem. Mēs varam arī kopīgot apkopotu un anonimizētu informāciju ar trešajām pusēm, tostarp, piemēram, ar konsultantiem, reklāmdevējiem un investoriem, vispārējai komercdarbības analīzei. Piemēram, mēs varam atklāt saviem reklāmdevējiem savu tīmekļa vietņu apmeklētāju skaitu un populārākās funkcijas vai pakalpojumus.

Kad jūs piesakāties darbā Mars saimes uzņēmumos, mēs apstrādājam jūsu Personas  datus, kā aprakstīts šeit, ievērojot piemērojamos datu aizsardzības tiesību aktus. Mars ievēro jūsu personas datu aizsardzības tiesības un uzskata, ka jūsu Personas dati kā darba kandidātam ir konfidenciāli. Mēs izmantojam un kopīgojam jūsu Personas datus, kā aprakstīts šajā Privātuma paziņojumā, un arī kā aprakstīts turpmāk tekstā attiecībā uz jums kā darba kandidātu.

Personas dati, kurus mēs iegūstam par jums kā darba kandidātu

Kad jūs piesakāties darbam uzņēmumā Mars, mēs lūdzam jūs sniegt Personas datus jūsu pieteikuma izvērtēšanai. Jūs varat arī izvēlēties sniegt papildu Personas datus (piemēram, informāciju par hobijiem un sociālajām preferencēm). Visa informācija ir sniedzama brīvprātīgi, un jūs varat izvēlēties, kādus Personas datus vēlaties sniegt. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs izvēlaties nesniegt Personas datus, mūsu spēja izvērtēt jūsu kandidatūru var būt ierobežota.

Informācija no trešajām pusēm

Mēs varam arī iegūt informāciju par jums no publiskiem avotiem vai trešajām pusēm. Piemēram, lai pārbaudītu informāciju jūsu pieteikumā vai veiktu iepriekšējās darbības pārbaudi ar trešās puses starpniecību atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem. Ja izvēlaties to darīt, jūs varat sniegt mums Personas datus trešo pušu vietnēs, piemēram, LinkedIn, ja tās ir piemērojamas jūsu tirgū. Ja izvēlaties atļaut Mars piekļūt šiem Personas datiem, jūs piekrītat, ka Mars var iegūt, saglabāt un izmantot šo informāciju saskaņā ar šo Privātuma paziņojumu.

 

Kā Mars izmanto jūsu kā darba kandidāta Personas datus

Mars izmanto jūsu Personas datus, lai apstrādātu jūsu pieteikumu, tostarp turpmāk aprakstītajiem nolūkiem.

 • Darba kandidātu atlase, novērtēšana un pieņemšana
 • Vispārējā, cilvēkresursu administrācija un pārvaldība
 • Apmierinātības aptauju veikšana (piemēram, lai pārvaldītu un uzlabotu darbā pieņemšanas procesu)
 • Jūsu darba atsauksmju un iepriekšējās darbības pārbaužu veikšana un saistīti novērtējumi
 • Juridisko un uzņēmuma prasību ievērošana (piemēram, lai pārraudzītu dažādību)
 • Saziņa ar jums saistībā ar jūsu pieteikumu un ieinteresētību uzņēmumā Mars
 • Turpmākas darba iespējas, ja jūs atļaujat šādu izmantošanu
   

Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana

Mars var arī apstrādāt jūsu Personas datus datu un statistiskajai analīzei. Lai ievērotu juridiskās prasības vai Mars likumīgās intereses, mēs varam īstenot globāla līmeņa personāla atlasi un dažādības pārraudzību ar jūsu piekrišanu un ja to atļauj piemērojamie tiesību akti. Jums ir tiesības noteikt, ka lēmumu par jums nedrīkst pieņemt, pamatojoties tikai uz automātisku apstrādi, ieskaitot profilēšanu, ja šis lēmums rada juridiskas sekas vai būtiski jūs ietekmē. Mars savā personāla atlases procesā nepieņem tikai automātiskus lēmumus par kandidātiem.

Ar ko Mars kopīgos jūsu kā darba kandidāta Personas datus?

Jūsu Personas dati tiks pārsūtīti starp Mars uzņēmumiem Mars saimē un tikai ar tiem Mars pārstāvjiem, kuriem tas patiešām ir nepieciešams savu uzdevumu un pienākumu veikšanai, kā arī trešajām personām ar leģitīmu biznesa vajadzību. Trešās puses, kas tieši saistītas ar darba kandidātiem, ietver personāla atlases aģentūras, konsultantus, iepriekšējās darbības pārbaudes pakalpojumu sniedzējus un juristus. Šie pakalpojumu sniedzēji var mainīties atkarībā no Mars struktūrvienības, kura jūs nodarbina, un var laika gaitā mainīties. Mēs vienmēr cenšamies nodrošināt, lai trešās puses, kuras apstrādā Personas datus, darītu to veidā, kas atbilst šim Privātuma paziņojumam un piemērojamiem tiesību aktiem.

Ja jūs vairs negribat, ka mēs izmantojam Jūsu kontaktinformāciju, lai reklamētu Marss vai trešo pušu produktus vai pakalpojumus, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

Ja mēs nosūtām jums reklāmas e-pastu, jūs varat arī atteikties no šādu e-pastu turpmākas saņemšanas e-pasta apakšā. Dažos gadījumos mēs varam prasīt jūsu piekrišanu pirms reklāmas e-pastu nosūtīšanas. Ja atteiksieties sniegt piekrišanu, jūs nesaņemsiet noteiktus e-pastus no mums.

Pat ja izvēlaties nesaņemt reklāmas e-pastus, jūs joprojām varat saņemt e-pastus, kuru nolūks ir īstenot, pabeigt vai apstiprināt komerciālu darījumu, kuru jau esat piekritis(-usi) slēgt ar mums. To vidū ir saziņa par jūsu mājdzīvnieka veselību, atgādinājumi par vizītēm, reģistrācijas pabeigšanu, lietotāja datu labojumi, paroles atiestatīšanas pieprasījumi, darījumu apstiprinājumi, paziņojumi par piegādi, kā arī cita saziņa, kas ir būtiska jūsu darījumiem ar mums.

Mēs varam arī jums piedāvāt īsziņu pakalpojumus. Dažos gadījumos mēs varam jums prasīt piekrist saņemt īsziņas no mums. Jūs varat jebkurā laikā atteikties no noteiktu īsziņu saņemšanas no mums (izņemot īsziņas ar atgādinājumiem par vizītēm), nosūtot STOP kā atbildi uz jebkuru īsziņu.

Ja vien nav īpaši norādīts citādi, visi īsziņu pakalpojumi jums tiek sniegti bez maksas. Var tikt piemērota maksa par īsziņām, datu savienojumu un citas maksas. Jūs esat atbildīgi par visiem mobilā tālruņa maksājumiem (par lietošanu, abonementu u.tml.), kas izriet no jebkādu mūsu preču vai pakalpojumu lietošanas. Lūdzu, skatiet sava mobilo pakalpojumu sniedzēja tarifu plānu, lai noskaidrotu maksu par īsziņu nosūtīšanu un saņemšanu.

Kā tiek ievērota bērnu informācijas konfidencialitāte?

Lielākā daļa mūsu tīmekļa vietņu ir veidotas un paredzētas pieaugušajiem. Ja kāda no mūsu vietnēm ir paredzēta jaunākai auditorijai, mēs saņemam piekrišanu no vecāka vai aizbildņa saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.  

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, izlasiet uz Mars mārketinga kods. Ja uzzināt, ka bērns, pārkāpjot šo politiku, ir reģistrējies e-pasta biļeteniem vai citādi ir sniedzis savus Personas datus, lūdzu ziņojiet to mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta šīs politikas augšdaļā. Ja mēs uzzinām, ka nepilngadīgs lietotājs ir sniedzis Personas datus bez vecāku atļaujas, mēs izbeidzam attiecīgā konta darbību un dzēšam visus Personas datus, ko sniedzis attiecīgais lietotājs, ciktāl tas ir praktiski iespējams.

Kāda ir mūsu politika attiecībā uz interesēm atbilstošu tiešsaistes reklāmu?

Lūdzu, skatiet mūsu paziņojumus par Reklāmu izvēli un Sīkfailiem, lai iegūtu sīkāku informāciju par mūsu praksi attiecībā uz interesēm atbilstošu tiešsaistes reklāmu un sīkfailu izmantošanu.

Kas vēl jums ir jāzina?

Kur jūsu informācija tiek glabāta un apstrādāta?

Personas dati, kurus mēs iegūstam vai saņemam, var tikt glabāti un apstrādāti Amerikas Savienotajās Valstīs vai jebkurā citā valstī, kur atrodas mūsu vai mūsu pakalpojumu sniedzēju objekti.

Serveri un datubāzes, kur glabājas Personas dati, var atrasties ārpus valsts, no kuras jūs piekļuvāt šai tīmekļa vietnei, un valstī, kurai nav tādi paši personas datu aizsardzības tiesību akti kā jūsu mītnes valstij. Personas dati, kurus jūs mums sniedzat, var tikt nosūtīti uz citām valstīm saskaņā ar juridiskām prasībām. Mēs iegūsim, apstrādāsim un izmantosim Personas datus tikai saskaņā ar šo Privātuma paziņojumu.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu Personas datus?

Mēs paturam un glabājam jūsu Personas  datus tikai tik ilgi, kamēr mums ir pamatots komercdarbības mērķis, un saskaņā ar savu datu glabāšanas politiku.

Kā ar Personas datiem, ka ir publiski pieejami (piemēram, tērzētavas, ziņojumu dēļi vai citi interaktīvi forumi)?

Mēs varam piedāvāt tērzētavas, ziņojumu dēļus vai interaktīvas telpas, kurās apmeklētāji var publicēt komentārus vai informāciju. Ja pastāv šāda tērzētava, ziņojumu dēlis, sociālo tīklu iespējas vai citas interaktīvas telpas, noteikti pārbaudiet publicētos noteikumus. Uz jums attieksies publicētie noteikumi, kā arī mūsu Vietnes Lietošanas noteikumi. Dalības noteikumi var noteikt vecuma un citus ierobežojumus, piemēram, attiecībā uz aizskaroša satura publicēšanu. Viss, ko jūs publicējat tiešsaistē, ir publiska informācija. Mēs neesam atbildīgi ne par ko, ko jūs brīvprātīgi publicējat tiešsaistē. Lietotājiem ir jāievēro piesardzība, izpaužot Personas datus tiešsaistē.

Nodošana

Mēs varam koplietot vai pārsūtīt jūsu Personas datus jebkura tieša vai netieša reorganizācijas procesa laikā, tostarp, bet ne tikai, apvienošanās, pārņemšanā, nodalīšanā, bankrota gadījumā un visu mūsu aktīvu vai to daļas pārdošanā.  Jūsu personas dati var tikt kopīgoti pēc šāda darījuma pabeigšanas un/vai novērtējuma apstrādes laikā pirms pārsūtīšanas (saskaņā ar konfidencialitātes prasībām).  Pārsūtīšanas gadījumā uz jūsu Personas datiem attieksies šis Privātuma paziņojums vai politika, kas aizsargā jūsu personas datus vismaz tādā pašā mērā kā šis Privātuma paziņojums, ja vien jūs nepiekrītat citādi.

Kā mēs sargājam jūsu Personas datus?

Mēs uzturam (un pieprasām, lai mūsu pakalpojumu sniedzēji uzturētu) atbilstošus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu jūsu Personas datu drošību. Ja jums ir kādi jautājumi par drošības pasākumiem, ko mēs izmantojam, varat sazināties ar mums izmantojot
kontaktinformāciju, kas norādīta šī Privātuma paziņojuma augšdaļā.

Mēs iesakām jums arī veikt papildu pasākumus savu Personas datu aizsardzībai. Piemēram, instalējiet atjauninātu antivīrusu programmatūru, aizveriet pārlūkprogrammas pēc lietošanas, uzturiet savu pieteikšanās akreditācijas datu un paroļu konfidencialitāti un regulāri atjauniniet programmatūru un lietotnes, lai nodrošinātu, ka izmantojat aktuālākās drošības iespējas.

Personas datu starptautiska pārsūtīšana

Ja jūs izvēlaties mums sniegt Personas datus, mēs varam pārsūtīt šos Personas   datus saviem partneriem un apakšuzņēmumiem vai citām trešajām pusēm saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem. Mēs varam arī pārsūtīt jūsu Personas datus uz ārzemēm, no jūsu valsts vai jurisdikcijas uz citām valstīm vai jurisdikcijām saskaņā ar tiesiskajām prasībām. Mars galvenokārt izmanto Eiropas Savienības Komisijas Līgumu standartklauzulas datu pārsūtīšanai no Eiropas Savienības, EEZ, Lielbritānijas un Šveices uz valstīm ārpus EEZ (ieskaitot Lielbritāniju). Pārsūtīšanai starp citām jurisdikcijām Mars var paļauties uz citiem juridiskiem starptautiskās pārsūtīšanas mehānismiem, kas ir atbilstoši saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.

Daži jūsu tiesību aspekti var atšķirties atkarībā no jūsu dzīvesvietas. Mars atbildēs uz visiem tiesību pieprasījumiem saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

Ja vēlaties iesniegt pieprasījumu saistībā ar kādu no tālāk norādītajām tiesībām, lūdzu sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

Piekļuves tiesības

Jums var būt tiesības saņemt apstiprinājumu par to, vai jūsu Personas dati tiek vai netiek apstrādāti. Ja tie tiek apstrādāti, jums ir tiesības piekļūt šiem Personas datiem un citai informācijai, piemēram, nolūkiem, Personas datu kategorijām, saņēmējiem (vai saņēmēju kategorijām), kuriem Personas dati ir izpausti vai tiks izpausti, noteiktiem saņēmējiem trešajās valstīs vai starptautiskās organizācijās, ja iespējams, paredzamajam periodam, kurā Personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritērijiem, kas tiek izmantoti šī perioda noteikšanai, jūsu tiesībām utt. 

Ja tas ir praktiski iespējams un to atļauj tiesību akti, mēs sniegsim mūsu apstrādāto Personas datu kopiju. Par jebkādām papildu kopijām, mēs varam iekasēt saprātīgu maksu, pamatojoties uz administratīvajām izmaksām. Ja jūs iesniedzat pieprasījumu elektroniski un ja vien nav prasīts citādi, šī informācija tiks sniegta elektroniskā veidā.

Tiesības labot

Jums var būt tiesības labot vai papildināt savus Personas datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.

Tiesības izdzēst ("tiesības tikt aizmirstiem")

Jums var būt tiesības uz savu Personas datu dzēšanu noteiktos apstākļos. Piemērus skatiet tālāk tekstā.

 • Jūsu Personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kuru dēļ tie tika apstrādāti
 • Jūs atsaucat savus piekrišanu, uz kuras apstrāde ir pamatota, un mums nav cita juridiska pamata apstrādei
 • Jūs iebilstat pret apstrādi un nav nekādu pārāku juridisku pamatu apstrādei
 • Jūsu Personas dati ir tikuši nelikumīgi apstrādāti
 • Jūsu Personas dati ir jādzēš, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas uz mums attiecas

Šīs tiesības nav piemērojamas apstrādei tādā apmērā, kādā tā nepieciešama tālāk minētajiem nolūkiem.

 • Vārda un informācijas brīvības realizācijai
 • Lai izpildītu tiesisku pienākumu, kas nosaka apstrādi ar tiesību aktu, kas uz mums attiecas
 • Lai veiktu kādu uzdevumu sabiedrības interesēs
 • Sabiedrības interešu dēļ veselības aizsardzības jomā
 • Arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātnisku vai vēsturisku pētījumu nolūkos vai statistikas nolūkos
 • Lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu mūsu likumīgās prasības

Tiesības ierobežot apstrādi

Jums var būt tiesības ierobežot apstrādi tālāk minēto iemeslu dēļ.

 • Jūs apstrīdat savu Personas datu precizitāti – uz periodu, kas ļauj mums pārbaudīt šo Personas datu precizitāti
 • Apstrāde ir nelikumīga un jūs iebilstat pret šo Personas datu dzēšanu un pieprasāt to lietošanas ierobežošanu  
 • Mums šie Personas dati vairs nav nepieciešami apstrādes nolūkiem, taču tie ir nepieciešami jums, lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās prasības
 • Jūs izmantojat savas tiesības iebilst pret apstrādi, kamēr tiek pārbaudīts, vai mūsu leģitīmās intereses ir pārākas par jūsu

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums var būt tiesības saņemt Personas datus, kurus esat mums snieguši, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Jums ir tiesības nosūtīt šos Personas datus citam pārzinim, ja apstrāde ir balstīta uz piekrišanu vai uz līgumu un tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem.

Tiesības iebilst

Jums var būt tiesības iebilst, pamatojoties uz savu konkrēto situāciju, pret savu Personas datu apstrādi, kas ir balstīta uz mūsu leģitīmām interesēm. Jo īpaši jums var būt tiesības iebilst pret jūsu personas datu apvienošanu visā Mars saimē, pamatojoties uz mūsu leģitīmām interesēm. Mēs izbeigsim šo Personas datu apstrādi, ja vien mums nebūs tādu pārliecinošu iemeslu to apstrādei, kas ir pārāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai juridisku prasību sastādīšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai. Ja Personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, ieskaitot profilēšanu, jūs varat iebilst jebkurā laikā.

Automatizētu individuālu lēmumu pieņemšana, ieskaitot profilēšanu

Jums var būt tiesības netikt pakļautam/-ai lēmumam, kas pamatots tikai uz automatizētu apstrādi, ieskaitot profilēšanu, izņemot noteiktus izņēmuma gadījumus saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem. 

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja Personas datu apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu, jums var būt tiesības atsaukt piekrišanu jebkurā laikā, neietekmējot tādas apstrādes likumību, kas balstīta uz piekrišanu pirms atsaukšanas.

Anonimitātes tiesības

Jums var arī būt tiesības pieprasīt anonimitāti. Tas nozīmē, ka jūsu Personas dati netiktu iegūti vai apstrādāti. Ja jūs izvēlaties izmantot šīs tiesības, mums var nebūt iespējas sniegt jums prasītās preces vai pakalpojumus.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Jums var būt tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

             Tiesības atteikties no savu Personas datu pārdošanas

Jūs varat atteikties no savu Personas datu pārdošanas trešajām pusēm (vai patērētājiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, ir tiesības uz savu Personas datu nepārdošanu bez savas vai savu vecāku piekrišanas). Lai izmantotu šīs tiesības, varat iesniegt pieprasījumu, izmantojot iepriekš sniegto veidlapu un/vai iepriekš norādīto saiti "Nepārdot manu personisko informāciju".

            Tiesības uz nediskrimināciju

Tiesības uz nediskrimināciju, lai saņemtu vienādu apkalpošanu un cenas no uzņēmuma pat pēc savu tiesību izmantošanas.

Izgaismot gaismas atklāšanu

Kalifornijas tiesību akti ļauj Kalifornijas iedzīvotājiem pieprasīt noteiktu informāciju par mūsu veikto Personas datu izpaušanu trešajām pusēm to tiešā mārketinga nolūkos. Lai izteiktu šādu pieprasījumu, lūdzu norādiet "Spīdēt gaismu" sava pieprasījuma sadaļā "Pieprasījuma informācija" augstāk esošajā veidlapā vai temata rindiņā, ja tas iesniegts pa e-pastu.

Ņemiet vērā, ka dažu šo tiesību izmantošanas reižu skaits ir ierobežots. Jūs varat iecelt pilnvarotu pārstāvi pieprasījumu iesniegšanai jūsu vārdā. Pārstāvim ir jāiesniedz jūsu pilnvarojuma pierādījums. Mēs varam noraidīt tāda pārstāvja pieprasījumu, kurš neiesniedz pierādījumu par to, ka ir saņēmis jūsu pilnvarojumu rīkoties jūsu vārdā.

Pirms jūsu pieprasījuma izpildīšanas mums var būt nepieciešams to pārbaudīt. Piemēram, mēs varam lūgt jūs apstiprināt datu punktus, kuri mums jau ir par jums. Mēs izmantosim Personas datus, kas sniegti pieprasījumā, tikai lai pārbaudītu prasītāja identitāti vai pilnvaras.

Finansiālie stimuli

Mēs laiku pa laikam varam piedāvāt dažādus finansiālus stimulus. Finansiālā stimula nosacījumi tiks sniegti, reģistrējoties finansiālajam stimulam. Jūs varat atteikties no jebkura finansiālā stimula. Aprēķinot šos piedāvājumus, mēs ņemam vērā ar piedāvājumu saistītos izdevumus un Jūsu datu vērtību.

Kā mēs reaģējam uz "Neizsekošanas" pieprasījumiem

Mēs darām visu iespējamo, lai veiktu pārlūkprogrammas iestatījumus, lai mēs neizsekotu jūsu personas datiem, ievērojot tehniskus ierobežojumus; mēs, iespējams, nevarēsim reaģēt uz visiem lietotāja iestatījumiem vai signāliem.

Izmaiņas

Izmaiņas šajā Privātuma paziņojumā

Mēs izmantosim jūsu Personas datus tikai veidā, kas aprakstīts šajā Privātuma paziņojumā. Ja mēs izlemsim izmantot jūsu Personas datus veidā, kas atšķiras no tā, kas tika norādīts informācijas iegūšanas brīdī, mēs jums par to ziņosim. Ja ir kādas pretrunas starp mūsu Privātuma paziņojuma versiju angļu valodā un tulkotu versiju, noteicošā ir versija angļu valodā.