Global
Mars Home page

ถ้อยแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 1 พฤศจิกายน 2564

ภาพรวม

Mars เป็นธุรกิจในครอบครัวที่เราภาคภูมิใจซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลากว่า 100 ปี การดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างอิสระนี้ช่วยให้เรามีอิสรภาพในการวางแผนในระยะยาว แทนการวางแผนเป็นไตรมาส ซึ่งทำให้เราสามารถลงทุนในระยะยาวสำหรับธุรกิจของเรา บุคลากรของเรา ผู้บริโภคของเรา และโลกใบนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามแนวทางของหลักการที่ยั่งยืนของเรา เรามีความเชื่อว่าวิธีการดำเนินธุรกิจของเราในวันนี้ จะทำให้โลกในวันพรุ่งนี้เป็นแบบที่เราต้องการได้

หลักการด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเรา:

 1. เราให้คุณค่า และเคารพข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่เรา
 2. เรามุ่งมั่นที่จะมีความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อวิธีการที่เราใช้ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของเรา ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามหลักการห้าประการของเรา และกฎหมาย
 3. เรายึดมั่น และเคารพสิทธิด้านความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค ลูกค้า และผู้สมัครงานของเรา
 4. เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของเราอย่างต่อเนื่อง

ถ้อยแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเราฉบับนี้แจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ Mars, Incorporated และกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า "Mars" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") เก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา แอปพลิเคชันมือถือ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่แสดงถ้อยว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ (เรียกรวมกันว่า "ไซต์") ถ้อยแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านด้วยตนเอง หรือเก็บรวบรวมจากร้านค้า การตรวจวินิจฉัย การสร้างภาพของเราและ/หรือโรงพยาบาลสัตว์ และสถาบันดูแลสัตว์ (เรียกว่า "ไซต์" เช่นเดียวกัน) และเมื่อท่านได้สมัครงานที่ Mars


Select Widget

เรามีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับท่านเพื่อตอบสนองต่อคำถาม หรือข้อสงสัยใด ๆ ที่ท่านอาจมีอย่างทันท่วงที

หากท่านมีคำถามทั่วไป ต้องการติดต่อทีมงานความเป็นส่วนตัวระดับสากล และ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Mars โปรด คลิกที่นี่ หากท่านมีคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน และต้องการใช้สิทธิใด ๆ ของท่านภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ โปรด คลิกที่นี่ หากท่านเป็นผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย และต้องการใช้สิทธิของท่านในการขอให้เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรด คลิกที่นี่ ท่านยังสามารถทำการร้องขอโดยการโทรไปยัง 1-844-316-5985 หรือโดยการติดต่อหน่วยงาน Mars ที่ท่านมีความสัมพันธ์ด้วย ซึ่งรวมถึง:

 • โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยง Banfield: โดยการคลิก ที่นี่ หรือโทรไปยัง 888-899-7071
 • โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงพิเศษ + ฉุกเฉิน BluePearl: โดยการคลิก ที่นี่ หรือโทรไปยัง 855-900-8444
 • โรงพยาบาลสัตว์ VCA: โดยการคลิก ที่นี่ หรือโทรไปยัง 1-844-276-5786

หากต้องการพิมพ์ถ้อยแถลงการณ์ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดคลิกที่นี่

ถ้อยแถลงการณ์ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม หรือประมวลผลโดย Mars, Incorporated และกลุ่มบริษัท ถ้อยแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้บังคับเมื่อเราได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากตัวท่านเอง ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา แอปพลิเคชันมือถือ อีเมล โรงพยาบาลสัตว์ โซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ได้มีการแสดงถ้อยว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ (เรียกว่า "ไซต์") ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมายถึงข้อมูล หรือกลุ่มข้อมูลซึ่งสามารถใช้ระบุตัวท่านได้ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นรวมถึงข้อมูลที่เป็นตัวระบุ เช่น ชื่อ หมายเลข ID ข้อมูลระบุตำแหน่ง ตัวระบุออนไลน์ หรือปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวตนด้านกายภาพ สรีรวิทยา พันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสังคม โปรดทราบว่าคำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคลอาจแตกต่างกันตามแต่ละภูมิภาค หากเราเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในภูมิภาคของท่าน เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวตามถ้อยแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายในท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้

โปรดอ่านถ้อยแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อทำความเข้าใจนโยบาย และวิธีปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถ้อยแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโดยการโพสต์แจ้งเตือนบนหน้าแรกของไซต์ของเราเป็นระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และจะทำการเปลี่ยนแปลงวันที่ในส่วน "ปรับปรุงครั้งล่าสุด" ดังนั้น โปรดตรวจสอบการปรับปรุงใด ๆ อย่างสม่ำเสมอ

เราปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ และรัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเราจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านอยู่ในเขตที่ยอมรับแนวคิดเกี่ยวกับ "ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล" หรือแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน เช่นนั้นแล้ว ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คือ:

Mars, Incorporated
c/o: Chief Data Protection and Chief Privacy Officer
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
ติดต่อ: [email protected] หรือ [email protected]

เราอาจเก็บรวบรวม หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไปนี้ เราจะอธิบายเกี่ยวกับแหล่งที่มา วัตถุประสงค์ และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

 • ตัวระบุ เรารับตัวระบุโดยตรงจากคุณหรือจากบุคคลที่สาม เช่น กลุ่มบริษัทที่ขายข้อมูลหรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ตัวระบุคือข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อหรือข้อมูลติดต่อของคุณ เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำเสนอและปรับปรุงฟีเจอร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ท่านร้องขอ สำหรับการลงทะเบียน การแข่งขัน และการส่งเสริมการขาย เพื่อสื่อสารกับท่านและมอบข้อมูลให้กับท่าน เพื่อมอบเนื้อหาและข้อมูลที่ปรับแต่งส่วนตัวให้กับท่าน และเพื่อส่งโบรชัวร์ คูปอง ตัวอย่าง ข้อเสนอ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือกลุ่มบริษัทของเรา เมื่อเราปฏิบัติหน้าที่ของเราภายใต้สัญญาระหว่างเรากับท่าน สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการประเมินและการยอมรับลูกค้าหรือผู้ขาย เพื่อส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือสำหรับการวิจัย ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการแบ่งปันเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทของ Mars และกับผู้ให้บริการของบริษัท
 • หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในบันทึกของลูกค้า เราได้รับข้อมูลนี้โดยตรงจากท่าน เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อนำเสนอและปรับปรุงฟีเจอร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ท่านร้องขอ เพื่อมอบเนื้อหาและข้อมูลที่ปรับแต่งส่วนตัวให้กับท่าน และเพื่อส่งโบรชัวร์ คูปอง ตัวอย่าง ข้อเสนอ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือกลุ่มบริษัทของเรา เมื่อเราปฏิบัติหน้าที่ของเราภายใต้สัญญาระหว่างเรากับท่าน และ/หรือสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการประเมิน และการยอมรับลูกค้าหรือผู้ขาย ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการแบ่งปันเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทของ Mars และกับผู้ให้บริการของบริษัท
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งรวมถึงลักษณะการจัดหมวดหมู่ การระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำ เราได้รับข้อมูลประเภทเหล่านี้โดยตรงจากคุณหรือจากบุคคลที่สาม เช่น กลุ่มบริษัทที่ขายข้อมูลหรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ เรายังรับข้อมูลการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จากท่าน ทั้งโดยตรง และโดยทางอ้อม (เช่น หากท่านอนุญาตให้ใช้บริการระบุตำแหน่ง) และ/หรือจากบุคคลที่สาม เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เราอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อมอบ และปรับปรุงฟีเจอร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ท่านร้องขอ สำหรับการลงทะเบียน การแข่งขัน และการส่งเสริมการขาย เพื่อมอบเนื้อหาและข้อมูลที่ปรับแต่งส่วนตัวให้กับท่าน และเพื่อส่งโบรชัวร์ คูปอง ตัวอย่าง ข้อเสนอ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือกลุ่มบริษัทของเรา เมื่อเราปฏิบัติตามหน้าหน้าที่ของเราภายใต้สัญญาระหว่างเรากับท่าน สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการประเมิน และการยอมรับลูกค้าหรือผู้ขาย และ/หรือเพื่อส่งมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการแบ่งปันเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทของ Mars และกับผู้ให้บริการของบริษัท
 • ข้อมูลในเชิงพาณิชย์ เราได้รับข้อมูลนี้โดยตรงจากท่านเมื่อท่านซื้อสินค้าและบริการที่ร้านค้าปลีกใด ๆ ของเรา ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลสัตว์หรือทางออนไลน์ เราใช้ข้อมูลในเชิงพาณิชย์นี้เพื่อมอบและปรับปรุงฟีเจอร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ท่านร้องขอ เพื่อมอบเนื้อหา ข้อมูลแบบปรับแต่งส่วนตัว และเพื่อส่งโบรชัวร์ คูปอง ตัวอย่าง ข้อเสนอ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือกลุ่มบริษัทของเราให้ท่าน และ/หรือเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการแบ่งปันเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทของ Mars และกับผู้ให้บริการของบริษัท
 • อินเทอร์เน็ตหรือกิจกรรมบนเครือข่ายที่คล้ายคลึงกัน เราได้รับข้อมูลนี้จากท่านในทางอ้อม (เช่น จากการสังเกตการดำเนินการของคุณบนเว็บไซต์ของเรา) หรือจากบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูล เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อมอบเนื้อหาและข้อมูลแบบปรับแต่งส่วนตัว และเพื่อส่งโบรชัวร์ คูปอง ตัวอย่าง ข้อเสนอ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือกลุ่มบริษัทของเราให้ท่าน และ/หรือเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการแบ่งปันเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทของ Mars และกับผู้ให้บริการของบริษัท
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือการจ้างงาน เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ หรือการจ้างงานโดยตรงจากท่าน หรือจากบุคคลที่สาม (กล่าวคือ ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ) เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อประมวลผลใบสมัครงาน และเมื่อเราดำเนินการตามหน้าที่ของเราภายใต้สัญญาระหว่างท่านกับเรา ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการแบ่งปันเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทของ Mars และกับผู้ให้บริการของบริษัท
 • การอนุมานที่ได้รับจากข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เราได้รับการอนุมานเหล่านี้จากท่านในทางอ้อม (เช่น จากการสังเกตการดำเนินการของคุณบนเว็บไซต์ของเรา) หรือจากบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูล เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อมอบและปรับปรุงฟีเจอร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ท่านร้องขอ เพื่อมอบเนื้อหา ข้อมูลแบบปรับแต่งส่วนตัว และเพื่อส่งโบรชัวร์ คูปอง ตัวอย่าง ข้อเสนอ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือกลุ่มบริษัทของเราให้แก่ท่าน และ/หรือเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการแบ่งปันสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทของ Mars และกับผู้ให้บริการของบริษัท

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อ ข้อมูลประชากรที่เดิมแล้วเก็บรวบรวมมาจากบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทของ Mars และข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากบุคคลที่สามอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจได้รับการรวมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวมสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทที่เฉพาะเจาะจงต่อไปนี้:

 • รายละเอียดการติดต่อส่วนตัว ข้อมูลนี้ประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล ยกตัวอย่างเช่น เมื่อท่านมอบรายละเอียดการติดต่อระหว่างการลงทะเบียนทางออนไลน์ เมื่อทำธุรกิจกับเรา หรือเมื่อมอบบริการให้เรา บางเว็บไซต์อนุญาตให้ท่านสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อจัดทำบัญชีผู้ใช้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของท่านกับเรา ยกตัวอย่างเช่น ประวัติการซื้อของท่าน และข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการจัดส่ง และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการที่ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
 • ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลจากบัตรเครดิตหรือเดบิต บัญชีการชำระเงินออนไลน์ หรือตัวเลือกการชำระเงินอื่น ๆ
 • ข้อมูลลูกค้า และโฆษณาเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ใช้และข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบอื่น ๆ
 • ข้อมูลที่ระบุความสนใจของท่านสำหรับตำแหน่งงาน ยกตัวอย่างเช่น ความประสงค์ของท่าน ประวัติการทำงาน และข้อมูลที่ท่านได้มอบให้ในการสมัครงาน
 • ข้อมูลทางด้านประชากร ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูล เช่น อายุ เพศ งานอดิเรกหรือกิจกรรม รสนิยม หรือความชื่นชอบ
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านสมัครงานกับเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลบางประการตามที่กฎหมายอนุญาต และ/หรือกำหนดให้รวบรวม และ/หรือข้อมูลที่ท่านสมัครใจเลือกที่จะให้กับเรา
 • ข้อมูลสำหรับข้อตกลงกับลูกค้า หรือผู้ขาย ข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยการประเมินและการยอมรับลูกค้าหรือผู้ขาย ยกตัวอย่างเช่น เราเก็บรวบรวมสถานะเครดิต หรือข้อมูลซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณชนบนรายการคว่ำบาตร หรือรายการเฝ้าระวัง
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของเรา และหน้าโซเชียลมีเดีย ข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรา ยกตัวอย่างเช่น ความคิดเห็น รูปภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณโพสต์ผ่านบล็อก กระดานข้อความ หรือเครือข่ายโซเชียล
 • ข้อมูลอุปกรณ์ ยกตัวอย่างเช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ตัวระบุอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ ประเภทของเบราว์เซอร์ เว็บไซต์ที่เยี่ยมชมก่อนหน้าและหลังที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หน้าที่ชมและกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเรา และปฏิสัมพันธ์กับโฆษณา
 • พันธมิตรผู้ให้บริการ และโฆษณาจากบุคคลที่สามอาจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกัน
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากท่านด้วยความยินยอมของท่าน

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของท่าน เช่น สายพันธุ์ วันเกิด หรือประวัติการรักษาของสัตว์เลี้ยงนั้นไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายหลากหลายประการ ซึ่งรวมถึง:

 • การมอบฟีเจอร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ท่านร้องขอ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอของคุณ และเพื่อช่วยให้มีการใช้งานฟีเจอร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา ซึ่งประกอบไปด้วยการประมวลผลการชำระเงินสำหรับการซื้อ การสมัครสมาชิกหรือการขาย และเพื่อปกป้องท่านจาก หรือระบุถึงธุรกรรมฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นได้
 • การลงทะเบียน การแข่งขัน และการส่งเสริมการขาย เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้คุณเข้าร่วมในการแข่งขัน หากท่านเลือกที่จะเข้าร่วม เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงผลลัพธ์ และเพื่อลงทะเบียนท่านสำหรับฟีเจอร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการบางประการ โดยสอดคล้องกับการกำหนดค่าด้านการตลาดของท่าน
 • เพื่อสื่อสารกับท่าน และมอบข้อมูลให้ท่าน เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อสื่อสารกับท่าน เพื่อตอบสนองต่อคำถามหรือความคิดเห็นของท่าน หรือเพื่อมอบการอัปเดตและข่าวสาร และเพื่อแจ้งเตือนท่านเมื่อมีการเปิดรับตำแหน่งที่ตรงกับความสนใจของท่านในกรณีที่ท่านได้แจ้งความสนใจของท่านในตำแหน่งงานที่ Mars
 • เพื่อมอบเนื้อหา ข้อมูลแบบปรับแต่งส่วนตัว และเพื่อส่งโบรชัวร์ คูปอง ตัวอย่าง ข้อเสนอ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือกลุ่มบริษัทของเราให้ท่าน เมื่อกฎหมายกำหนด เราจะร้องขอให้ผู้เยี่ยมชมมอบที่อยู่อีเมลเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าพวกเขาต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติม หรืออัปเดตจากเราหรือไม่ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่กลุ่มบริษัทของเราให้บริการ นอกจากนี้ เราได้ให้ผู้เยี่ยมชมสามารถ "เลือกไม่เข้าร่วม" หากพวกเขาต้องการหยุดรับข้อมูลจากเรา ในบางครั้ง ท่านอาจได้รับการร้องขอให้ "เลือกเข้าร่วม" ก่อนที่เราจะทำการติดต่อท่านในบางวิธีการ หรือก่อนที่จะสามารถใช้งานบริการบางอย่างได้
 • เมื่อเราดำเนินการหน้าที่ของเราตามสัญญากับท่าน เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านทำงานเป็นผู้ให้บริการ หรือสมัครงานกับเรา ตามความจำเป็น หากท่านเป็นผู้บริโภค หรือผู้ใช้ของบริการของเรา เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเราภายใต้ข้อตกลงระหว่างเรากับท่าน
 • เพื่อประเมิน และยอมรับ ลูกค้าหรือผู้ขาย ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตน และสถานะทางเครดิตของลูกค้าหรือผู้ขายบางราย ดำเนินการสอบทาน และการคัดกรองจากรายการของรัฐซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณชน และ/หรือรายการคว่ำบาตร และแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามอื่น ๆ การใช้งานหรือการเข้าร่วมในการลงทะเบียนเหตุการณ์ และระบบเตือนภัยของภาคส่วนของ Mars และ/หรือบริการการยืนยันของบุคคลที่สาม การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวนี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านเครดิต หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ
 • เพื่อส่งมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้อง เราอาจซื้อ และใช้รายชื่ออีเมลที่มีการเลือกเข้าร่วมเพื่อติดต่อผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า เราร้องขอให้ผู้ที่มอบรายการนี้ยืนยันว่าข้อมูลติดต่อที่มอบให้นั้นเป็นของผู้ที่ต้องการรับข้อเสนอ และข้อมูลทางอีเมลเท่านั้น นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลทางประชากร และการกำหนดค่าสำหรับการโฆษณาเพื่อกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับโฆษณานั้นมีมากที่สุด ด้วยวิธีนี้ ผู้ใช้จะเห็นโฆษณาที่เราเล็งเห็นแล้วว่าเป็นโฆษณาที่ก่อให้เกิดโอกาสอย่างสูงที่จะดึงความสนใจของผู้ใช้ เรายอมรับคำร้องขอการเลือกไม่เข้าร่วม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติด้านการโฆษณาของเรา โปรด คลิกที่นี่ เพื่อชมนโยบายของเราเกี่ยวกับการโฆษณาตามความสนใจทางออนไลน์
 • เพื่อมอบข้อเสนออื่น ๆ ให้ท่าน ในบางครั้ง เราจะมอบข้อเสนอ คูปอง และข้อมูล ซึ่งรวมถึงแค็ตตาล็อกผ่านทางการส่งจดหมาย ยกตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าของเราผ่านระบบออนไลน์ หรือลงทะเบียนขอแค็ตตาล็อกของเราผ่านระบบออนไลน์ เราอาจใส่ชื่อลูกค้าเหล่านี้ในรายการผู้รับแค็ตตาล็อกของเรา เรายังอาจใช้รายชื่อจากบุคคลที่สามหรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ หากท่านยินยอม เราอาจแลกเปลี่ยนชื่อและที่อยู่กับบริษัทอื่น ๆ ซึ่งอาจติดต่อท่านทางไปรษณีย์เพื่อนำเสนอข้อเสนอ โดยท่านสามารถยกเลิกการเข้าร่วมได้ทุกเมื่อ
 • เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เรามอบให้ผ่านเว็บไซต์ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการที่นำเสนอของกลุ่มบริษัทของ Mars และเว็บไซต์ และคุณสมบัติของเรา
 • เพื่อรวมข้อมูลของท่านเข้าด้วยกันภายในกลุ่มบริษัทของ Mars นอกจากนี้เรายังอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทของ Mars ทำการเก็บรวบรวมโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อสร้างมุมมองเกี่ยวกับลูกค้าอันเป็นหนึ่งเดียว สำหรับการวิจัย และ/หรือการวัดประสิทธิภาพของแคมเปญของเราภายในบริษัท และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา การทำเช่นนี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่าลูกค้าอยู่ที่จุดใดเมื่อมองจากมุมมองของแบรนด์ และแผนกธุรกิจต่าง ๆ ของเราภายในกลุ่มบริษัทของ Mars และจะช่วยส่งเสริมการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา
 • สำหรับกิจกรรมการตัดสินใจด้วยวิธีการอัตโนมัติบางประการ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมสำหรับการโฆษณาทางออนไลน์ และ/หรือจัดทำโปรไฟลิ่งสำหรับท่าน รายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม วิธีการใช้งาน และวิธีการที่ท่านสามารถเลือกไม่เข้าร่วมการตัดสินใจโดยอัตโนมัตินั้นอธิบายอยู่ด้านล่างนี้

เราสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดอยอาศัยฐานโดยด้วยชอบด้วยกฎหมายใด?

 • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของท่าน ยกตัวอย่างเช่น เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนสบุคคลสำหรับเหตุผลด้านสุขภาพ และความปลอดภัย หากท่านอยู่ในอาคารสถานที่ของ Mars หรือสำหรับผู้สมัครงาน เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงสำหรับการเป็นตัวแทนของพนักงานในบางเขตอำนาจศาล และเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ
 • ตามคำสั่งของท่าน และโดยได้รับความยินยอมจากท่าน
 • สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 • สำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ นอกจากนี้เรายังอาจต้องอาศัยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการปรับปรุงธุรกิจ และการดำเนินการทางการตลาด โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิบัติตามกฎหมาย การวิจัยและการวิเคราะห์ การรวมข้อมูล การศึกษาทางคลินิก การวินิจฉัยเพื่อการประเมินผล การรักษาสัตว์เลี้ยง และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ข้างต้น เมื่อเราอาศัยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เราจะดำเนินการประเมินผลประโยชน์เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราได้พิจารณาและรักษาความสมดุลต่อผลกระทบที่อาจเกิดต่อสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ก่อนที่เราจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลใด ๆ เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับกิจกรรมใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อท่านมากเกินกว่าผลประโยชน์ของเรา เว้นแต่ว่าเราจะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเว้นแต่ว่ากฎหมายจะได้บังคับ หรืออนุญาตไว้

ในกรณีด้านล่าง เราอาจแบ่งปัน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับถ้อยแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้

 • ภายใน Mars และกลุ่มบริษัทของ Mars ตัวอย่างเช่น เพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน
 • กับผู้ขายหรือตัวแทน เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทที่เราว่าจ้างเพื่อมอบบริการให้เรา เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทที่มอบบริการให้เรา พวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลนั้นสำหรับวัตถุประสงค์อื่นใด พวกเขาต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ ยกเว้นว่าท่านได้ให้ความยินยอมไว้เป็นอย่างอื่น
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการถ่ายโอนพร้อมกับสินทรัพย์ธุรกิจอื่น ๆ ในกรณีดังกล่าว อาจมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างขั้นตอนการประเมินใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดด้านการรักษาความลับ และการไม่เปิดเผยข้อมูล
 • เมื่อเราได้รับคำสั่ง หรือความยินยอมของท่านในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายห รือคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงคำร้องขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานรัฐบาล
 • เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนของผู้บริโภคสำหรับการละเมิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอของท่าน หรือเพื่อร่วมมือในการสืบสวนทางกฎหมายใด ๆ
 • เพื่อปกป้องสิทธิหรือ ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทของ Mars หรือลูกค้าของเรา ซึ่งรวมถึงการบังคับใช้ข้อกำหนดซึ่งครอบคลุมการใช้บริการของท่าน
 • เพื่อดำเนินการด้วยความเชื่ออย่างสุจริตใจว่าการเข้าถึง หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการปกป้องสุขภาพและ / หรือความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า สาธารณชน และสัตว์เลี้ยง
 • เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางกฎหมาย การดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิก การประเมินการวินิจฉัย และการรักษาสัตว์เลี้ยง

โปรดทราบว่าเว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์หรืออ้างอิงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามซึ่งวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างจากเรา หากท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเว็บไซต์ใด ๆ เหล่านี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา เราขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ทุกแห่งที่ท่านได้เยี่ยมชม

เราอาจขายข้อมูลที่ปิดบังชื่อให้กับบุคคลที่สาม และเราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ปิดบังชื่อหรือไม่ระบุตัวตนได้ตามที่อธิบายด้านบน เราอาจรวมข้อมูลที่ปิดบังชื่อ หรือไม่ระบุตัวตนเข้ากับข้อมูลที่ปิดบังชื่อหรือไม่ระบุตัวตนจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่เก็บรวบรวม หรือปิดบังชื่อให้กับบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึง ผู้ให้คำปรึกษา ผู้โฆษณา และนักลงทุน เป็นต้น สำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น เราอาจบอกผู้โฆษณาของเราเกี่ยวกับจำนวนของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และคุณสมบัติหรือบริการที่ได้รับความนิยมสูงสุด

เมื่อท่านสมัครตำแหน่งงานที่กลุ่มบริษัทของ Mars เราจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่อธิบายไว้ในถ้อยแถลงนี้ โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ Mars ให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน และจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะผู้สมัครงานไว้เป็นความลับ เราจะใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้แจ้งไว้ในถ้อยแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ และตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง ภายใต้ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับท่านในฐานะผู้สมัครงาน

ข้อมูล ส่วนบุคคล ที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านในฐานะผู้สมัครงาน

เมื่อท่านสมัครงานที่ Mars เราจะขอให้ท่านมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เราเพื่อใช้ในการประเมินการสมัครงานของท่าน โดยท่านสามารถเลือกที่จะมอบข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้ (ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับงานอดิเรก และความชื่นชอบทางสังคม) ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นการมอบให้โดยความสมัครใจของท่าน และท่านสามารถเลือกว่าได้ว่าท่านต้องการมอบข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใด โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราร้องขอ อาจทำให้เรามีข้อจำกัดในการพิจารณาท่านสำหรับตำแหน่งงาน

ข้อมูลจากบุคคลที่สาม

เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่น เพื่อยืนยันความถูกต้องของการสมัครงานของท่าน หรือเพื่อทำการคัดกรองประวัติผ่านบุคคลที่สามตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต หากท่านต้องการ และหากสามารถกระทำได้ในเขตพื้นที่ของท่าน ท่านสามารถมอบข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์บุคคลที่สาม เช่น LinkedIn ให้เราได้ หากคุณเลือกที่จะอนุญาตให้ Mars เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านยอมรับว่า Mars อาจเก็บรวบรวม เก็บรักษา และใช้ข้อมูลดังกล่าวตามถ้อยแถลงการว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้

Mars ใช้ข้อมูล ส่วนบุคคล ของท่านอย่างไรในฐานะผู้สมัครงาน

Mars จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประมวลผลการสมัครงานของท่าน ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้

 • การสรรหา การประเมิน และการคัดเลือกผู้สมัครงาน
 • การจัดกา รและการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ และการดำเนินการอื่น ๆ ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
 • การทำแบบสำรวจความพึงพอใจ (ยกตัวอย่างเช่น เพื่อจัดการ และปรับปรุงกระบวนการสรรหา)
 • ตรวจสอบการอ้างอิงการจ้างงานของคุณ ดำเนินการตรวจสอบประวัติ และการประเมินที่เกี่ยวข้อง
 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบของข้อกำหนดด้านกฎหมาย และของบริษัท (ยกตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจสอบความหลากหลาย)
 • การสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับการสมัครงาน และความสนใจของท่านที่ Mars
 • โอกาสงานในอนาคต หากท่านอนุญาตให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์นี้

การทำโปรไฟลิ่ง (Profiling) และการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

Mars ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Mars เราอาจทำการวิเคราะห์การสรรหาพนักงานในระดับโลก และตรวจสอบด้านความหลากหลาย เมื่อได้รับความยินยอมของท่าน และเมื่อกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต ท่านมีสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับท่านโดยอิงจากการประมวลผลโดยวิธีการอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการทำโปรไฟลิ่ง หากการตัดสินใจนั้นส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับท่าน หรือส่งผลกระทบต่อท่านอย่างมีนัยสำคัญ ในกระบวนการสรรหาพนักงาน Mars ไม่ได้ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้สมัครงานโดยใช้วิธีการตัดสินใจโดยอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว

Mars จะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณในฐานะผู้สมัครงานกับใคร?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการแบ่งปันระหว่างหน่วยงานของ Mars ภายในกลุ่มบริษัทของ Mars และเฉพาะกับพนักงานของ Mars ที่ต้องการข้อมูลดังกล่าวจริง ๆ เพื่อปฏิบัติงานและหน้าที่ของตนเท่านั้น และกับบุคคลที่สามที่มีความต้องการทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น บุคคลที่สามที่เฉพาะเจาะจงกับผู้สมัครงาน ประกอบไปด้วยหน่วยงานสรรหา ผู้ให้คำปรึกษา ผู้ให้คำปรึกษาตรวจสอบประวัติ และทนาย ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามหน่วยงานของ Mars ที่ว่าจ้างคุณและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เราจะทำการตรวจสอบอยู่เสมอว่าบุคคลที่สามที่จัดการกับข้อมูลส่วนตัวนั้นดำเนินการในวิธีการที่สอดคล้องกับถ้อยแถลงการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้

หากท่านไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลติดต่อของท่านอีกต่อไปในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการของ Mars หรือบุคคลที่สาม โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่แจ้งไว้ด้านบน

หากเราส่งอีเมลส่งเสริมการขายให้ท่าน ท่านสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ที่ด้านล่างของอีเมลเพื่อเลือกไม่เข้าร่วมรับอีเมลส่งเสริมการขายในอนาคต ในบางกรณี เราอาจร้องขอความยินยอมของท่านก่อนส่งอีเมลส่งเสริมการขายให้ท่าน โดยการปฏิเสธที่จะให้ความยินยอม ท่านจะไม่ได้รับอีเมลบางประการจากเรา

แม้ว่าท่านเลือกที่จะไม่รับอีเมลส่งเสริมการขาย แต่ท่านอาจยังได้รับอีเมลซึ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งช่วยให้การทำให้ธุรกกรรมเสร็จสิ้น หรือยืนยันธุรกรรมในเชิงพาณิชย์ซึ่งท่านได้ตกลงที่จะเข้าร่วมกับเรา สิ่งเหล่านี้ประกอบไปด้วยการสื่อสารเกี่ยวกับสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของท่าน การเตือนการนัดหมาย การทำการลงทะเบียนของท่านให้เสร็จสิ้น การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ คำร้องขอตั้งรหัสผ่านใหม่ การยืนยันธุรกรรม การแจ้งการจัดส่ง และการสื่อสารอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับธุรกรรมระหว่างท่านกับเรา

เราอาจเสนอการส่งข้อความ/SMS ให้ท่าน ในบางสถานการณ์ เราอาจให้ท่านเลือกเข้าร่วมในการรับข้อความตัวอักษรจากเรา ท่านสามารถเลือกไม่เข้าร่วมการรับข้อความตัวอักษรบางประการจากเราได้ (นอกเหนือจากการเตือนการนัดหมาย) โดยการตอบข้อความตัวอักษรที่ได้รับจากเรา ด้วยข้อความ “STOP” ได้ทุกเมื่อ

เว้นแต่ว่าได้มีการแจ้งไว้อย่างชัดแจ้ง เราจัดให้มีบริการการส่งข้อความตัวอักษรทั้งหมดนี้ให้แก่ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ท่านอาจต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายอัตราการใช้ข้อความ ข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกิดจากการใช้โทรศัพท์มือถือใด ๆ ของท่าน (การใช้งาน การสมัครสมาชิก ฯลฯ) โดยเป็นผลจากการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของเรา โปรดอ่านข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการส่ง และการรับข้อความตัวอักษรจากแผนราคาของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเด็กเป็นอย่างไร?

เว็บไซต์ของเราส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบ และมีจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ใหญ่ หากเว็บไซต์ใดของเรามีจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ชมซึ่งเป็นผู้เยาว์ เราจะขอความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายในท้องถิ่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่าน จรรยาบรรณการตลาดของ Mars หากท่านทราบว่าบุตรหลานของคุณละเมิดนโยบายนี้ และได้ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวอีเมล หรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้แก่เรา โปรดรายงานเหตุการณ์นั้นให้เราทราบ โดยใช้ ข้อมูลติดต่อที่แจ้งไว้ด้านบนของถ้อยแถลงฉบับนี้ หากเราทราบว่าผู้ใช้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมของบิดามารดา เราจะยุติบัญชีนั้น และลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ผู้ใช้รายนั้นมอบให้เราภายในขอบเขตที่เป็นไปได้

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาออนไลน์ที่อิงกับความสนใจของผู้ใช้เป็นอย่างไร?

โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับ ตัวเลือกโฆษณา และ คุกกี้ ของเราสำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของเราในด้านของการโฆษณาตามความสนใจทางออนไลน์ และการใช้งานคุกกี้

มีอะไรอีกที่ท่านต้องรู้?

ข้อมูลของท่านถูกเก็บรักษา และประมวลผลที่ใด?

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม หรือได้รับอาจได้รับการเก็บรักษา และประมวลผลในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอื่นใดซึ่งเรา หรือผู้ให้บริการของเรามีการดำเนินงาน

เซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอาจตั้งอยู่ภายนอกประเทศซึ่งคุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และในประเทศที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะเดียวกันกับประเทศที่พักอาศัยของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้เราอาจถูกส่งไปยังต่างประเทศโดยเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เราจะเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเป็นไปตามถ้อยแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเวลานานเท่าใด?

เราเก็บรักษา และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านนานตราบเท่าที่เรามีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเรา

มีข้อกำหนดอย่างไรสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ ( เช่น ในห้องแชท กระดานข้อความ หรือฟอรัมปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ )?

เราอาจนำเสนอห้องแชท กระดานข้อความหรือกระดานข่าว พื้นที่ปฏิสัมพันธ์ซึ่งผู้เยี่ยมชมสามารถเผยแพร่ความคิดเห็นหรือข้อมูลได้ หากมีห้องแชท กระดานข่าวหรือกระดานข้อความ โอกาสทางเครือข่ายสังคม หรือพื้นที่ปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ โปรดอย่าลืมตรวจสอบกฎที่โพสต์ไว้ ท่านจะอยู่ภายใต้กฎที่โพสต์ไว้ และข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์ของเรา กฎสำหรับการเข้าร่วมอาจมีข้อจำกัดด้านอายุและข้อจำกัดอื่น ๆ เช่น การโพสต์เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท น่ารังเกียจ หรือยั่วยุ ข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่คุณโพสต์ทางออนไลน์นั้นเป็นข้อมูลสาธารณะ เราไม่รับผิดชอบต่อสิ่งใด ๆ ที่คุณโพสต์ทางออนไลน์โดยสมัครใจ ผู้ใช้ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์

การโอนย้าย

เราอาจแบ่งปัน หรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกระบวนการปรับโครงสร้างองค์กร ไม่ว่าจะโดยทางตรง และทางอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขายกิจการ การล้มละลาย และการขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกแบ่งปันหลังจากเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมดังกล่าว และ/หรือในระหว่างการประมวลผลการประเมินซึ่งรอการโอนย้าย (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการรักษาความลับ) หากมีการโอนย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะยังคงอยู่ภายใต้ถ้อยแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ หรือนโยบายที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านในระดับที่เท่าเทียมกันเป็นอย่างน้อย เว้นแต่ท่านจะยินยอมเป็นอย่างอื่น

เรามีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร?

เราใช้ (และกำหนดให้ผู้ให้บริการของเราใช้) มาตรการทางองค์กร และมาตรการทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เราใช้ ท่านสามารถติดต่อเรา โดยใช้ ข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ด้านบนสุดของถ้อยแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้

เราแนะนำให้ท่านใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่เป็นปัจจุบัน ปิดเบราว์เซอร์หลังจากการใช้งาน เก็บรักษาข้อมูลประจำตัวสำหรับการล็อกอินและรหัสผ่านของท่านให้เป็นความลับ และอัปเดตซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันของท่านเป็นประจำเพื่อตรวจสอบว่าท่านมีฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยใหม่ล่าสุด

การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

หากท่านเลือกที่จะมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้เรา เราอาจโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปยังบริษัทในเครือ และบริษัทย่อยของเรา หรือไปยังบุคคลที่สามอื่น ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายในท้องถิ่น นอกจากนี้ เราอาจโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณข้ามเขตแดน จากประเทศ หรือเขตอำนาจศาลของท่านไปยังประเทศ หรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย Mars ใช้ข้อกำหนดทางสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปเป็นหลักสำหรับการโอนย้ายข้อมูลจากสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ไปยังประเทศภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (ซึ่งรวมถึงสหราชอาณาจักร) สำหรับการโอนย้ายระหว่างเขตอำนาจศาลอื่น ๆ Mars พึ่งพากลไกทางกฎหมายอื่น ๆ ในการโอนย้ายระหว่างประเทศที่เหมาะสมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยขึ้นอยู่กับสถานที่อยู่อาศัยของท่าน สิทธิที่ท่านมีอาจแตกต่างกันในบางประการ Mars จะตอบสนองต่อคำร้องขอเกี่ยวกับสิทธิใด ๆ โดยเป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมายในท้องถิ่น

หากท่านต้องการส่งคำขอที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิใด ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ด้านบน

สิทธิในการเข้าถึง

ท่านอาจมีสิทธิในการรับการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นกำลังได้รับการประมวลผลหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ท่านอาจมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆ เช่น วัตถุประสงค์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับ (หรือประเภทของผู้รับ) ซึ่งเคยได้รับหรือจะได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว สำหรับผู้รับบางรายในประเทศที่สาม หรือองค์กรระหว่างประเทศ ระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้สำหรับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากเป็นไปได้ หรือเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษานั้น หากไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาได้ พร้อมกับสิทธิของคุณ และอื่น ๆ

หากเป็นไปได้ และเมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราจะส่งมอบสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำลังประมวลผลให้แก่ท่าน เราอาจคิดค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลสำหรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมใด ๆ โดยขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการจัดการ เราจะส่งมอบข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หากท่านได้ทำการร้องขอด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ว่าท่านจะได้ร้องขอไว้เป็นอย่างอื่น

สิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้อง

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ ท่านอาจมีสิทธิในการแก้ไข หรือทำให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านสมบูรณ์

สิทธิในการลบ (' สิทธิที่จะถูกลืม ')

ท่านอาจมีสิทธิในการลบข้อมูลส่วนตัวของท่านในบางสถานการณ์ ยกตัวอย่างเช่นกรณีด้านล่าง

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
 • ท่านได้เพิกถอนความยินยอมของท่านซึ่งเป็นฐานที่ใช้ในการการประมวลผล และเราไม่มีฐานโดยชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ สำหรับการประมวลผล
 • ท่านคัดค้านการประมวลผล และไม่มีฐานโดยชอบด้วยกฎหมายอื่นที่เหนือกว่าสำหรับการประมวลผล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการประมวลผลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องถูกลบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้กับเรา

อย่างไรก็ตาม ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้ในกรณีที่การประมวลผลนั้นมีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้

 • สำหรับการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก และข้อมูล
 • สำหรับการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้มีการประมวลผล
 • สำหรับการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ
 • สำหรับผลประโยชน์สาธารณะในด้านสาธารณสุข
 • สำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ วัตถุประสงค์ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือประวัติศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์ทางสถิติ
 • สำหรับการก่อตั้ง การเรียกร้อง หรือกายกขึ้นต่อสู่ข้อเรียกร้องทางกฎหมายของเรา

สิทธิในการจำกัดการประมวลผล

ท่านอาจมีสิทธิในการขอให้ดำเนินการจำกัดการประมวลผลเนื่องจากเหตุผล ดังนี้

 • ท่านได้โต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยให้เวลาเพื่อให้เราสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวของท่าน
 • การประมวลผลนั้นมิชอบด้วยกฎหมาย และท่านได้คัดค้านการลบข้อมูลส่วนบุคคล และร้องขอให้มีการจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแทน
 • เราไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ของการประมวลผล แต่ข้อมูลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับท่านในก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย
 • คุณใช้สิทธิ์ของคุณในการคัดค้านการประมวลผลซึ่งรอการยืนยัน ไม่ว่าพื้นฐานทางกฎหมายของเรานั้นอยู่เหนือคุณหรือไม่ก็ตาม

สิทธิในการขอให้โอนหรือย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจมีสิทธิในการรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งคุณได้มอบให้เรา ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้งานได้ทั่วไป และสามารถใช้คอมพิวเตอร์อ่านได้ ท่านมีสิทธิในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปยังผู้ควบคุมข้อมุลส่วนบุคคลรายอื่น หากการประมวลผลนั้นอาศัยฐานของความยินยอมที่สอดคล้องกัน หรือเป็นไปตามสัญญา และดำเนินการโดยวิธีการอัตโนมัติ

สิทธิในการคัดค้าน

ท่านอาจ มีสิทธิในการคัดค้านต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยเหตุซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของท่าน ทั้งนี้ ต้องอยู่บนพื้นฐานของวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมารวมกันระหว่างกลุ่มบริษัทของ Mars ซึ่งดำเนินการโดยอาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ทั้งนี้ เราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่ว่าเรามีฐานโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสามารถบังคับใช้สำหรับการประมวลผลดังกล่าวได้ และซึ่งอยู่เหนือกว่าผลประโยชน์ สิทธิ และอิสรภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือสำหรับการก่อตั้ง ใช้สิทธิ หรือยกขึ้นต่อสู่ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย โดยท่านสามารถคัดค้านได้ทุกเมื่อหากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดแบบตรง ซึ่งรวมถึงการทำโปรไฟลิ่ง

การตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงการทำโปรไฟลิ่ง

ท่านอาจมีสิทธิที่จะไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจซึ่งอิงจากการประมวลผลโดยวิธีการอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว ซึ่งรวมถึงการทำโปรไฟลิ่ง เว้นแต่ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการตามกฎหมายในท้องถิ่น

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นอาศัยฐานของความยินยอม ท่านอาจมีสิทธิในการถอดถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานความยินยอมซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วก่อนหน้าการเพิกถอนความยินยอมของท่าน

สิทธิในความเป็นนิรนาม

ท่านอาจมีสิทธิในการร้องขอความเป็นนิรนาม ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการเก็บรวบรวม หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะใช้สิทธินี้ เราอาจจะไม่สามารถส่งมอบสินค้า หรือบริการให้แก่ท่านตามที่ท่านร้องขอได้

สิทธิในการร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแล

ท่านอาจมีสิทธิในการร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแล

สิทธิในการไม่เข้าร่วมในการขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านอาจมีสิทธิในการ “เลือกไม่เข้าร่วม” ในการขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม (หรือสำหรับผู้บริโภคซึ่งมีอายุน้อยกว่า 16 ปีแล้ว จะเป็นสิทธิในการไม่ให้มีการขายข้อมูลส่วนบุคคลของตนหากปราศจากการเลือกเข้าร่วมของตน หรือบิดามารดาของตน) เพื่อใช้สิทธินี้ ท่านสามารถส่งคำขอโดยใช้แบบฟอร์มที่ให้ไว้ด้านบน และ/หรือลิงก์ "ห้ามขายข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน" ด้านบน

สิทธิในการไม่เลือกปฏิบัติ

ท่านอาจมีสิทธิในการไม่เลือกปฏิบัติในการรับบริการ และราคาที่เสมอภาคจากธุรกิจ แม้กระทั่งหลังจากที่ท่านได้ใช้สิทธิของท่านไปแล้วก็ตาม

การเปิดเผยตามกฎหมาย Shine the Light

กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียอนุญาตให้ผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถร้องขอข้อมูลบางประการที่เกี่ยวข้องกับการที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการตลาดแบบตรงของพวกเขา ในการยื่นคำขอดังกล่าว โปรดกรอก “Shine the Light” ในส่วน ”รายละเอียดคำขอ” ของคำขอของท่านบนแบบฟอร์มด้านบน หรือโปรดกรอกข้อความดังกล่าวในส่วนหัวข้อ หากส่งผ่านทางอีเมล

โปรดทราบว่ามีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่ท่านสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้ ท่านสามารถแต่งตั้งตัวแทน และมอบหมายให้ตัวแทนดังกล่าวดำเนินการยื่นคำร้องขอในนามของท่าน ทั้งนี้ ตัวแทนจะต้องมอบหลักฐานการมอบอำนาจที่ได้รับจากท่าน โปรดทราบว่า เราอาจปฏิเสธคำร้องขอจากตัวแทนในกรณีที่ตัวแทนดังกล่าวมิได้ส่งหลักฐานการได้รับมอบอำนาจจากท่านให้ดำเนินการในนามของท่าน

เราอาจต้องดำเนินการเพื่อยืนยันคำร้องขอของท่านก่อนดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น เราอาจร้องขอให้ท่านยืนยันข้อมูลซึ่งเรามีเกี่ยวกับท่าน โดยเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับจากคำร้องขอเพื่อยืนยันตัวตน หรืออำนาจของผู้ร้องขอเท่านั้น

สิ่งจูงใจทางการเงิน

เราอาจเสนอสิ่งจูงใจทางการเงินเป็นครั้งคราว จะมีการมอบเงื่อนไขของแรงจูงใจทางการเงินให้เมื่อท่านสมัครรับแรงจูงใจทางการเงิน ท่านสามารถถอนตัวออกจากแรงจูงใจทางการเงินใด ๆ ได้ ในการพิจารณาข้อเสนอเหล่านี้ เราจะพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ และมูลค่าของข้อมูลของท่าน

วิธีการที่เราตอบสนองต่อการเปิดเผย Do-Not-Track ( อย่าติดตาม )

เราพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการตามการตั้งค่าเบราว์เซอร์ที่ขอให้เราไม่ติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อจำกัดทางเทคนิคซึ่งทำให้เราไม่สามารถตอบสนองต่อการตั้งค่า หรือการแจ้งดังกล่าวของผู้ใช้ได้ทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงต่อถ้อยแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในถ้อยแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น หากเราตัดสินใจที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ เราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบเมื่อได้ทำการเก็บรวบรวม หากมีความขัดแย้งระหว่างถ้อยแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเราในฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปล ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก